Nieuwsbrief januari 2015


EEN ENERGIERIJK 2015 TOEGEWENST!


Bij de jaarwisseling blik ik graag vooruit op datgene wat het nieuwe jaar zou kunnen gaan brengen. Ik doe dat met een tarotlegging, waarbij ik voor elke maand één kaart trek. En maak een energietekening; dit jaar met het bovenstaande resultaat. Ook lees ik welke visie verschillende astrologen hebben ten aanzien van datgeen wat komen gaat. De diverse informatiebronnen lijken allemaal een richting op te wijzen; de energie in het jaar 2015 is uitermate geschikt om te manifesteren. Om datgene in een aardse vorm te zetten waar je voor gekomen bent.
In de laatste maanden van 2014 waren de eerste tekenen van deze energieën al merkbaar - gesprekken en coachsessies gingen steeds vaker over het willen realiseren van een droom of een verlangen, waarbij er wel eerst een paar oude overtuigingen en dogma's uit de weg moesten worden geruimd om hier openlijk voor uit te durven komen. Wil je dit creatieproces dat bewust of onbewust al in gang gezet is, in 2015 naar tevredenheid voltooien? Besef dan bij het formuleren van jouw wensen dat door de versnelling van de energie op aarde, je steeds sneller kunt oogsten en dat het precies datgene is wat je eerder gezaaid hebt. Ga daarom voor een hoger doel en creëer met hart en ziel. Let vanaf het moment dat je jouw wensen de lucht in hebt gegooid op de wondertjes die aan je voorbij komen. Dikwijls is er sprake van synchroniciteit, komen lijntjes bijeen en hoeven deze alleen maar aan elkaar geknoopt te worden om het gewenste resultaat te bereiken. Wil je jezelf nog wat extra (energetisch) ondersteunen in dit proces? Breng dan de creatie-energie naar jouw benen en voeten, zodat deze intuïtief de juiste weg inslaan en de goede keuzes maken. Geef het bekken die stevigheid en ruimte die nodig is om in een tijd van overvloed de aankomende successen te kunnen dragen. En activeer de scheppingskracht in het buikgebied. Het is een kwestie van het visualiseren van jouw intentie - alles wat je op die manier aandacht geeft, groeit!
Ook ik heb dromen voor 2015, die ik graag wil verwezenlijken......en juist nu realisatie haalbaar lijkt, bespeur ik bij mezelf wat terugtrekkende bewegingen en koudwatervrees. Door jullie deelgenoot te maken, hoop ik voldoende moed te vinden om door te zetten en zeg bij deze: "wordt vervolgd...".

COACHCONSULT
Heb je behoefte aan iemand die even met je meekijkt op jouw levenspad; ik loop graag een stukje met je mee. Dit kan in een consult door middel van een gesprek, familieopstelling of energiereading. Je kunt me mailen of bellen (033-4451480) voor een afspraak.

12 januari VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (LEVEL-1)
Op 12 januari gaat de 8-daagse opleiding Vraaggericht Energie Waarnemen in een professionele context van start. Je maakt je die vaardigheden eigen die nodig zijn om energetische informatie te kunnen lezen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk van jezelf en diegene die je begeleidt.

28 januari: WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
Op 28 januari is er nog ruimte voor twee vraagstellers om een familieopstelling te maken tijdens de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen. Ook representanten kunnen zich nog aanmelden.

2 FEBRUARI SPECIALISATIE ONDERSTEUNENDE OPSTELLINGEN BIJ AANDOENINGEN
In de tweedaagse specialisatieworkshop Ondersteunende opstellingen bij psychische en fysieke aandoeningen oefent de deelnemer met systemische en energetische werkvormen die inzicht, healing of verlichting kunnen geven bij (transformatie)processen die gepaard gaan met lichamelijke en psychische ziekten en ongemakken.

18 FEBRUARI VERDIEPING VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (LEVEL-2)
Na de basisopleiding Vraaggericht Energie Waarnemen (Level 1) is er op 18 februari de mogelijkheid om deel te nemen aan de vijfdaagse Verdieping Vraaggericht Energiewaarnemen. Een praktische en ook diepgaande training waarbij de intuïtieve zintuigen verder geprikkeld worden om zo een verbinding te maken met existentiële krachtenvelden en bewustzijnsgebieden om daar energie waar te nemen, te vertalen en door te geven.

5 MAART VERVOLGOPLEIDING SPECIALIST-INN-OPSTELLINGEN (LEVEL-2)
De vijfdaagse opleiding Specialist-Inn-Opstellingen is een vervolg op de Coach-Inn-Systemen (of een vergelijkbare basisopleiding bij een ander instituut). De deelnemer faciliteert actief familie- en organisatieopstellingen, traint verdergaand het systemische kijken en leert om op een doelgerichte manier die interventies in te zetten die nodig zijn om het evenwicht in een systeem te herstellen.

11 MAART ENERGIEDAG
Tijdens de Energiedag maak je in de ochtend op een intuitieve en creatieve manier een scan van jouw persoonlijke energiehuishouding. In de middag worden eventuele blokkades opgeruimd die een goede doorstroming van de energie in de weg staan en krijg je handvatten aangereikt hoe je jouw energie (nog) beter kunt managen.

BOEKENTIP
Het boek Her-inneren van Steve Rother is de boekentip van deze maand. Het is geschreven om ons te helpen bij de zoektocht om te ontdekken en te her-inneren wie we zijn en wat de reden is waarom we de weg naar aarde hebben afgelegd, zodat we medeschepper kunnen zijn van de Nieuwe Wereld. Een boek vol eye-openers, zinvol als je onderweg bent....

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Voor het Coach-Gourmet zie www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.