JANUARI 2017
In deze Bijblijver
  • NSE 2017 van start: 730.149 studenten worden uitgenodigd!
  • Persbericht
  • Online Respons Tool live
  • Wijzigen referentiegroep factsheets
 
 
NSE 2017 van start: 730.149 studenten worden uitgenodigd!
Gisteren is de Nationale Studenten Enquête 2017 van start gegaan! In de loop van deze week ontvangen alle studenten een uitnodigingsmail met daarin een persoonlijke link naar de NSE.

Het totaal aantal studenten dat dit jaar wordt uitgenodigd is 730.149. Dit is bijna 20.000 meer dan de 711.121 studenten van vorig jaar!

De planning van het versturen van de uitnodigingen hebben jullie eerder van GfK ontvangen.
 
Persbericht
Studiekeuze123 heeft gisteren een persbericht uitgestuurd om de start van de NSE aan te kondigen.

Naast de landelijke pers en de communicatie contactpersonen is het persbericht ook verstuurd aan studieverenigingen en de redacties van hogeschool- en universiteitsbladen. 
 
Online Respons Tool live
Instellingen kunnen tijdens het veldwerk de respons live volgen via de Online Respons Tool. De respons kan worden uitgesplits naar organisatieonderdeel, opleiding, locatie en onderwijsvorm. Ook is het mogelijk om de respons te vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Vanaf vandaag is de Online Respons Tool live. Het wachtwoord is door GfK per e-mail toegestuurd. 
 
Wijzigen referentiegroep factsheets
Standaard worden de scores van de instelling op de factsheet vergeleken met het landelijk gemiddeld van alle andere universiteiten c.q. hogescholen. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een referentiegroep van maximaal 5 andere instellingen.

Het is dit jaar weer mogelijk om de referentiegroep voor de factsheets te wijzigen. Deze wijziging kan uiterlijk 24 februari per mail worden doorgegeven via info@nse.nl en zal voor 4 jaar worden vastgezet. Indien wij geen wijziging ontvangen, gaan wij ervan uit dat de referentiegroep gelijk blijft.
Het tussentijds wijzigen van de referentiegroep is mogelijk, maar dan zijn er kosten aan verbonden.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.