Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs

 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 16       Nummer 54
    
   Mei 2017

In deze nieuwsbrief:
VOOP heeft een eigen Facebookpagina waarop we berichten van onze eigen scholen, uit de media en van allerhande partners in de onderwijswereld delen.
De afgelopen weken verschenen er berichten over EDO, STEM, taalbeleid, mediawijsheid, ICT, diversiteit, racisme, radicalisering, welbevinden, het eindtermendebat, pesten,... alsook enkele leuke berichten uit onze eigen scholen. Kortom: een hele hoop inspiratie!
 
Mis geen enkel boeiend bericht: ga gauw hier kijken en like onze pagina...
Nieuws uit onze eigen scholen en centra.
In deze rubriek brengen we je graag op de hoogte van enkele boeiende activiteiten in of vermeldenswaardige nieuwtjes uit onze scholen en centra. Heb je zelf iets te melden? Mail dat dan naar Veerle Wauters.

Zo organiseerde CVO Vilvoorde eind maart 'Taartje TKO bij IN' waarin ze hun baanbrekend initiatief rond TKO met hun collega CVO's en CBE uit de regio voorstelden.
Wagenschot geniet binnenkort weer van een prachtige kindertheaterspeeldag met als thema 'springlevend'.
Eureka viert de 5e verjaardag van ADIBib.
En de leerlingen van Denise Grésiac leggen momenteel de laatste hand aan hun spectaculaire maquillage- en grimeshow die op 19 mei zal doorgaan.

Neem voor meer leuke berichten uit onze eigen scholen en centra ook eens een kijkje op onze Facebookpagina.
Aankondiging Algemene Vergaderingen VOOP & VONAC.
Op woensdag 31 mei 2017 vinden de volgende Algemene Vergaderingen plaats van de vzw's VOOP en VONAC. Dit keer zijn we met de leden van de Algemene Vergadering en bestuurders te gast bij Denise Grésiac in Berchem, waar onze voorzitster Nancy Bal de deelnemers zal verwelkomen.
Noteer de datum alvast in je agenda! Meer info vind je hier.
Iedereen een label?!
Labelen betekent een etiket op iemand kleven, iemand een stempel geven. Een label maakt iemand bijzonder, zichtbaar, maar tegelijk ook ‘anders’, ‘niet ideaal’. Labelen gebeurt op grote schaal in het onderwijs. Wanneer een leerling niet gewoon mee stroomt met de middenmoot, wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak en krijgt de leerling een label opgeplakt.
Met ‘Iedereen een label’ wil Vijftact VZW een brede discussie op gang brengen over etiketteren en over de gevolgen daarvan op in- en uitsluiting.
Naast een sensibiliseringscampagne voorzien ze ook een gratis educatief pakket: Labelblik. Dit pakket kan je gratis gebruiken.
Meer info vind je hier.
Start to listen: toolbox rond luistervaardigheid voor de basisschool
KUNNEN LUISTEREN wordt beschouwd als een belangrijke muzische en sociale vaardigheid. Maar luisteren is meer dan gehoorzamen alleen.
Met de steun van Cera ontwikkelde MATRIX Centrum voor Nieuwe Muziek, samen met hun collega’s van Aifoon, het project ‘Start to Listen’.
Vanuit hun gecombineerde ervaring als kunsteducatieve organisaties met een focus op respectievelijk hedendaagse muziek en geluidskunst, werkten zij het voorbije jaar aan een toolbox rond luistervaardigheid voor het basisonderwijs.
Lees er hier meer over.
Dynamo deadline: 15 mei 2017!
In het kader van het Overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School heeft de Vlor het project ’t Zal WELzijn uitgewerkt. Hierbinnen konden een aantal scholen zich laten begeleiden door een partner vanuit de culturele wereld om aan de slag te gaan met preventie van pesten op hun school. Om dit project te verduurzamen via een subsidie zal voortaan gebruik worden gemaakt van een ander project, nl. Dynamo.
Lees er hier meer over.
How to fall apart: educatief pakket rond depressie
‘How To Fall Apart, a true love story’ is een erg intieme documentaire, waarin Jelle en Sofie, de makers, zelf in beeld komen om moeilijke, maar heel actuele thema’s zoals burn-out, depressie en zelfdoding aan te kaarten. Een gewichtige thematiek, maar dankzij hun persoonlijke aanpak slagen ze erin om een hoopvolle en positieve boodschap te brengen.
Jelle en Sofie ontwikkelden een edukit voor jongeren van de derde graad van het secundair onderwijs; deze kan ook gebruikt worden in het hoger of volwassenenonderwijs.
Met dit pakket helpen ze leerkrachten en jongeren om moeilijke thema’s zoals depressie en zelfdoding bespreekbaar te maken. Daarbij reiken ze ook praktische tools aan: hoe pak je dat aan, als je een vriend(in) hebt die in de put zit?
Lees hier verder.
Artevelde Hogeschool maakte een website over coöperatief leren
Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel. Ze zijn niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen leren maar ook voor dat van de groepsgenoten. Kortom: ze leren VAN en MET elkaar.
Enkele studenten en docenten van de Artevelde Hogeschool maakten een uitgebreide website waarop je alles over coöperatief leren kan vinden, o.a. in de vorm van heel duidelijke en leerrijke filmpjes.
Lees er hier meer over.
'School zonder racisme' ontwikkelde een spel rond vluchtelingen
 
Toegegeven, werken rond de vluchtelingenproblematiek in de 1ste en 2de graad van het Secundair Onderwijs klinkt behoorlijk zwaar en complex. Vandaar dat 'School zonder racisme' bewust kiest voor een spel waarin de leerlingen in de schoenen komen te staan van een vluchteling.
Aan de hand van allerlei denk- en doe-opdrachten zullen de leerlingen aan den lijve ondervinden welke hindernissen en gevaren vluchtelingen moeten trotseren.
Lees hier verder.
Veranderwijs 2017 werd gelanceerd!
Veranderwijs.nu werd op 29 maart gelanceerd in de Athena zaal van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen.
Met bijna 200 aanwezigen was het event een groot succes. Het is duidelijk dat onderwijsvernieuwing een thema is dat leeft in Vlaanderen en dat ons land heel wat enthousiaste, innoverende en baanbrekende vernieuwers telt.
29 Maart startte met een voorstellingsvideo van Veranderwijs.nu. Maar wat is Veranderwijs.nu eigenlijk? Waar kan onderwijsvernieuwing om gaan? En wat kan Veranderwijs.nu voor jou betekenen?
Hier vind je een verslag van de organisatoren van dit event.
Theater over seksualiteit, intimiteit, kwetsbaarheid, groepsdruk...
Sinds de seksuele revolutie zijn we de schaamte voorbij. Op het internet struikel je over de gratis porno. En in films zie je perfecte lijven die elkaar nog nooit gevoeld hebben op magische wijze samensmelten.
Maar situeert dagdagelijkse seksualiteit zich niet ergens tussen deze twee uitersten?
‘F*ck!’ toont de worsteling van twee jongeren met hun eigen verwachtingen en het oordeel van hun omgeving. Een voorstelling over genderstereotypen, groepsdruk en frustratie. Maar ook over stil verlangen, intimiteit en een ruggengraatstrelende huivering. 
Lees er hier meer over.
 
Interessante bijscholingen en studiedagen
- 10/5: Gay-Straight Alliance dag
Wat maakt het uit of je holebi, hetero, trans- of cisgender bent op je school? Op 10 mei kan je in Brugge samen met professionals dieper ingaan op hoe je als leerkracht jongeren optimaal kan begeleiden rond deze thematiek: verbinden, activeren, adviseren en motiveren.
- 11/5: gratis VOET-beurs voor leerkrachten Secundair Onderwijs (originele en creatieve manieren om te werken aan vakoverschrijdende eindtermen)
- Formaprim: november 2017-mei 2018.
 
In deze posts op onze Facebookpagina vind je nog meer interessante studiedagen en bijscholingen.
Grasduin in vorige edities van Eigen-Wijs op onze blog!
Op onze blog vind je de artikels uit de vorige versies van Eigen-Wijs. Je kan alle artikels overlopen of op basis van een thema zoeken.
Neem vlug een kijkje op onze blog!
VONAC: wie is wie
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be.
  • Werkten mee aan deze editie: Ann Servranckx, Lies Pycke, Veerle Wauters, Johan Royeaerd & Anke Wolfs.
  • Bijdragen voor volgend nummer: graag bezorgen aan Veerle Wauters.
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd.
  • Abonnement: u ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Meer informatie (o.a. vorige nieuwsbrieven) vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel