FEBRUARI 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase februari 2018
 • Aanleveren data voor release maart 2018: uiterlijk 20 februari 2018
 
Release Studiekeuzedatabase februari 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.1) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De CROHO-wijzigingen tot 22 januari 2018 zijn doorgevoerd;
 • De gegevens van de numerus fixusopleidingen 2018-2019 zijn ververst; 
 • De toelatingseisen zijn geactualiseerd;
 • Bij meerdere universiteiten zijn de masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs samengevoegd tot meer overkoepelende lerarenopleidingen:
  • In de Bètawetenschappen
  • In de Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • In de Taal- en Cultuurwetenschappen
 • De Associate Degree Financiële Dienstverlening is ingedeeld bij Economie en Bedrijf, in plaats van bij Recht en Bestuur.
Lees meer over de release van februari 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release maart 2018: uiterlijk 20 februari 2018
De eerstvolgende release (18.2) vindt plaats op 13 maart 2018. Wijzigingen die tot 20 februari bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:

Instellingspagina:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 20 februari 2018 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van maart 2018.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.