Bethlehemkerk                                                   
December 2020 nr. 62
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Kerstavond
 
Kerstmorgen
 
Vanuit de Kerkenraad
 
Zondag onder het Octaaf van Kerst
 
Oudjaarsavond
 
‘Kerstverhaal door
Hilversum Zuid’ 2020
 
Met Bach richting Kerst: Adventsmuziek
 
 Kerstverhalen met Maria (4):
Gewoon een
leergierig jongetje
 
Allerlaatste kans Oliebollenactie
 
Zoek een engel en
wees een buurtengel
 
Kerstwensen gemeenteleden
 
 
 
 
 
 
Sterretjes
___________________
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
Najaarsactie diaconie: herstel kerken in Syrië
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Woensdag 23 december
 
Nieuwsbrief
 
 
 
Donderdag 24 december
 
 
 
 
Vrijdag 25 december
 
 
 
Zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag
 
 
Zondag 27 december
 
Gezamenlijke PGH viering vanuit de Regenboog
 
 
 
Bijbel in 1 jaar viering
 
 
TOP2000 viering
 
Maandag 28 december
 
 
Dinsdag 29 december
 
Woensdag 30 december
 
 
Donderdag 31 december
 
 
 
 
Oudjaarsavondvieringds André de Oude
 
 
Vrijdag 1 januari
 
 
 
Zaterdag 2 januari
 
 
Zondag 3 januari
 
Viering ds. Yko van der Goot
 
 
 
 
Kinderdienst
 
Dit jaar lezen we een bijzonder kerstverhaal. Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. Het lijkt op het scheppings-verhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Betlehem komt het licht van Gods liefde ons leven binnen. Alles wordt er anders door. Je kijkt met andere ogen naar de wereld, naar elkaar en naar jezelf. We mogen kinderen van God zijn, levend in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor altijd verbonden"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
Kerstavond
 
Donderdag 24 december is het kerstavond. Een avond waarop we normaal gesproken de deuren wijd open zetten en veel mensen ontvangen. Deze kerst is het anders.
In eerste instantie hadden we voor ogen dat we twee kerstnachtendiensten konden aanbieden (om op die manier zoveel mogelijk mensen de kans te geven om een kerstnachtdienst bij te wonen). Maar, vanwege de nieuwe lockdown hebben we besloten om de tweede dienst te laten vervallen. Om 19:30 start de Kerstnachtdienst, of beter gezegd: de Kerstavonddienst. U kunt hem dan volgen via kerkdienstgemist.nl of natuurlijk later op de avond terugkijken.
  
De kerstnachtdienst zal ook anders zijn omdat we niet mogen zingen samen. Wat is nu een kerstnachtdienst zonder zingen? Gelukkig kunt u, als u thuis bent, uit volle borst meezingen.
 
Onze voorzangers en musici (we hebben maar liefst één organist, twee trompettisten en vier voorzangers) hebben prachtige bekende en minder bekende liederen voor u voorbereid rondom het thema ‘Onuitdoofbaar licht’. Op deze avond staan we stil bij de donkere tijden die deze wereld vandaag en 2000 jaar geleden beleefde. Bij de angst waarin vele mensen in deze dagen verkeren. En bij het licht, de goede boodschap, de redding die tot ons komt vanuit een pasgeboren baby: onuitdoofbaar.
 
Welkom om deze avond samen licht in het donker te zoeken, en kerst te vieren zoals u het nooit eerder deed!
 
Ds. Aster Abrahamsen
Kerstmorgen
 
In deze dienst wordt het adventsproject ‘Dicht bij het licht’ afgerond. Daarna wordt voor kinderen en grote mensen het hoorspel ‘Michael Muis’ opgevoerd. Na het hoorspel gaan de kinderen naar de kinderdienst en luisteren de volwassenen naar een briefwisseling tussen Johannes en Lucas onder het motto ‘John meets Luuk’.
Lezingen: Johannes 1:1-18 en Lukas 2:1-20
 
Ds. Jetty Scheurwater
 
 
Vanuit de kerkenraad
We vinden het lastig dat we in deze tijd niet iedereen van harte uit kunnen nodigen om in de kerk aan een viering deel te nemen. Zeker nu de kerstvieringen eraan komen, waarbij samen komen en samen vieren toch heel belangrijke elementen zijn. We zien ons vanwege de ontwikkelingen rond Covid toch genoodzaakt terughoudender te worden dan we al waren.
 
In de periode van lockdown adviseren wij u dringend gebruik te maken van de mogelijkheid om online onze diensten te volgen. Daarmee voldoet u aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven om het risico van verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
 
 
 
Zondag onder het Octaaf van Kerst
 
Zondag 27 december, een gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk, De Morgenster en de Regenboogkerk in de tijd van Kerstfeest. Uitgezonden vanuit de Regenboogkerk. Jezus wel of niet aanvaarden is niet om het even. Hij brengt scheiding aan. Dat kan niet anders. Hem volgen gaat mensen, die dat willen, wat kosten. Waar zijn boodschap wordt gebracht, komt ook weerstand. Dat is onvermijdelijk, omdat Gods heiligheid zich niet door gerommel van mensen die alleen aan zichzelf denken, klein kan laten maken.
Thema: Het teken betwist
Lezingen: Jesaja 61,10 – 62,3; Galaten 3,23 – 4,7; Lucas 2, 33-40
Voorganger: Jurjen Zeilstra
 
Oudjaarsavond
 
Op 31 december a.s. mag ik voorgaan in de oudejaarsdienst. We lezen dan de oudejaarspsalm: Psalm 90. Daarover gaat ook de overdenking in een schitterend en mysterieus verhaal over hoe wij tegen het verschijnsel TIJD aan kijken. Mozes bidt immers in deze Psalm: "Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart krijgen." Het wordt een verhaal waaraan wij ons kunnen laven - een verhaal dat u niet snel zult vergeten!
Mochten wij elkaar door de bizarre tijden van nu niet 'live' ontmoeten in de kerk, dan wel door de zegeningen van de digitale mogelijkheden van deze tijd.
Met hartelijke groeten,
ds. André de Oude
Zondag 3 januari
 
Al is het pas op 6 januari Epifanie, we vieren het op deze eerste zondag van januari. Epifanie betekent dat zichtbaar wordt dat Jezus Gods Messias is. Gastvoorganger Yko van der Goot leest uit 2 Kronieken 29:1-7 en Lucas 1:68-79 (de lofzang van Zacharias).
Anders dan u gewend bent, maar het zal u niet verrassen, volgt er deze zondag geen nieuwjaarsreceptie.
 

‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ 2020

Nu veel dingen niet door kunnen gaan i.v.m. de landelijke lockdown is er gelukkig ook iets wat wel door kan gaan, het Kerstverhaal door Hilversum Zuid!
 
Anders dan vorige jaren deze keer in de vorm van een puzzeltocht die je op je eigen moment kunt doen. In deze tijd van lockdown is het goed om in beweging te blijven en naar buiten te gaan voor een wandeling en wat is er dan leuker dan een wandeling in kerstsferen met een puzzeltocht langs kerststallen? Vind jij alle kerststallen bij de locaties in de wijk?
 

Lees meer over bovenstaande raam....
Voor de 4e adventszondag schreef Bach in 1715 (in de periode waarin hij concertmeester in Weimar was) de cantate Bereitet die Wege, bereitet die Bahn (BWV 132). Het openingsdeel verwijst naar Johannes 1:23 waar Johannes de Doper Jesaja 40:3 citeert: ‘Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!’.  Een uitvoering van deze cantate door de Nederlandse Bachvereniging met achtergrondinformatie: https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-132/
 
Daarnaast wijs ik in dit blog – ter afsluiting van de adventsperiode en met zicht op Kerst – graag op het bijzondere kerstconcert van de Nederlandse Bachvereniging van dit jaar: een alternatief Weihnachtsoratorium, in een kleine bezetting uitgevoerd in TivoliVredenburg in Utrecht en online te beluisteren en te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=lDClaHcX6Kg
 
Informatie over het programma met werken van Bach, Buxtehude, Schütz, Corelli e.a. is aan te klikken onder het filmpje onder ‘meer weergeven’.
 
 

Kerstverhalen met Maria (4):
              Gewoon een leergierig jongetje

Deze vierde Advent sluiten we de serie 'Kerstverhalen met Maria' af met het kerstverhaal uit het perspectief van de oma van Jezus. We hopen dat u van de verhalen hebt genoten deze adventsperiode en wensen u gezegende Kerstdagen toe. 
 
Nieuwsgierig naar het laatste verhaal? Pak er een lekker kopje thee, koffie of warme chocolademelk bij, ga er lekker voor zitten en luister maar! [klik hier]
 
In deze serie verscheen eerder: Kerstverhalen met Maria:
 

Echt de allerlaatste kans ... !
Oliebollenactie: Samen voor kerktechniek
!

DE ALLERLAATSTE KANS! Er zijn al vele oliebollen besteld, heel erg bedankt daarvoor! Wilt u ook bijdragen aan de techniek? Bestellen kan nog tot Kerst!
 
Vindt u goede techniek wel belangrijk, maar wilt u geen oliebollen? Maak dan uw gift over naar de wijkkas! IBAN: NL45RABO0373722494, ten name van: Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG Bethlehemkerk wijkkas, Hilversum, onder vermelding van ‘Techniek Bethlehemkerk’. Hartelijk dank!
 
De oliebollen moeten vooraf besteld en betaald worden. Klik hier om het bestelformulier in te vullen!
 
Op initiatief van een aantal enthousiaste gemeenteleden wordt er dit jaar een oliebollenactie georganiseerd om geld in te zamelen voor de uitbreiding van de beeld- en geluidstechniek in de Bethlehemkerk. Onze geweldige technici lopen echter regelmatig tegen de grenzen aan van wat er in de Bethlehemkerk momenteel technisch mogelijk is, terwijl de vraag vanuit de organisatoren van de kerkdiensten en activiteiten steeds groter wordt. Helpt u mee?
 
 
 
Zoek een engel, wees een Engel!
 
 
Kerstgedachten & Kerstgroeten van onze gemeenteleden
 
Hieronder aantal kerstwensen van gemeenteleden Bethlehemkerk. Ook u kunt uw nieuwjaarswensen insturen naar: Nieuwsbrief@Bethlehemkerk.nl, dan gaan die mee met de eerst volgende Nieuwsbrief in 2021.
 
                                                                                                  [foto Rob Kooijmans]
Tafereel met kerstboom & kerststallen.
Een klassiek en een modern, gemaakt door Magnus (5jr): “Nu weet opa óók hoe hij een kerststal moet vouwen...”
 
Fijne dagen!
 
Ineke Woldman en Rob Kooijmans
 
Foto en werk: Adilia Jansma
 
 
                                                                                                    [foto Bonny Rem]
Kerstfeest is het feest van de verwachting van alles wat goed is.
Het feest van kerst, het feest van het licht verbindt hoop met geloof en liefde.
Deze drie; deze engelen, vrouwen, herders, wijzen verbeelden geloof, hoop en liefde.
 
De beeldjes heb ik ooit gekregen van een lieve buurvrouw. ‘Echt wat voor haar om dat zo uit te zoeken’. En het is aan mij om zorgvuldig met ze om te gaan.
Dat we een nieuw jaar tegemoet mogen gaan in geloof, hoop en liefde!
Bonny Rem-Veldstra
 
 
                                                                                                 [foto Tjip Joustra]
Licht van de ster...
Van heinde en ver
Door lange tijd en dondere nacht
Met liefde op on pad gebracht
                                           Tjip Joustra
 
 
                                                                         [ontvangen van Irene Muller]
 
                                                                                                        [foto Yvonne van Bommel]
Het begon met een Sinterklaascadeautje toen de kinderen klein waren: de playmobil kerststal met Jozef, Maria, het kindje Jezus en de anderen uit het Kerstverhaal.
Het jaar erna een Playmobiladventskalender waarbij je iedere dag een doosje mag open maken en in het kartonnen decor een plekje mag geven.

En dat werd een jaarlijkse traditie. Totdat de kinderen andere wensen kregen, maar moeder was ‘besmet’…
Het opstellen van van alle tafereeltjes paste eerst op 1 laag in de vensterbank maar inmiddels zitten we op 3 hoog.
(en sttt… ik heb er deze week nog 2 gescoord op Marktplaats die ik nog niet had).

Van harte hoop ik dat we er volgend jaar om deze tijd heel anders bij zitten en dat er met de Levende Advents Kalender weer mensen thuis ontvangen mogen worden.
Dan mag u komen kijken!

Hele goede dagen gewenst en een hoopvol 2021

Yvonne van Bommel
 
 
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u
Gezegende Kerstdagen en een Nieuwsrijk 2021.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00
Eerst volgende Nieuwsbrief verschijnt in 2021.