Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juni 2019 nr. 26
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Wijziging openingstijden
kerkelijk bureau
 
Spoed: bezorgers Kerkbrink gezocht
 
Hoera voor
de nieuwe dominee!
 
Online kerk voor
30-ers & 40-ers
 
Kindercatechese:
Zorg voor de schepping
 
Gezellig samen een dagje op stap
 
Vanuit de kerkenraad
 
Vrijwilligers vakantieweeek Doorn
 
Wat is jouw favoriete Jezuslied
 
Slotzondag:
feestelijke afsluiting
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Vredespaal nominaties 2019: Zoutkeet
 
Beleisplan AK:
Duurzame ontwikkeling
 
 
 
Zondag 30 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Leven als een pelgrim'
Voorganger:
ds. Weimar
 
 
Sterretjes
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
Verslag van de PgH Israelreis 2019
 
Jongerenreis
 
Wegwijzer 2019-2020
 
Nieuwe lopers gezocht
 
Vakantieweek Doorn
 
Stiltecentrum is vanaf nu ‘Open Kerk’
Eigenlijk niets nieuws. De kerk is open en het stiltecentrum blijft.
Alleen de naamgeving is wellicht laag-drempeliger.
Elke donderdagmorgen van 10-12 uur bent u welkom voor ontmoeting en koffie of thee.
Info bij Maria Kruithof.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 28 juni
 
Zaterdag 29 juni
 
Zondag 30 juni
ds. Heleen Weimar
 
Maandag 1 juli
Moderamen Bethlehemkerk 
 
Dinsdag 2 juli
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 3 juli
-
Donderdag 4 juli
Instuif
 
Open kerk
 
Vrijdag 5 juli
-
 
Zaterdag 6 juli
-
 
Zondag 7 juli
Slotzondag
 
Afscheid koster Trinette
 

Zondag 30 juni

Lucas 9: 51-62

Jezus was niet welkom 
Jezus zou niet lang meer op aarde blijven. Daarom nam hij het besluit om naar Jeruzalem te gaan. 
Onderweg stuurde hij een paar leerlingen vooruit. Zij kwamen in een dorp in Samaria. Daar wilden ze een slaapplaats voor Jezus regelen. Maar Jezus was daar niet welkom, omdat hij op weg was naar Jeruzalem. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "400 jaar Dordt"
 
BEZOEK ONZE SITE
Wijziging openingstijden kerkelijk bureau
 
Wegens het verminderen van de personele bezetting van het kerkelijk bureau zal het bureau vanaf 1 september 2019 alleen nog geopend zijn op maandagmorgen en donderdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur. Het bureau is de maanden juli en augustus gesloten.
 
College van Kerkrentmeesters.
 
Spoed: bezorgers Kerkbrink gezocht
De redactie zoekt met spoed nieuwe bezorgers. Maandelijks (behalve in augustus) verschijnt Kerkbrink. Dankzij vele bezorgers ontvangen gemeenteleden dit blad. Helaas stopt een aantal bezorgers.
 
Er zijn in heel Hilversum vacatures, maar op dit moment is in het Noord-Oostelijk deel een nijpend tekort. Het gaat om het ophalen van de bladen bij een coördinator in de buurt. Met een lijstje adressen, meestal rond de dertig adressen, loop je ongeveer een uur/ anderhalf uur.
Daarnaast zijn er vacatures in de buurt van Eikbosserweg/Neuweg, Kerkelanden en andere buurten van Hilversum.
 
Voor deze klus is een kleine vergoeding beschikbaar.
 
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Annechien Cevaal, tel. 06-42777803 of kerkblad@protestantshilversum.nl
 
 
 
Hoera, voor de nieuwe dominee!
  
Ik ben heel blij te kunnen vertellen dat ds, Aster Abrahamsen-den Bok ons heeft laten weten dat zij het beroep van onze gemeente aanvaardt. Zij heeft de diverse ontmoetingen met onze gemeente als zeer positief ervaren.
 
Daarmee komt een einde aan twee jaar vacaturetijd. Ds. Aster heeft mede ook door de aankomende vakantieperiode nog wel tijd nodig om goed af te kunnen ronden in haar huidige gemeente Tienhoven.
 
 
 
Online kerk voor 30 & 40-ers
‘Nu ik een dochter heb, wil ik haar wat meegeven. Ik was een beetje aan het zwemmen, aan het zoeken. Zelf sla je ook niet zo snel een Bijbel open. En toen kwam MijnKerk langs op Facebook.’ Aan het woord is één van de bezoekers op wie online kerk MijnKerk zich richt: dertigers en veertigers die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, maar die hun plek niet zo goed meer kunnen vinden in een bestaande kerk.
 
  
 
Kindercatechese:
Zorg voor de schepping
 
Van harte uitgenodigd zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Met het onderwerp ‘Zorg voor de Schepping’ gaan we aan de slag op zondag 30 juni.
 
We gaan het hebben over de tuin van Stef en Julia, want weten jullie dat nog? Stef en Julia gaan een tuin aanleggen. En dat is niet zo gemakkelijk! En hoe gaat het dan verder met de tuin? En we gaan rennen, we gaan een ‘hotel’ versieren en we horen een prachtig verhaal uit de bijbel. Kortom, heel veel leuke dingen!
 
Wij hopen jullie, en neem gerust vriendjes en/of vriendinnetjes mee, dan ook te zien op zondagmorgen 30 juni. We beginnen gelijk om 10 uur.
 
 
Gezellig samen een dagje op stap
Gaat u mee op woensdag 7 augustus een gezellig dagje uit.
Dit is een reisje vergelijkbaar met dat van de voorgaande jaren. Wij reizen op woensdag 7 augustus.
Deze reis is bedoeld voor senioren met vrije reisdagen. Maar ook anderen kunnen mee. Zij reizen met 40% korting. Men moet zelfstandig kunnen reizen.
Dit reisje wordt speciaal georganiseerd vanwege de stille periode voor senioren.
 
 
 
 
 
Vanuit de kerkenraad: juni 2019
 
 
 
Ds. Aster Abrahamsen – den Bok heeft een eerste kennismaking gehad met de wijkkerkenraad.  Een voorstelrondje gaf haar een goede indruk van de diversiteit en motivaties van de aanwezige leden; ‘ieder heeft zo zijn eigen kleur’ zo stelde Paul-Dirk. En ook heeft Aster over zichzelf verteld en vragen beantwoord. Een aantal groepsbijeenkomsten heeft ze bijgewoond en diverse gemeenteleden gesproken. U zult haar zeker ontmoeten na de zomervakantie.
 
 
Vrijwilligers vakantieweek Doorn

 

Zorg-professionals gezocht die voor een week hun tijd willen geven aan de zorg voor mensen met een lichamelijke beperking. Een nieuwe ervaring in ruil voor jouw ervaring! 
 
De Protestantse Stichting Zorgvakanties organiseert een vakantieweek van 28 september t/m 5 oktober 2019 voor mensen die vanwege hun lichamelijke beperking of zorgvraag niet zelfstandig op vakantie kunnen. Zij verblijven in het luxe aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn, gelegen in een bosrijke omgeving midden in de natuur.
 
  
 
Wat is jouw favoriete Jezuslied?
 
 
 
 
Het jaarthema voor het nieuwe seizoen 2019/2020  wordt “Rondom Jezus”.
 
In de dienst van zondag 25 augustus a.s. nemen we alvast een voorschot op dit nieuwe jaarthema met een dienst vol liederen ‘Rondom Jezus”.
 
Geef daarom op – liefst voor 13 juli a.s. – wat jouw favoriete Jezus-lied is.
 
 
Slotzondag: feestelijke afsluiting
Zondag 7 juli is de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het afgelopen seizoen, en
stilstaan bij hen die overvliegen vanuit de kinderdienst. Na de dienst zullen we met elkaar feestelijk het seizoen afsluiten.
 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld. Daar staan thee en koffie voor u klaar.
 
Er komt ook een heuse foodtruck: deze maakt heerlijke gyros pita broodjes voor 3 euro (de kerkrent-meesters zorgen voor een mooie korting).
 
Wilt u zelf iets bakken? Zoet voor bij de koffie? Of liever iets hartigs? Op de leestafel ligt een intekenlijst. We zijn heel blij met uw bijdrage.
 
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Op slotzondag 7 juli nemen we afscheid van onze koster Trinette Boer. Na 8 jaar is Trinette gestopt met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
Op de leestafel in de kerk ligt een blauwe map waarin ieder een eigen (creatieve) bijdrage voor Trinette mag plaatsen.
 
Als je ook een financiele bijdrage wil leveren, mag dat door een overboeking naar de wijkkas NL45RABO0373722494
o.v.v. Cadeau Trinette.
 
Voor meer informatie kun je je wenden tot Koos van Vliet en Piet Meindertsma.
 
Vredespaal nominaties 2019
Voor de 6e keer wordt in Hilversum de Vredespaal uitgereikt op initiatief van de Kapel. De Vredespaal, zoals die ook in de voortuin van de Kapel staat, heeft in vier talen de boodschap, “Moge er vrede op aarde zijn”. Het is een van de meer dan 250.000 palen over de hele wereld.
De genomineerde dit jaar is de Zoutkeet, speeltuin en zalencentrum aan de Zoutmanstraat 3 te Hilversum.
 
Lees meer....
 
 
Beleidsplan AK: Duurzame ontwikkeling
 
De Algemene Kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan zal gericht zijn op een duurzame ontwikkeling van de Protestantse gemeente. Een aantal speerpunten is in april jongstleden vastgesteld.
 
- Verbinding met eigen identiteit
- Doelgroep en vorm
- Kinderen en jeugd
- Communicatie
- Omgang met financiën en gebouwen
 
Deze vijf speerpunten worden verder uitgewerkt. In juni praat de Algemene Kerkenraad hierover verder in een extra vergadering.
 
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl