Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2018 nr. 41
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Adventsperiode Bethlehemkerk
 
Terugkerende Kerstdilemma's
 
Geef licht
 
Geef geld goed gericht
 
Top 2000 in Hilversum
 
Najaarsactie: Voedselbank
 
Vanuit de kerkenraad
 
Verlies en rouw
bij dementie
 
Met Bach naar Kerst
 
Midden in het leven
in november
 
Twee nieuwe exposities in de Bethelhemkerk
 
Enquete communicatie
 
 
Zondag 2 december
1e Advent
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Tekens van hoop'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Super gewone ouders gezocht. Lees het verhaal van Wilma en Arturo hier.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid.
 
Bijbel In voor uw december aankopen.
 
Het kerkelijk bureau zoekt vrijwilligers ter ondersteuning.
 
Jurjen Zeilstra nodigt iedereen uit.
 
SOV vrijwilligers gezocht voor vakantie in Doorn.
 
Woord en weg voortaan gratis.
 
Kerkbrink bezorgers gezocht.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 30 november
 
Zaterdag 1 december
Voedselbankactie diaconie Bethlehemkerk
 
Zondag 2 december -
1e Advent
ds Jetty Scheurwater
 
Maandag 3 december
Moderamen Bethlehemkerk
 
Dinsdag 4 decmber
Open kerk met koffie en expositie
 
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Donderdag 6 december
Open kerk met koffie en expositie
 
 
Vrijdag 7 december
 
Zondag 9 december
ds. Kick Bras
 
SAVE THE DATE
 
Dinsdag 11 december
 
Zondag 16 december Kerstverhaal met lichtjesoptocht door Hilversum Zuid
 
Volkskerstzang in St. Vitus
 
Donderdag 10 januari
 
 

Zondag 2 december

Lucas 21: 25-31

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Troost"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Adventsperiode Bethlehemkerk
  
Op zondag 2 december begint Advent: mensen gaan op weg naar Kerst - het feest dat mensen oproept om samen te komen en te vieren dat er iemand naar hen toekomt: het kind Jezus, leven, God zelf.
 
De adventstijd is voor gemeenten een drukke tijd: er worden allerlei bijzondere kerstactiviteiten georganiseerd om op eigentijdse manier de kerstboodschap door te geven. Ook in de Bethlehemkerk in Hilversum.
 
 
Terugkerende kerstdilemma's
Kerstdilemma’s, wie heeft ze niet? Wel of geen wild aan het kerstdis of waar gaan we Eerste en Tweede Kerstdag heen. Maar ook dominees kampen met kerstdilemma's, maar dan van een andere orde!
 
Toch maar weer kiezen voor de gouwe oude kerstliederen? Waar nu weer over preken? Wel of geen boom in de kerk? In hoeverre moet je je richten op de mensen die er alleen met Kerst zijn? Vier kerstdilemma’s, mét oplossing.
 
 
 
Geef licht
 
 
  
Komende zondag begint de Kerstcampagne 'Geef licht' van Kerk in Actie. Speciaal voor deze campagne schreef zanger Stef Bos het lied 'Geef licht'. "Juist mensen die in het duister zitten, laten je zien waar je het licht kunt vinden."
 
Stef Bos woont en werkt zes maanden per jaar in Zuid-Afrika. Zijn vrouw is Zuid-Afrikaanse, zijn drie kinderen zijn er geboren.
 
De zanger geniet van Kaapstad, maar ziet ook dagelijks de harde werkelijkheid waar veel kinderen onder lijden. “We wonen bewust tussen de mensen, niet in een ommuurde compound. Als ik ‘s morgens mijn kinderen naar school breng, lopen we langs kinderen die op straat leven."
 
 
Geef geld goed gericht
 
En om dat licht door te geven is het belangrijk dat geld goed gericht wordt gegeven. Daarom volgen nu enkele mededelingen van de kerkrentmeesters.
 
De actie voor het vullen van de wijkkas heeft tot dusverre € 7.950 opgeleverd.
Hebt u nog geen bijdrage gestort, zou u dat dan alsnog willen doen? 
U kunt uw bijdrage storten op het nieuwe rekeningnummer NL45 RABO 0373 7224 94.
 
Wilt u ook uw bijdrage digitaal kenbaar gaan maken? Geef dan uw e-mailadres door.
 
Heeft u afgelopen keer digitaal uw bijdrage gemeld en heeft u een nieuw e-mailadres?
Mail naar Ewout Limburg, coordinator AKB, e-mailadres: ejflimburg@hetnet.nl
 
De SKG (onze kerkelijke bank) is van bank veranderd waardoor we andere rekeningnummers hebben gekregen. Als u geld overmaakt voor Kerkbalans, de wijkkas, de diaconie of collectebonnen, hebt u deze nieuwe rekeningen nodig. 
U  kunt de nieuwe bankrekeningnummers terug vinden op onze website.
 
 
 
Top 2000 in Hilversum
 
 
 
  
Op 30 december is er voor de tweede keer een Top2000-dienst in Hilversum! De muzikale kerkdienst start om 10 uur in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook dit jaar is er de mogelijkheid om te stemmen op liedjes.
Het thema is: ‘Can't Live if Living is Without You’. Welke van jouw favoriete Top2000-songs mag niet ontbreken bij dit thema? Lees meer ...
 
Najaarsactie: voedselbank
 
Zaterdag 1 december organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie. Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het hard nodig hebben. Dit jaar is de actie iets eerder dan voorgaande jaren. Zaterdag 1 december is, zo vlak bij de start van de feestmaand december, een mooie gelegenheid om de voedselbank een flink hart onder de riem te steken. 
 
 
Vanuit de kerkenraad
 
 
 
 
 
In de wijkkerkenraad is ook de ‘Groene Kerk’ en ‘Duurzaamheid’ een gespreksonderwerp gerelateerd aan het label ‘Groene Kerk’ welke de Bethlehemkerk een poos geleden heeft verkregen.
 
Gemeenteleden uiten hun zorgen. Initiatieven om hierover van gedachten te wisselen met u, je en met elkaar als wijkkerkenraad zijn benoemd en zullen verder uitgewerkt worden. 
 
 
Verlies en rouw bij dementie
 
Wanneer men te maken krijgt met dementie, begint vroeg of laat het proces van afscheid nemen. Het afscheid nemen van iemand die een andere persoon wordt door de dementie. Men is niet meer de partner/ouder die men was maar iemand die meer en meer afhankelijk wordt.
 
Ook zijzelf krijgen te maken met het verlies door de dood. Het is voor de omgeving moeilijk te weten hoe de dood door mensen met dementie beleefd en begrepen wordt en hoe zij omgaan met verlies en verdriet. Bij het Alzheimer Café is 13 december te gast: Ingeborg Duursema, geestelijk verzorger Hilverzorg.
 
 
 
Met Bach naar Kerst
 
 
 
 
Bach’s Mattheuspassion heeft in Nederland welhaast een ‘cult-status’ verworven. Met Bach’s muziek rond Kerst is dat nauwelijks het geval. Dat is eigenlijk wel wat jammer, want voor de tijd rond Kerst schreef Bach vele prachtige cantates. En daarnaast componeerde hij muziek rond de kerkelijke feestdagen van Johannes de Doper en Maria. Deze muziek kunt u gaan ontdekken in de Bethlehemkerk op vrijdag 7 december.
 
Dan zal Jan Bruin (theoloog en amateur-musicus) een avond verzorgen rond de bijbelse figuren uit de Kersttijd die door Bach muzikaal tot leven worden gewekt.
 
 
Midden in het leven in november
Op vrijdag 30 november hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Hoe groen ben je?” door Ineke en “E.H.B.O. door Sandra”.

Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie.
 
Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje. 
 
  
 
 
Twee nieuwe exposities
 
Expositie Henk van ter Meij - 21 november tot 12 januari 2019. Deze Advents -en Kerstperiode kan je iconen en gedichten van Henk van ter Meij zien en lezen.
 
In de hal voor de kerkzaal staat een mooie vitrine die altijd is gevuld met zeer uiteen lopende mooie dingen.
Van 16 november tot 12 januari sieraarden van Bep Kroos in de vitrine, lees meer ...
 
Enquete communicatie
 
De werkgroep communicatie van de algemene kerkenraad heeft een enquête opgesteld. Doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de wensen rond communicatie.
 
Het is van groot belang dat heel veel leden de enquête invullen, want zo krijgen we een representatief beeld.
 
Vanaf zondag 18 november tot het eind van het jaar liggen daarvoor invulformulieren in de kerk.
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl