8e jaargang, nummer 1

Dienstenveiling tbv Ugandese school

Op zaterdag 7 maart vanaf 14.00 uur vindt in de Bethlehemkerk een grote dienstenveiling plaats waarvan de opbrengst gaat naar het bouwen van een school in Uganda.
 
16 Hilversumse jongeren zullen deze zomer naar Uganda afreizen om te helpen bij het bouwen van deze school (een diaconale reis). Zij zamelen het hele jaar door geld in voor de bouwmaterialen, zoals via deze dienstenveiling.
Iedereen is van harte welkom om mee te bieden en aantrekkelijke diensten (van mede-Hilversummers) te verwerven.
 

De klimaatcrisis, en wat wij er aan kunnen doen

Klimaat en ecologische crises: Hoe zit het en wat kunnen we doen.
Dinsdag 17 maart, aanvang 20.00 uur. Buurtcentrum De Geus, Geuzenweg 84.
 
Het zoveelste hitterecord, orkanen of extreme regenval. Wil je weten hoe het komt? Kunnen we meer verwachten? In ruim een uur ben je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering. Daarna is er ruimte om met anderen in gesprek te gaan over klimaatverandering.
 
Heb je iets te repareren, of wil je gewoon even langskomen voor een kopje koffie of je wilt advies om zelf iets te fixen? Je bent van harte welkom.
 
Repair Café Hilversum  -  Weggooien? Mooi niet!
 
De vrijwilligers van het Repair Café-Hilversum staan weer voor u klaar. Iedere maand gelegenheid uw spullen langs te brengen; of kom gewoon een kop koffie drinken!
21 maart, Wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum
25 april, 16 mei, 20 juni, 19 september - Wijkcentrum De Zoutkeet
 
(telkens op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur)                  Meer informatie
 

NL Doet in 2020 in Hilversum

40 NLDOET-klussen in Hilversum; www.nldoet.nl
 
Dit jaar zijn er tijdens NLDoet op 13 en 14 maart weer heel veel leuke activiteiten in Hilversum, waarvoor vrijwilligers zich kunnen aanmelden. In totaal 40 activiteiten, waarvan een deel vanuit de samenwerking tussen Urban Farming 035, Versa Welzijn en SBS in en om de moestuin en de vijver in de Riebeeckbuurt georganiseerd worden. Het doel is om de buurt groener, gezelliger, gezonder en socialer te maken.
 
NLDoet is een mooi moment daarvoor. meld je aan!
NL Doet in Hilversum: Meer informatie

15 april: jaarlijks armoedebestrijdersontbijt

Op woensdag 15 april organiseert het Armoede Platform Hilversum het jaarlijkse armoedebestrijdersontbijt. Het armoedebestrijdersontbijt is een netwerkbijeenkomst voor organisaties, vrijwilligers en kerken die zich op de een of andere manier bezig houden met het bestrijden van armoede en eenzaamheid in Hilversum. We komen dit jaar bijeen in St Joseph.
 
Armoedebestrijdersontbijt in Hilversum: < Meer informatie >
 
Het thema dit jaar is: “op zoek naar oplossingen voor energie-armoede”. Achtergrondinfo over ons thema kun je lezen op < hieropgewekt kennisdossiers energie-armoede >.
Actuele thema's:
- broedplaatsen
- natuur in en om de stad
- no waste
- eerlijk eten
- groene mobiliteit
- energietransitie
- toekomstbestendig
ondernemen

Hilversum 100 in 2020 en daarna ...

Het platform Hilversum100 werkt aan het verduurzamen van Hilversum. Het is hét Hilversumse platform van tientallen duurzame denkers en doeners; op dit moment verdeeld over 7 themagroepen.
Wij denkers en doeners werken als bewoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente aan duurzaam leven, wonen en werken in Hilversum.
 
Ieder jaar bepalen de themagroepen zelf waarmee ze aan de slag gaan en het verschil willen maken. Iedereen is welkom om aan te sluiten en bij te dragen aan een duurzaam Hilversum.
 
Meer info over Hilversum100: Website
 
 
 
 
 

Nieuws van HilverZon

* zaterdag 21 maart: start de Week van de Duurzaamheid in Hilversum Zuid met een duurzaamheidsmarkt bij de Bethlehemkerk. Verschillende organisaties en initiatieven zullen zich op deze duurzame markt presenteren en ook HilverZon heeft een stand. Lees meer in de agenda van HilverZon
 
* Gratis energiebespaarbox bij afspraak Energiecoach
Vraag nu een energiecoachgesprek aan bij HilverZon en ontvang een energiebespaarbox ter waarde van 65 euro! De gemeente Hilversum heeft subsidie van het Rijk gekregen. Dit geld zetten we in om jou als huiseigenaar te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen in huis.
* Meld je aan voor de HilverZon-nieuwsbrief: Zonneberichten (=nieuwsbrief)
 
* Energieloket in bibliotheek Hilversum
Het Energieloket is verhuisd. Voortaan houdt HilverZon wekelijks op woensdag van 15.00 tot 17.00 uur een spreekuur in de bibliotheek aan de ’s Gravelandseweg 55 te Hilversum.                     < Lees verder >
 
Talent 4 Good Challenge
Net als in de rest van Nederland streven we in Hilversum naar een inclusieve samenleving. Maar veel mensen staan nu aan de zijlijn vanwege problemen als werkloosheid, taalachterstand en eenzaamheid. Het tekort aan vrijwilligers om deze mensen te helpen is groeiende. Daarom neemt Good2connect het initiatief tot de Talent4Good Challenge. Een Challenge waarbij we medewerkers uit het bedrijfsleven koppelen aan mensen met een maatschappelijke of economische achterstand. Samen onderneem je verschillende activiteiten. Meld je aan!
Lees meer op: < website Talent 4 Good >
 
De agenda van sociaal maatschappelijk Hilversum vind je op onze website.
 
Jouw initiatief (*) ook in onze agenda, op onze website of in de volgende nieuwsbrief? Stuur een email aan: info@hilversumverbonden.nl
(*) activiteiten voor/door inwoners van Hilversum zonder winstoogmerk
 
 
Bijeenkomst Right 2 Challenge in 't Gooi: vrijdag 27 maart
Bewoners maken het Gooi is een werkgroep van bewoners uit alle Gooise gemeenten. Met als doel de lokale democratie verder te ontwikkelen, maken wij een ronde langs de verschillende gemeenten. Dit keer zijn we te gast op het raadhuis in Huizen en we gaan verder met het onderwerp Right 2 Challenge, of op z'n Nederlands; "het Uitdaagrecht".
Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we als bewoners en initiatiefnemers in gesprek met lokale bestuurders en de ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor Right to Challenge.
 
Right to Challenge = het recht om taken van de gemeente over te nemen.
Kunnen we met elkaar zorgen dat de Right to Challenge in het Gooi vanzelfsprekend wordt? Een mooi idee om concreet te maken. 
 
Verslagen en foto's van de eerdere bijeenkosten zijn te vinden op: < link >
 
 
 
 
 
Kids in actie voor de bij!
Je bent nooit te klein om het verschil te maken. Help jij ook om de bij in stand te houden? Via 'nudge' kun je een gratis zakje bloemenzaad reserveren! < meer info >
Je fleurt je tuin of een kaal perkje in de wijk op en zorgt tegelijkertijd voor meer voedsel voor de bijen! Wist je dat ruim 70% van alle gewassen afhankelijk is van bestuiving? Het redden van de bij is dus ook voor onszelf heel belangrijk!
 
Vlakbij Hilversum is 'Het Spookbos', een plek waar veel aandacht gegeven wordt aan bijen en nog veel meer leuke initiatieven. Kom bijvoorbeeld een mini bijenhotel maken met de kids of boek een bijenles bij ons op locatie voor je klas.
 
10.000 woningen erbij in Hilversum? 2 april HAP-debat
Zijn er eigenlijk wel 10.000 nieuwe woningen in Hilversum nodig? En zo ja, waar komen die dan te staan? Deze en vele andere vragen stelt de Stichting Hilversumse Architectuurprijs (HAP) op 2 april aan de orde tijdens een debatavond in het Hilversumse raadhuis.

HAP wil tijdens de debatavond in kaart brengen hoe reëel de plannen zijn en wat de gevolgen zijn voor de natuur, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Hilversum.
 
 
 
COLUMN
van de coördinator en RES-vertegen-woordiger
 
Aernoud Olde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adviesgroepen, Ateliers en Zoekgebieden
 
In de afgelopen maanden hebben naar schatting 3.000 mensen in 20 regionale en 66 gemeentelijke ateliers in Noord-Holland meegedacht over de Regionale Energiestrategie (RES). Overal zie je dat de bestaande grote daken en parkeerterreinen als de meest voor de hand liggende plekken voor zonnepanelen worden genoemd.
 
Er moet echter veel en veel meer gebeuren. In Hilversum heeft dit geleid tot 18 adviezen, opgesteld door een adviesgroep bestaande uit ruim 50 Hilversummers waar ik deel van mocht uitmaken. Dit advies zal samen met de RES-reactie van de gemeenteraad dienen als input voor de Hilversumse bijdrage aan het Klimaatakkoord.
 
 
Mede op basis van al deze bijeenkomsten en dus ook van ons advies zullen in april zoekgebieden bekendgemaakt worden voor de hele provincie Noord Holland. Dat zijn de plekken waarvoor gekeken gaat worden of daar grootschalig energie opgewekt kan worden (vooralsnog via zon of wind, later volgen andere opwekmogelijkheden). Als energie-coöperaties zijn we er klaar voor om dit op te pakken, om overal de doelstelling van minimaal 50% lokaal eigendom te bereiken. Wij hopen dat velen aansluiten om de energietransitie tot een tranisitie voor en door bewoners te maken. Volgens ons is dit essentieel om de transitie tot een succes te maken.
 
Meer informatie over de adviesgroep in Hilversum via < deze link > onder het kopje 'duurzame energie-opwekking'.
 
Op de hoogte blijven van de energietransitie?
Kijk eens op de website van de < EnergieregioNHZ >, of meldt je aan voor de nieuwsbrief van EnergieregioNHZ < link >,
of meld je aan voor de nieuwsbrief voor de energie-cooperaties in Noord Holland via een email aan < aernoud.olde@participatiecoalitie-nl >
 
_____________________________________ 
Hilversum Verbonden is een vrijwilligers-initiatief. Vanuit een kleine kerngroep ondersteunen wij tal van burger-initiatieven zoals Repair Cafe Hilversum, Fietsen alle Jaren Hilversum, de beursvloer, HilverZon en diverse wijkgroepen.
Onze belangrijkste activiteit is echter communicatie; twitter (@hsumverb), de website en deze nieuwsbrief.
 
Zin om mee te denken en/of doen? Of wil je helpen bij de communicatie of bij het ondersteunen van initiatieven? Laat het ons weten: info@hilversumverbonden.nl
Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/hilversumverbonden