Quote
 Week 14
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
Vertrouwen hebben is niet naïef.
Het is de meest moedige daad die je kan stellen.
Paul Brusselaers
 
Wat is het dat je moet weten, zien of voelen van een ander vooraleer je hem kunt vertrouwen? En omgekeerd: wat zullen je medewerkers moeten weten, zien of voelen vooraleer ze jou als leidinggevende kunnen vertrouwen? Wederzijds vertrouwen is van essentieel belang om samenwerking te creëren. Vertrouwen is echter niet iets dat je kunt opeisen of zelfs maar vragen. Je kunt het alleen maar geven want "wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen" zoals Lao Tse het 600 jaar voor onze jaartelling al verwoordde.
  
Wat kunnen we verstaan onder wederzijds vertrouwen? Het is het gedeeld geloof dat ieder kan betrouwen op de ander om de gemeenschappelijke doelen te realiseren. Vertrouwen houdt dus geloofwaardigheid in. Vertrouwen is de verwachting van je medewerkers dat ze kunnen rekenen op je woord. Het is gebaseerd op integriteit en consistent gedrag. Duidelijkheid geven, het expliciet maken van verwachtingen en je voorbeeldrol als leidinggevende zijn een noodzaak om vertrouwen te verwerven.
    
Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen is geen gemakkelijke opdracht. En zoals Bret L. Simmons aangeeft in zijn blog 'Encouraging trust' kan je daarom het best starten met die dingen waar je als leidinggevende het meeste controle over hebt: je eigen gedrag. En dat zou wel eens de meest moedige daad kunnen zijn die je kunt stellen. Om je hierbij te helpen kan je de volgende 'Handvaten voor het creëren van vertrouwen' downloaden. 
   
De Engelse schrijver Julius Charles Hare heeft ooit gezegd "vertrouw nooit iemand die anderen niet vertrouwt". Hier zou Daniel Ofman meer dan 200 jaar later hebben aan toegevoegd "kan je dat niet, neem dan afscheid van die mensen of ga weg". Aan jou of aan je medewerkers de keuze.
  
                    
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.