Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  5 juni 2018
Nieuwsbrief 2018-4

Privacybeleid
De Sociale Alliantie maakt gebruik van een adresbestand met namen en mailadressen van abonnees voor deze nieuwsbrief. Deze adressen worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven. De adresgegevens worden niet aan derden verstrekt. Nieuwe abonnees geven zichzelf op met een 'double opt-in'. Dat wil zeggen dat zij na aanmelding een mail ontvangen waarin gevraagd wordt de inschrijving nog eens te bevestigen. Bij iedere nieuwsbrief wordt (onderin) de gelegenheid geboden tot uitschrijven. Dat is ook tussentijds altijd mogelijk. Wilt u zich uitschrijven, dan kunt u dat nu of later doen via de volgende link: https://www.socialealliantie.nl/index.php/nieuwsbrief
Wij hopen uiteraard dat u op de hoogte wilt blijven van onze informatie.

Valse beeldvorming over uitkeringsgerechtigden
Column Raf Janssen, mei 2018
 
VVD-fractieleider Dijkhoff wil de bijstand, die nu al te laag is om fatsoenlijk van te leven, nog verder verlagen en alleen degenen die zich in de ogen van Dijkhoff nuttig maken, kunnen er iets bij krijgen als ze kunnen aantonen dat ze nuttige werkzaamheden verrichten.
 
Klik hier om de column te lezen.
 

Armoede Live - 10 jaar later
 
In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geportretteerd. Er zijn twee nieuwe verhalen aan de serie toegevoegd.
 
Klik hier om direct naar het portret van Andreas te gaan.
Klik hier om direct naar het portret van Rianne te gaan.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.
 

Thema: Milieu en armoede
Het milieu is één van de grootste kwesties van deze tijd. Er staat ons een tour de force te wachten om ... Maar welke kant gaat het daarbij op met de economie, wie gaat het betalen, welke consequenties heeft de strijd voor milieubehoud voor de verdeling tussen arm en rijk?
Raf Janssen plaatst het milieuvraagstuk in een breder perspectief van een andere richting voor onze economie en pleit voor een economie van 'volle soberheid'.
Trinus Hoekstra verkent de mogelijkheden van betere verdeling van klimaatlasten, onder meer door middel van een klimaatfonds en een klimaatbonus.
Een derde bijdrage aan dit dossier betreft een artikel over het rapport dat CE Delft in januari 2018 publiceerde over de verdeling van milieulasten over inkomensgroepen en bedrijfsleven.
Tenslotte zijn enkele standpunten van vakcentrales CNV en FNV verzameld.
In dit themadossier vindt u de volgende artikelen:

Kabinet presenteert Schuldenaanpak
Op 23 mei 2018 presenteerde het kabinet haar Schuldenaanpak.
In zijn Nieuwsbrief Armoedebeleid en Schuldhulpverlening van mei 2018 zette Martijn Schut de maatregelen op een rij. Wij geven dit weer, met aanvullende reacties van Hub Crijns.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Schuldenproblematiek vraagt meer dan mand sympathieke lapmiddelen
Het kabinet is met een serie maatregelen gekomen om de schuldenproblematiek aan te pakken. Zijn het lapmiddelen? Zijn meer ingrijpende mogelijkheden mogelijk en wenselijk? De Sociale Alliantie bracht al eens een alternatief voor de huidige faillissementswet onder de aandacht van de overheid.
 
 

Brood en Rozen wint Ab Harrewijn Prijs 2018
De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief met hart voor de onderkant van de samenleving. Namens de bijstandsvrouwen van stichting Brood en Rozen ontving Nora Kasrioui de Ab Harrewijn Prijs 2018. De jury overhandigde de prijs tijdens een bijeenkomst op zondagmiddag 13 mei in de Pauluskerk te Rotterdam. Brood en Rozen is een vrouwenrechtenorganisatie. De trainers, coaches, topmannen en topvrouwen van de stichting zetten zich in voor bijstandsvrouwen die zich in sociaal en/of economisch opzicht in kwetsbare situaties bevinden, vrouwen die op zoek zijn naar vooruitgang en perspectief.
 
Klik hier om meer te lezen.
 

Sociale Alliantie, info@socialealliantie.nl, www.socialealliantie.nl