Nieuwsbrief augustus 2011

We zijn met elkaar onderweg, een weg gericht op het bereiken van eenheidsbewustzijn. Een grote verandering na al die levens waarin thema's rondom dualiteit zijn uitgewerkt. Om "mee te kunnen" met deze veranderende energieën zijn er producten op de markt gebracht waarin hologrammen/boodschappen verwerkt zijn, die zich richten op transformatie en frequentieverhoging. Zij komen tot stand in samenwerking met begeleiding uit andere dimensies en staten van "zijn". Zij helpen om ons te bevrijden van oude dogma's en overtuigingen en maken ruimte voor nieuwe mogelijkheden passend bij deze tijd. In het Bolwerk maken wij bij het energetisch onderhoud van de ruimte en bij het coachen van transformatieprocessen graag gebruik van dergelijke ondersteunende middelen. Denk bijvoorbeeld aan de Healingartsremedies en de gekleurde Aurasomaflessen. Door het relatief korte tijdsbestek waarin de (trillings)veranderingen plaatsvinden en het grote niveauverschil dat daar bij overbrugd wordt, voegen de "makers" van deze producten steeds nieuwe examplaren aan hun series toe waarmee het proces van beweging en evolutie op gang blijft. Deze maand kunnen wij blijkbaar wel iets extra's gebruiken: Healingarts en Aurasoma kondigen sneller dan gebruikelijk, ook tot verrassing van hun geestelijk vaders en moeders, een geboorte aan. Zouden dit tekenen zijn van weer een energetische versnelling? Healingarts kwam met de spray New Earth naar buiten, die zorgt voor meer licht in een materieel veld waardoor een grotere harmonische ordening mogelijk is. Zowel ikzelf, als ook de in de tuin groeiende groenten varen er wel bij. Aurasoma liet ons kennismaken met de fles Aartsengel Zachariël (magenta - midtoon olijf), die de energie uitstraalt van hoop, optimisme, vertrouwen in dat wat komen gaat, zorgend voor het in balans brengen van polariteiten. Meedeinend op de energie van deze nieuwe levens, ben ik in deze tijd bezig om systemische en energetische boodschappen, kennis en ervaringen van hier en daar in eigenheid te materialiseren. Helaas is het nog wat te vroeg om het resultaat te delen. Ik hoop dat dit najaar te kunnen doen. Ik ben benieuwd wanneer jij communiceert met jouw gidsen en begeleiders en welke (energetische) boodschappen jij in deze levensfase ontvangt en doorgeeft in jouw eigen vorm!

PATRONEN DOORBREKEN
Vele van ons brengen de vakantie door met familie. Dat kan zijn met het gezin van herkomst en/of de familie van nu. Vaak levert dit veel gezelligheid op, maar helaas ook confrontaties met oude en soms ingesleten (familie)patronen. Ervaar je deze als belemmerend of zelfs beknellend en voel je de behoefte om deze te doorbreken, kom dan eens voor een 1-op-1 familieopstelling. Een combinatie met energetische familieboodschap is hierbij mogelijk. Voor het maken van een afspraak kun je me mailen of bellen (033-4451480). Er is in augustus nog volop ruimte.

17 AUGUSTUS OF 7 SEPTEMBER: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Zoals hierboven genoemd is een familieopstelling zeer geschikt om familiepatronen te doorbreken. Dit kan individueel of in een groep. Op 17 augustus en 7 september vindt de groepsworkshop "Inzicht-Inn-Familiepatronen" plaats. Op beide dagen is er nog ruimte voor vraagstellers en ook voor representanten.

24 AUGUSTUS: COACH-INN-SYSTEMEN (SNELKOOKPAN)
Stel je eens voor dat je zelf familie- en organisatieopstellingen kunt begeleiden en het systemisch werk als methodiek inzet bij coaching, leidinggeven, adviesgesprekken of therapeutische begeleiding. Van 24-26 augustus a.s. is het mogelijk om jezelf de daarvoor benodigde vaardigheden eigen te maken tijdens de compacte uitvoering van de opleiding "Coach-Inn-Systemen" .

12 SEPTEMBER: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN
Op 12 september a.s. is de start van de 8-daagse opleiding Vraaggericht Energie Waarnemen. Tijdens deze training leer je om zelf energetische waarnemingen te doen, te vertrouwen op datgene wat je intuitief waarneemt en een eigen stijl te ontwikkelen om de energetische informatie beschikbaar en bruikbaar te maken voor jezelf en anderen bij vraagstukken gerelateerd aan prive settings en zakelijke contexten.

16 SEPTEMBER: PROFESSIONALISERING-INN-OPSTELLINGEN-STRIPPENKAART
Een verdiepingsworkshop "opstellingen en systemische werk" op 16 september voor diegene, die de basiscursus "Coach-Inn-Systemen" gevolgd hebben. Er is ruimte om eigen casuïstiek uit te werken, inhoudelijke en procesmatige vragen te stellen over opstellingen, vaardigheden te oefenen en bovenal de grenzen van het systemisch werk te ontdekken door te experimenteren en te ervaren. De workshop kan los gevolgd worden of onderdeel uitmaken van een 4-strippenkaart.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
Tijdens de vakantie heb ik mezelf en mijn lief getrakteerd op twee boeken van Geert Kimpen. Eerst was het de Geheime Newton waar ik tijdens onze zeilvakantie in no-time doorheen vloog. Daarna zorgde een èchte Hollandse regendag dat Rachel in één adem uitgelezen werd. Wat mij betreft beide verhaallijnen die vanaf het begin af aan pakkend en boeiend zijn. Hoewel het geromantiseerde verhalen zijn, staan er ook veel waarheden en wijsheden met diepgang in, die je na laten denken over de paradoxen in mysterie, geloof en liefde. Fascinerend hoe tijdens het lezen de synchroniciteit tussen verschillende gebeurtenissen een plek krijgt.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn volgen op twitter. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.