Bornholmsk bureaukrati vælter Frihedsgudinden,
mens isbjørnehær hærger!

 
1.      Har kvindekonferencen Women Deliver kulturel slagside?
2.      Fundamentalism udstilling færdig i København
3.      Til folkemøde med isbjørnehær og liggende Frihedsgudinde
4.      Isbjørn bliver foran Christiansborg
5.      Fundamentalism-skulptur udstilles på Galleri Galschiøt
 
 
Hvis du skal med til årets folkemøde, så pas på isbjørnene. De er ikke glade for klima-udviklingen og Danmarks manglende indsats!
 
Kære
 
Efter to ugers udstilling af Fundamentalism-skulpturen midt i København, er vi igen tilbage på værkstedet hvor vi ser frem imod nye kunstneriske udfordringer.
 
Det har været 14 hårde men gode dage, med masser af dialog, mange tusinde glade besøgende som tog mere end 6.000 hæfter som nu bliver nærstuderet i de danske og udenlandske stuer. Det var også 14 dages døgnvagt i telt ved skulpturen som vi nu kan bytte ud med vores egne gode senge. Vi kigger tilbage på udstillingen sidst i nyhedsbrevet.
 
Nu planlægger vi så Galleri Galschiøts – efterhånden traditionelle – indtagelse af folkemødet. Som direkte opfølgning på vores COP21-happeninger i Paris sætter vi fokus på den klimakrise som i den grad kommer til at præge vores alle sammes fremtid.
  • Vi medbringer den 6 meter høje rygende Frihedsgudinde. Det bornholmskes bureaukrati kræver dog en byggetilladelse og statiske beregninger (til 50.000kr) af plastikskulpturen, så den ender måske med at blive liggende (rygende) på traileren. Så er det nemlig, teknisk set, en transport og ikke en skulpturopstilling der kræver byggetilladelse. Det bliver helt tragikomisk og vi vil helt sikkert kunne spinde nogle gode historier om den liggende statue. Pudsigt nok har samme frihedsgudinde faktisk (uden nogen byggetilladelse) været udstillet på samme folkemøde i 2012, foruden Paris, København og foran USA's ambassade… Måske er det netop klimaforandringer de mener laver så kraftige vinde at man ikke må bygge over 4 meter i højden på Bornholm.
  • Desuden indtager isbjørnehæren folkemødet. Ledet af Faxehus efterskole vil menneskelige isbjørne lave en række klimamanifestationer rundt om på folkemødet. Vores Kurdiske præmiedesigner er pt. i gang med at sy nye dragter, og det bliver spændende at se om vores isbjørne bliver ligeså populære som de var i Paris, hvor alverdens medier havde dem på forsiden. (Se COP21 i Paris – presseklip)
Women Deliver konferencen er i disse dage i fuld gang i Bella Center. Det går rigtigt godt og det er jo fedt. Galschiøt deltager ikke, selvom han faktisk var med til opstartsmøderne med sine skulpturer 550+1 (om trafficking/prostitution) og Den Korsfæstede Gravide Teenager (om den katolske kirkes forbud mod prævention og seksualoplysning). Konferencens fokus skulle ligge på det positive kvinder kan gøre og ikke de problemer de bliver udsat for. Derfor blev Galschiøt- skulpturerne forment adgang til Bella Center.
 
Resultatet af den holdning er at kvindekonferencen fuldstændig forbigår problematikken om det katolske forbud mod prævention og seksualoplysning, som øger spredningen AIDS, giver utallige uønskede graviditeter mm., som hundrede af millioner af kvinder lider under. Og netop her er de vestlige organisationers ansvar og indflydelse størst. Se mere herunder i nyhedsbrevet.
 
Afslutningsvis er det værd at fortælle at vi pt. fylder Fundamentalism-skulpturens bogstaver med cement for derefter at udstille den på Galleri Galschiøt i Odense. Det sker en gang i juni (skriv gerne og hør nærmere) og vi glæder os til at kunne præsentere den her på værkstedet, på det fynske moderland, sommeren over.
 
 
Mange tidlige sommerhilsner
Infomail-skribent Lasse, en masse Gæve Gallerister og ej at forglemme Jens G.
Har kvinde-konferencen Women Deliver kulturel slagside?
 
Mens Women Deliver konferencen, med rette, går sin sejrsgang, er det betænkeligt at man grundet konferencens positive vinkel har valgt alligevel ikke at udstille Galschiøts 'In The Name of God', hvilket virker til helt at have fredet den katolske kirkes enorme ansvar overfor kvinder og reproduktion.  
 
Den positive vinkel er da en ret god ide men den holder ikke. Resultatet er at der på en af verdens store konferencer om kvinderettigheder, f.eks. ikke er én eneste debat om den katolske kirkes hindring af prævention, seksualoplysning og aborter (fx ved voldtægt).
 
I den danske presse afføder kvindekonferencen en masse (i øvrigt gode) debatter omkring netop kvindernes problemer. I flæng kan nævnes DRs dokumentar omkring behandling af tjenestekvinder i Libanon, aftenens DR dokumentar om social kontrol af Muslimske kvinder i Danmark og en masse diskussioner om kvinde-badning i svømmehaller m.v. Debatterne og indslagene er ikke dårlige, de er faktisk både seriøse og gode. Men de kommer til at være udtryk for en slags vestlig kulturcentrisme og have en slagside, hvor fokus kommer til at ligge på hvordan man behandler sine ”slave arbejdere” i de muslimske lande og hvordan de danske muslimer udøver social kontrol over deres kvinder.
 
Samtidig handler alle de positive indslag i de danske medier f.eks. om at man har lavet en god og nyttig 3.-verdens 'app' som beskriver hvordan en fødsel foregår, med gode råd hvis man skulle komme ud i en fødselssituation uden hjælp. Alt samme godt og relevant, men pressen og kvindekonferencen tager ikke fat i et af de allerstørste problemer; den katolske kirkes enorme indflydelse på kvindeforholdene i verden, især i Afrika og Latinamerika.
 
Netop den kristne kirke bruger deres enorme politiske og sociale magt til at forbyde brugen af prævention (både indenfor og udenfor ægteskabet) og forbyde seksualoplysning og uddannelse til kvinder. Hvorfor er denne vinkel helt udeladt blandt de velmenende journalister og på kvindekonferencen? Det er jo netop inden for kristendommen at vi i den vestlige verden har den helt store indflydelse – men den undlader vi at bruge.
 
Måske skulle man tage et af biblens ord til sig om at ”det er lettere at se splinten i ens nabos øjne end at se bjælken i sit eget”. Netop her fejler vi fatalt og vi kommer til at bruge kvindekonferencens positive holdning til at fremhæve os selv og nedgøre de andre kulturer.
 
 
 
 
Tilbageblik på Fundamentalism i København        
 
Udstillingen ved Københavns Rådhus var rigtig god. For dialogen (og sikkerhedens) skyld havde vi skulpturen under døgnbemanding. Med base i vores lille telt, sørgede Galschiøt og hans medarbejdere for uddeling af 6.000 hæfter, gode diskussioner med forbipasserende og for kaffe i ny og næ.
 
Der kom mange religiøse (hovedsageligt kristne) mennesker forbi for at tage en snak, og som udstillingen blev mere kendt, kom der også flere og flere muslimer forbi for at se den bemærkelsesværdige skulptur. Det ledte til rigtigt mange gode diskussioner der langt overvejende var positive. Mange så udstillingen som en øjenåbner og flere kom tilbage efter hæfter med citaterne, da de havde delt dem ud ved middagsbordet.
 
Under den meget velbesøgte Himmelske Dage festival, som havde inviteret til udstillingen, troppede en stor gruppe veloplagte frivillige op fra Tro i Harmoni og andre inter-religiøse organisationer og fortalte om skulpturen. En stor tak til dem, det var uundværligt at have disse frivillige til at skabe dialog og debat og oplysning omkring det religiøse felt. Der var repræsentanter fra alle de monoteistiske religioner, både kristne, jøder og muslimer, og sågar en Sikh var mødt frem for at deltage i dialogerne.
 
Men efter 14 dages arbejde er vi nu også glade for at komme tilbage til værkstedet. I det store hele er vi meget glade for udstillingen som mødte rigtig stor interesse fra Københavnere og turister. Der blev delt mange tusinde hæfter ud med skulpturens 600 citater og en del skoleklasser var forbi, mens flere lærere tog en stak hæfter med til at bruge i undervisningen.
 
Pressen var bemærkelsesværdigt fraværende, hvilket i den grad viser hvor branchens fokus ligger. Nemlig i det konfliktfyldte stof, der viser hvor forskellige, uforenelige og utilpassede vi alle sammen er. Det er åbenbart mere interessant for Danmarks medier, ukritisk, at videreformidle Marie Krarup påstande om at biblen, i modsætning til Koranen, ikke indeholder hadske ytringer, end det er at invitere samme Krarup og andre religiøse had-prædikanter til at svare på underbyggede påstande om at religionerne er næsten ens, både hvad angår menneskelige og umenneskelige ytringer.
 
Ikke desto mindre har vi en klar fornemmelse af, at kunsten fik åbnet en masse øjne, og startet en masse tanker hos de mennesker der så udstillingen.
 
 
Isbjørn bliver foran Christiansborg
(uden byggetilladelse)
 
Galschiøts Unbearable-udstilling foran Christiansborg er forlænget til midt i juni og måske længere. Siden der intet fornuftigt er sket på den danske klimafront den sidste måned (ja folketinget har ligefrem hjulpet til at forværre udsigten til en fremtid uden klimarelaterede vandstigninger, flygtninge og krige) vedbliver skulpturen med at være et kærkomment vink til politikerne om at de skal få fingeren ud…
 
Det er partiet Alternativet der har lånt skulpturen og i udstillingens-perioden har de på pladsen en klimavagt der – inspireret af de utrættelige fredsvagter – skal minde om den klimakatastrofe vi hovedløst bevæger os ud i.  
 
I øvrigt er denne 6 meter høje skulptur opstillet uden byggetilladelse i København - gad vide om bornholmerne vil anmelde københavnerne til tilsynsmyndighederne?
 

 
Folkemødet vælter frihedsgudinden
Folkemødet har erklæret at den 5,75 meter høje rygende Frihedsgudinde skal udsættes for statiske beregninger inden den kan stilles op. Om det skyldes et helt specielle Bornholmske regulære er ikke til at vide. Men det virker helt absurd at en skulptur har været udstillet overalt i verden (inkl. folkemødet 2012!) ikke må opstilles på Bornholm uden byggetilladelse.
 
Det er måske derfor det går lidt trægt med udviklingen af ø'erne i Danmark. Et godt råd til folkemødet og Bornholms borgmester kunne være at man lavede en lidt mere smidig fortolkning af byggeregulativerne – hvilket man tilsyneladende gør alle andre steder.
 
 
Fundamentalism udstillinger i Odense og Varde
Juni – august i Odense. Sommeren over har vi besluttet at udstille Fundamentalism på værkstedet og Galleriet i Odense. Fra tidligt i juni satser vi på at have skulpturen stående i skulpturparken og vi glæder os til at kunne vise den frem for de besøgende på værkstedet. Der er gratis adgang og kaffe på galleriet, så hvis du ikke fik set skulpturen tidligere, så får du muligheden her. Her kan du også se en del af Galschiøts andre skulpturer og se hvordan vi laver dem.
 
OBS – meget kan gå galt, så ring evt. på forhånd og hør om skulpturen står der.
Galleri Galschiøt – Banevænget 22, 5270 Odense N. Tlf 6618 4058 – åbent hverdage 9-17 og søndage 12-16. Evt. lukket et par uger i juli. 
 
August – oktober i Varde. I sensommeren udstiller vi Fundamentalism på Varde Rådhusplads mens de 10 skriftsøjler placeres i skoler, biblioteker mm. i byen. Der er lagt op til inddragelse af hele byen i en religionsdebat med udgangspunkt i kunstinstallationen. Vi glæder os rigtigt meget til den udstilling og det er allerede en fornøjelse at arbejde sammen med de gode Varde-boere. Mere om dette i næste nyhedsbrev.
 
 
 
  

******

 
Info om udstillingen
 
Skulpturen er en del af kunst– og dialogprojektet Abrahams Børn, der søger at skabe forståelse og dialog, og bygge bro mellem Kristendommen, Islam og Jødedommen. I værket præsenteres 600 af de ’lyseste’ og ’mørkeste’ citater fra de tre religioner, som gør det klart, at de i deres dogmer er næsten umulige at skelne fra hinanden. Man kan skabe både rædselsregimer og næstekærlige samfund ud fra dem alle. Galschiøt udtaler:
 
”Med værket vil jeg vise, at alle religioner indeholder modsætningsfyldte tekster, og vil kunne bruges til både at retfærdiggøre de mest bestialske-, og begrunde de ædleste gerninger. Som jeg ser det, er den enkelte person altså ansvarlig for sine egne handlinger, ikke religionen”.
 
 
 
Kontaktinformation:
Jens Galschiøt, kunstner - tlf: 66184058 / 61703083 aidoh@aidoh.dk
Bendt Bendtsens (K) kontor i EU parlamentet:  Tel: +32 2 28 47125 Email: bendt.bendtsen-office@europarl.europa.eu
Himmelske Dage - Kirsten Weiss Mose - tlf. 2320 5031 kirsten@himmelskedage.dk
 
Links og baggrund
Kontakt til "Abrahams Børn" - Sekretariatsleder Lasse Markus 6618 4058/mobil 6170 3083
Abrahams Børn-hjemmesiden:  www.fundamentalism.dk
Interaktive dialogværktøjer på 8 sprogQuizzenCitatsøgning - Pauseskærme
Om kunstprojektetIntrofilm - Wikipedia  - Medieomtale - Fotos
Hæfte med beskrivelse og citater fra Abrahams Børn projektet: Hæfterne findes på: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Polsk, og Arabisk.
Om Jens Galschiøt : WikipediaCV (PDF)  (engelsk) -  Kunstbog,
 
 
 
Besøg Galleri Galschiøt
 
Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på 2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted, Tv-studier, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 10.000 m2 og er åbent for publikum på alle arbejdsdage mellem kl. 9 og 17 og søndage fra 12 til 16. Der er lukket om lørdagen.
 
 Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.
 
Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N -  Email:  aidoh@aidoh.dk  -  Info se galleriets webside  - Tlf: 6618 4058
 
 
 
 
   
 
Women Deliver valgte alligevel ikke at udstille 'In The Name of God'. Eller at debattere religionen ift. AIDS-politik og uønskede graviditeter. Man er nok bange for at støde katolske organisationer.  
 
 
 
 
Unbearable kan ses foran folketinget til midt juni (og måske længer)
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.
Kontakt til værkstedet:
Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf : (+45) 6618 4058
Fax:(+45) 6618 4158
Database over Galschiøt skulpturer (ikke opdateret ;-)

Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)
200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)


 
****************************************** 
 ******************************************
 
Af- og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt
Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min e-mail fra denne liste
Vil du opdatere dit navn-email m.m på listen:  Opdater min profil
Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste