H2W | november 2016

H2W
H2W

De afkorting ERP staat voor ‘Enterprise Resources Planning’. ERP-systemen worden vooral ingezet in organisaties om zoveel mogelijk deelprocessen te ondersteunen met dezelfde software. In zorginstellingen gaat het dan in de eerste plaats om inkoop, logistieke en financiële processen, maar daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij de scope verder gaat richting HRM, Facilitair, Technische Dienst (TD), Medisch Instrumentele Dienst (MID) of zelfs Vastgoed/Bouw.

Lees hier de complete whitepaper (pdf).

H2W

Handel in zorgvastgoed verdrievoudigd.

De hoeveelheid zorgvastgoed die is verhandeld is de afgelopen jaren fors gestegen. Vorig jaar ging bijna 600 duizend vierkante meter zorgvastgoed van de hand, tegen nog geen 200 duizend vierkante meter in 2012. Dit is één van de bevindingen die naar voren komt uit de 9e Barometer Maatschappelijk Vastgoed. De grootste kopers van zorgvastgoed zijn gemeenten, woningcorporaties en particulieren. In totaal kocht deze groep vorig jaar 275 duizend vierkante meter aan, bijna drie keer zoveel als in 2012. De sterkste groei zit bij de marktpartijen; kochten zij in 2012 circa 25 duizend vierkante meter aan zorgvastgoed aan, vorig jaar was dit 225 duizend vierkante meter.

Aan de aanbodzijde zijn het logischerwijs vooral de zorginstellingen die in steeds hoger tempo vastgoed afstoten. In 2015 ging het om 350 duizend vierkante meter. Dit is ruim acht keer meer dan in 2012. Netto daalt de omvang van het bezit van zorginstellingen, omdat er meer wordt verkocht dan aangekocht.

Lees meer...


Nederlanders hebben nog steeds veel vertrouwen in de gezondheidszorg.


Nederlanders hebben nog steeds veel vertrouwen in zorgprofessionals en in ziekenhuizen, ondanks alle veranderingen in de gezondheidszorg. Sinds de metingen van vertrouwen worden gedaan, 1997, is het publieke vertrouwen in zorgprofessionals en zorginstellingen stabiel gebleven. Dit blijkt uit het proefschrift van Evelien van der Schee.

Rond 90% van de mensen heeft vertrouwen in medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het vertrouwen in ziekenhuizen ligt door de jaren heen tussen de 70 en 80%. Vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg ligt overigens wel laag, tussen de 30 en 40%, mogelijk doordat mensen daar veel minder ervaring mee hebben. Eigen ervaringen en ervaringen van anderen in het sociale netwerk zijn namelijk van invloed op het publieke vertrouwen.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W