Nieuwsbrief 16 december 2020 - 22 januari 2021
Nieuwe aanwinsten boeken - recente tijdschriftartikelen 
juridische actualiteiten
 
Het tableauboekje 2020-2021
is verkrijgbaar in de bibliotheek voor de advocaten van de Balie Provincie Antwerpen


Openingstijden bibliotheek
8.30u -13.00u en van 13.30u - 16.30u
 
 ACTUEEL
VJV Webinar ‘’Deugdelijk recht
De Vlaamse Juristenverening organiseert op dinsdag 9 februari 2021 om 20.00u. dit webinar over de relevantie van deugden voor het functioneren van de jurist
Programma

Themanummer ‘Regelgeving in tijden van corona’

Tijdschrift voor wetgeving 2020/4
Inhoudstafel
Gratis digitaal nummer

Jurisprudentie – Covid-19
JLMB 2021/01, 08/01/2021
Inhoudstafel

JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak
Arresten van het Hof van Cassatie en andere rechtscolleges zitten nu definitief in JUPORTAL en is consulteerbaar via de nieuwe JUPORTAL-zoekmachine die sinds november 2020 de Jure-Juridat zoekmachine vervangt
https://juportal.be/home/welkom

Justitie in cijfers 2015-2019
FOD Justitie 7 december 2020
Benieuwd hoe Justitie cijfermatig evolueert? Wil je weten hoeveel medewerkers Justitie telt, hoeveel zaken er werden geopend of hoeveel er werd geïnvesteerd? Ontdek het in het nieuwe verslag ‘Justitie in cijfers 2015-2019’.
Download

Internationale samenwerking advocatenkantoren
‘Holla breidt alliantie uit met Belgische partner’
Advocatenblad (NL), 13/01/2021
Het Belgische kantoor GSJ heeft zich aangesloten bij de strategische alliantie van het Britse advocatenkantoor TLT en het Brabantse Holla Advocaten. Volgens de drie is het een stap op weg naar een internationale alliantie met andere toonaangevende kantoren in Europa, Noord-Amerika en India.
METARECHT
Algemene rechtsleer. Inleiding tot de rechtstheorie
F. Peeraer, Gompels&Svacina 2021, 239 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 PUBLIEK RECHT
WETGEVINGSTECHNIEK

Crisis en privaatrecht
Inzake noodwetgeving door de covid-19-pandemie
E. Dirix, NJW nr. 434, 13/01/2021, 2

Wachten op een coronawet
P. Popelier, RW 2020-2021, nr. 18, 02/01/2021, 682

AREI 2021 drie volumes

In samenwerking met Vinçotte, Wolters Kluwer 2020
AREI Transmissie & Distributie
AREI Laagspanning
AREI Hoogspanning

RAAD VAN STATE


Raad van State: veruitelijkingen van geloofsovertuigenis in het onderwijs
https://www.unia.be/nl/rechtspraak-alternatieven/rechtspraak/raad-van-state-veruiterlijkingen-van-geloofsovertuiging-in-het-onderwijs
De Raad van State heeft zich al een aantal keer moeten uitspreken over het veruiterlijken van geloofsovertuigingen in het onderwijs. Op deze pagina bundelt UNIA die uitspraken per gemeenschap.

OMGEVINGSRECHT
 

Zakboekje ruimtelijke ordening 2021
I. Leenders, V. Tollenaere, P. Van Assche, O. Coopman, K. Vanherck, F. Van Acker, G. De Wolf, L. Joppen, P. Vansant, Wolters Kluwer 2020, 1525 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening, Omgeving en Stedenbouw (TROS)

Inhoudstafel nr. 99, 2020

De omgevingsvergunning in de praktijk anno 2020. Een blik op de eerste ervaringen (en knelpunten)…

A. Maes, T.Gem. 2020/4, 238

Binnenkort geen vergunde windturbines meer in Vlaanderen?
Over hoe de sectorale voorwaarden van Vlarem II struikelen over de Plan-MER-problematiek
L. De Brucker, T.Gem. 2020/4, 264

De Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad – redt de (Nederlandse) rechter de wereld?
S. Garben, SEW nr. 12, dec 2020, 204

Staatssteun voor hernieuwbare energie
B. Veranneman, T. Chellingsworth, Wanneer is “steun” ook “staatssteun”? Nieuwe distinctiones doen PreussenElektra uit zijn as herrijzen, MER 2020/3, 159

Recente rechtspraak Grondwettelijk hof inzake milieuaangelegenheden

D. Vanherck, F. Wuyts, Het Grondwettelijk Hof als beschermheer van de rechten van de burger in milieuaangelegenheden. Een overzicht van de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake, MER 2020/3, 168

WONINGBELEID
 

Woningentekort kan vergunningsplicht voor Airbnb-verhuur verantwoorden
B. Devolder, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 17, 26/12/2020, 642

GEZONDHEIDSRECHT


Gezondheidszorgberoepen
Beginselen van Belgisch Privaatrecht XV
H. Nys, Wolters Kluwer 2020, 818 p.
Beschrijving + inhoudstafel

MENSENRECHTEN
– GRONDRECHTEN – DIERENWELZIJN - MIGRATIERECHT

Naar het einde van de cassatierechtspraak «zonder voorwerp» inzake de administratieve vrijheidsberoving van vreemdelingen
L. Denys, RW 2020-2021, nr. 21, 23/01/2021, 802

Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
M. Courtoy, rubriek ‘Vie du droit’, ‘Il était temps’: la création d’un Institut fédéral des droits humains en Belgique, JT N° 6842, 23/01/2021, 65

Tien jaar EU-Handvest: de meerwaarde in het asiel- en migratierecht
A. Pahladsingh, T. Vreemd. 2020/4, 314

Socialemedia- en smartphonescreenings tegen misbruik in Belgische verzoek procedures om internationale bescherming: een doel dat de middelen niet wettigt

L. Roels, T. Vreemd. 2020/4, 329

Recht op verdediging
E. De Bock, Geen ongebreideld recht op uitstel bij wijziging van advocaat, Juristenkrant nr. 421, 13/01/2021, 6
(Cass. 3 november 2020, P.20.0672.N)

De juridische krijtlijnen voor een verblijfs(duur)-voorwaarde voor sociale uitkeringen
H. Verschueren, RW 2020-2021, nr. 19, 09/01/2021, 722

Het Europees Hof van Justitie ziet het Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet als een inbreuk op het Europees recht en de vrijheid van religie
HvJ 17 december 2020, C-336/19 - Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.)
Verschillende joodse en islamitische organisaties trokken tegen het verbod naar het Grondwettelijk Hof. Die stelde een prejudiciële vraag aan het Europees Hof. Dit arrest komt als een verrassing. Enkele maanden geleden adviseerde de advocaat-generaal van het Europees Hof om het decreet te vernietigen. Hij vond dat ‘de “kern” van de betrokken religieuze praktijk, namelijk het ritueel slachten, niet mag worden aangetast.’
(Zie ook: E. Verniers, Hof van Justitie aanvaardt Vlaams verbod op onverdoofd slachten, Juristenkrant nr. 421, 13/01/2021, 3)

Hoofddoekdracht door meerderjarige vrouwen  in het hoger onderwijs

X. Delgrange, Interdiction du voile dans l’enseignement supérieur: la Cour constitutionnelle, substitut d’un législateur paralysé, JT N° 6839, 02/01/2021, 2

Corona en mensenrechten: hoe gezond is onze rechtsstaat?
Laurens Lavrysen, ‘Editoriaal’, TvMR 2020/4, 3

De morele grondhouding voor het realiseren van mensenrechten
E. Lancksweerdt, TvMR 2020/4, 4

Dierenwelzijn in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
E. Verniers, RW 2020-2021, nr. 18, 02/01/2021, 683

Terugkeer van de wolf naar Vlaanderen
Moreel-juridische wolfijzers en schietgeweren (deel 2)
H. Schoukens, NJW nr. 433, 902

GEGEVENSBESCHERMING
 

Beleid van de Geschillenkamer inzake de publicatie van de beslissingen

Publicatie 23/12/2020
"De geschillenkamer beslist over de opvolging die het geeft aan het dossier en is bevoegd om [...]geval per geval te beslissen om haar beslissingen bekend te maken op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit".

AVG en strafprocesrecht
Y. Liégois, Na een schijnhuwelijk en een schijnscheiding thans een gedwongen opname?, Of de (uitoefening van de ) rechten van de natuurlijke persoon bij de verwerking van diens persoonsgegevens in het strafproces, NC 2020, Dossier dec 2020

Vooraf aangevinkt vakje is geen toestemming voor verwerking persoonsgegevens, ook offline
C. Borucki, S. Declercq, Juristenkrant nr. 421, 13/01/2021, 4
(HvJ 11 november 2020, zaak C-61/19)

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
Specifieke vereisten voor kinderen in de AVG met betrekking tot transparantie: suggesties voor een aanpak op kindermaat - Het rechterlijk toezicht op de gegevensbeschermingsautoriteit: het marktenhof zet zijn koers uit - Een oogje in het zeil houden: privacy en camerabewaking - Opvragen van informatie bij ex-werknemers: dansen op een slappe koord
Inhoudstafel nr. 2020/4

De corona-app, een wereldwijd experiment op het gebied van contact tracing: hoe zijn de fundamentele rechten van burgers gewaarborgd?

R. Van den Hoven van Genderen, Computerrecht 2020/6, nov 2020, 402

Temperatuurmeting op de werkvloer via camera’s: naar een juridisch kader?
S. Taes, Computerrecht 2020/6, nov 2020, 415

Gegegevensbescherming in België
Accountancy & Fiscaliteit nr. 25, 25/06.2020
Twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

VEILIGHEID


Veiligheidsmachtigingen
F. Givron, S. Lipszyc, Le contentieux en matière de sécurité et son instance spécifique: l’Organe de recours en matière d’habilitations, attestations et avis de sécurité, JT N° 6841, 16/01/2021, 45

SPORTRECHT


Vlaams sporttribunaal van start
W.-A. Devlies, Juristenkrant nr. 421, 13/01/2021, 9
 BURGERLIJK RECHT
(FAMILIAAL)VERMOGENSRECHT

Tendensen vermogensrecht 2020
Renate Barbaix, Nicolas Carette, Intersentia 2020, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het tenietgaan van een schenking uit het gemeenschappelijke vermogen
A. Aydogan, Not.Fisc.M. 2020/8, 238

GOEDERENRECHT

De hervorming van het goederenrecht
V. Sagaert, TPR 2020/1 & 2, 389

Goederenrecht 2021
A. Wylleman, J. Baek, die Keure 2021, 208 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Appartementsrecht – 5de editie
R. Timmermans, Wolters Kluwer 2020, verschenen op 05/01/2021, 1805 p.
2 volumes
Beschrijving + inhoudstafel

De invloed van de appartementseigenaars bij de overdracht van een sydicuskantoor

R. Timmermans, T.App. 2020/4, 3

La procédure d’abandon et de compensation en cas de décision de démolition-reconstruction: suite et (sans doute) pas fin
V. Defraiteur, C. Mostin, T.App. 2020/4, 13

De conventionele onttrekking van een flatgebouw aan de Appartementswet: opgepast voor de valkuil van de overgangsbepalingen
R. Timmermans, T.App. 2020/4, 19

VERBINTENISSENRECHT

Grenzen voorbij
Liber discipulorum Bernard Tilleman
Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladinez (eds.), Intersentia 2020, 807 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Voordeelafdracht in het privaatrecht
T. Gladinez, Reeks Recht en Onderneming nr. 53, die Keure 2020, 695 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De aannemer als verkoper
Jan-Willem Verbeke, CABG 2021, Intersentia, 58 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Financiële overmacht: een onderzoek naar de invulling van de overmachtsfiguur bij verbintenissen tot betaling van een geldsom
R. Baete, TPR 2020/1 & 2, 17

Bedenktijd met contractuele zekerheid: een verkennend onderzoek naar huuropties
F. Van den Abeele, TPR 2020/1 & 2, 171

De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van de koop van een onroerend goed: bedrieglijk eenvoudig?
M. Herbosch, TPR 2020/1 & 2, 313

Vierhoekenbedingen, wijzigingsbedingen en niet-verzakingsbedingen
S. Declercq, T. Van Noyen, DAOR 2020/4, 17

Wat u zelf doet, doet u beter? De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar erkend door het Hof van Cassatie
S. De Rey, TBBR 2020/10, 539
(Bespreking Cass. 18 juni 2020)

Redelijke slaagkansen op het bekomen van huurkorting onder de dekmantel van de COVID-19 sanitaire maatregelen
R. Timmermans, Huur 2020/4, 191

Rechtspraak Bouwrecht en onroerend goed
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO)
Nr. 2020/5
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade
 
Jan Matthys, derde herziene editie, Intersentia 2020, 746 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

P. Gillaerts, Intersentia 2020, 798 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht – aansprakelijkheidsrecht
T. Pol. 2020/4, dec 2020
Inhoudstafel

BEWIJSRECHT

Bewijsnood na het vernieuwde bewijsrecht
Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe (eds.), Intersentia 2020, 176 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERJARING


De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw. Een driespraak tussen België, Nederland en Zuid-Afrika
J. Van de Voorde, B. Hoops, E. Marais, TPR 2020/1 & 2, 97
 GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Handboek voor de advocaat-stagiair – Deontologie 2020-2021
OVB – Wolters Kluwer 2020, 519 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Juridisch argumenteren
F. Peeraer, Gompels&Svacina 2019, 371 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetboek voor de advocaat-stagiair  Gerechtelijk recht, deontologie en strafprocesrecht 2020-2021
OVB – Wolters Kluwer 2020, 1279 p.

Rechtspraak advocatuur
JLMB 2021/03
Inhoudstafel

Laattijdige opgave rechtsplegingsvergoeding – afwijzing wegens uitputting van rechtsmacht
Gent 29 november 2018, noot A. Hendrickx, Vergeet de rechtsplegingsvergoeding niet!, RW 2020-2021, nr. 19, 09/01/2021

Tijdschrift Today’s Lawyer
nr. 2020/4, dec 2020
Het effect van de crisis op de portemonnee van de advocaat – de behandeling van een zaak via videoconferentie: enkele beschouwingen vanuit de ondernemingsrechtbank – wie moet erelonen invorderen namens het advocatenkantoor? – modernisering van de deontologie via een evenredigheidsbeoordeling – l’incubateur européen du barreau de Bruxelles: un outil pour aider les avocats à faire face au tournant numérique – enkele bedenkingen bij de ‘vertrouwelijkheidskring’ (art. 871bis Ger.W.) – could trial by Zoom defrost English jury trial? – ziet u door de coronabomen het bos nog? – spaar energie: be in peace whil at war

GERECHTELIJK RECHT

Arbitrage, médiaton et droit collaboratif
Caprasse Olivier, Lacharte 2020, 152 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Le nouveau règlement d’arbitrage du Cepani
M. Dal, JT N° 6842, 23/01/2021, 68

Het via e-mail aan een rechter zenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan

H. Vanhees, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 20, 16/01/2021, 762

De doorwerking van het Europees recht in het burgerlijk procesrecht: niets dan uitdagingen

J. Van Doninck, RW 2020-2021, nr. 20, 16/01/2021, 763

Rechtspraak procesrecht

RABG 2020/19
Inhoudstafel

De rechtsvordering tot collectief herstel – Overzicht van rechtspraak (2014-2020)

G.-J. Hendrix, X. Taton, TBH 2020/7, 864

De veranderde rol van hoogste nationale rechters

B. Krans, ‘De redactie Privaat’, TPR 2020/1 & 2, 7

De doorwerking van het Europees recht in het burgerlijk procesrecht: niets dan uitdagingen

J. Van Doninck, RW 2020-2021, nr. 20, 16/01/2021, 763

Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2018 en 2019 – Bevoegdheid en rechtspleging
H. Bortels, TBP 2020/10, 508

Rechtspraak Reglement collectieve schuldenregeling

JLMB 2020/41
Inhoudstafel

NOTARIAAT


Is de authentieke akte nog authentiek? Een crisis in de authenticiteit
A. Van den Bossche, Not.Fisc.M. 2020/8, 226

De vervanging van de notaris-vereffenaar
B. Van den Bergh, T. Not. 2020/12, dec 2020, 1003

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Ondernemingsrechtbank zet deur open voor groepsvordering tegen Ryanair 
M. Taeymans, Juristenkrant nr. 421, 13/01/2021, 2
(Ondernemingsrechtbank (Franstalig) Brussel  7 december 2020, A/19/02564, onuitg.)

De rol van de factuur in het nieuwe ondernemingsrecht

N. Appermont, P&B 2020/5-6, 163

Gebruik drones door ondernemingen
A.-V. Rensonnet, A. Cassart, L’usage des drones civils par les entreprises: analyse du nouveau cadre juridique européen, DAOR 2020/4, 3

Vierhoekenbedingen, wijzigingsbedingen en niet-verzakingsbedingen
S. Declercq, T. Van Noyen, DAOR 2020/4, 17

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Handboek vennootschapsrecht

Herman Braeckmans, Robby Houben, tweede uitgave, Intersentia 2020, verschenen januari 2021, 975 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vermogensplanning via maatschap en beheersvolmacht

M. Delboo, A. Van den Broeck, Intersentia 2020, 122 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Belgische stichting
– tweede editie
R. Van Boven, Bibliotheek Vennootschaps- en financieel recht, Intersentia 2020, 313 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grenzen voorbij

Liber discipulorum Bernard Tilleman
Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladinez (eds.), Intersentia 2020, 807 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor
 
J. Baeck, D. Bruloot, F. Danis, J. Du Mongh, F. Lalière, W. Vandenbussche, ICCI (ed.), Maklu 2020, 238 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Speciaal nummer TRV Sociale ondernemingen

TRV-RPS 2020/7
Inhoudstafel

Digitale algemene vergadering: voortaan structureel geregeld in WVV

KvT, Balans nr. 864, 15/01/2021, 1

Belangenconflicten in het Belgisch vennootschapsrecht: een kritische analyse van het WVV na de omzetting van de tweede aandeelhoudersrichtlijn

T. Vos, TPR 2020/1 & 2, 217

Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
P. Van Hooghten, J. Van den Bossche, DAOR 2020/4, 42

Renumeratie in beursgenoteerde ondernemingen na de Richtlijn Aandeelhoudersrechten
J. Van Gysegem, OR 2020/10, 322

Rechtspraak 2019 inzake arbeids- en sociaalzekerheidsrecht
J. De Vreese, I. Plets, Een bloemlezing van de rechtspraak 2019, OR 2020/10, 334

INSOLVENTIERECHT


De materieel bevoegde rechter in geval van betwistingen van het proces-verbaal van rangregeling
C. Engels, T. Not. 2020/12, dec 2020, 1032

VERZEKERINGSRECHT
 

Alle Bouwplaats Risico’s in a coconut shell
L. Schuermans, C. Van Schoubroeck, T. Verz. 2020/4, 332

Rechtspraak verzekeringsrecht
JLMB 2020/42
Inhoudstafel

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht – aansprakelijkheidsrecht
T. Pol. 2020/4, dec 2020
Inhoudstafel

INFORMATICARECHT
 

IT-contracten
Marc Taeymans, Edwin Jacobs, Reeks Recht & Praktijk nr. 105, Wolters Kluwer 2020, 222 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het digitaal decennium: recht op (de)connectie

M. Taeymans, ‘Editoriaal’, Computerrecht 2020/6, nov 2020, 401

INTELLECTUELE RECHTEN
 

Het via e-mail aan een rechter zenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan
H. Vanhees, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 20, 16/01/2021, 762

The ‘public policy or accepted principles of morality’-exclusion in EU trade mark law and pratice
A. Weemaes, L. Coenen, IRDI 2020/3, 211

MEDEDINGINGSRECHT


Competitio
Tijdschrift voor Belgische Mededinging
Vol. 2020/3
Inhoudstafel

Uitwisseling van informatie in het kader van ondernemingsverenigingen: de Gids van de Belgische Mededingingsautoriteit
Y. Van Gerven, TBH 2020/7, 854

Digitale economie en mededingingsrecht: plus est en vous?

P. Van Cleynenbreugel, TBH 2020/7, 895

Le cadre européen applicable aux aides d’état dans le contexte de la crise du COVID-19

A. Lepièce, M. Vandenneucker, TBH 2020/7, 911
FINANCIEEL RECHT
Kredietovereenkomsten geïndexeerd op vreemde valuta herbezocht
Over nietigheid van een wisselkoersverschilbeding, aanvullend recht en consumentenbescherming
G. Straetmans, Th. Verbergt, DAOR 2020/4, 65

STRAFRECHT
Handboek voor de advocaat-stagiair – strafprocesrecht 2020-2021
OVB – Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

Rechters mogen niet alle EAB’s uit Polen automatisch weigeren

J. Flo, S. Van Roy, Juristenkrant nr.421, 13/01/2021, 7

AVG en strafprocesrecht

Y. Liégois, Na een schijnhuwelijk en een schijnscheiding thans een gedwongen opname?, Of de (uitoefening van de ) rechten van de natuurlijke persoon bij de verwerking van diens persoonsgegevens in het strafproces, NC 2020, Dossier dec 2020

Onrechtmatig verkregen bewijs en het integriteitsprincipe in het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafprocesrecht
E. Maes, NC 2020, 493

Verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van uitleverings-, overleverings- en overdrachtsprocedures aan het Internationaal Strafhof: eigen regimes, afzonderlijke regelen

S. Dewulf, RW 2020-2021, nr. 17, 26/12/2020, 643

Kan een openbaar ministerie een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigen? Het Hof van Justitie bakent de spelregels af

S. Bekaert, T. Strafr. 2020/6, 398

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht

RABG 2020/17
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Topics verkeers(straf)recht
P. Traest, Nexus-Intersentia 2020, 65 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht – aansprakelijkheidsrecht

T. Pol. 2020/4, dec 2020
Inhoudstafel
 FISCAAL RECHT
Tiberghien – Handboek voor fiscaal recht  2020-2021
Wolters Kluwer 2020,  2838 p.
Inhoudstafel

Fiscaal praktijkboek directe belastingen

Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken
L. Maes, H. De Cnijf (eds.), Wolters Kluwer 2020, 606 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal praktijkboek indirecte belastingen

L. Maes, H. De Cnijf (eds.), Wolters Kluwer 2020, 368 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal fiscaal zakboekje

Peter Van Rompaey, Wolters Kluwer 2020, 695 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak fiscaal recht

JLMB 2012/02
Inhoudstafel

Brexit: Het Verenigd Koninkrijk is nu echt een derde land

N. Van Robbroeck, Fiscoloog nr. 1686, 20/01/2021, 1

Successierechten

S. Van Crombrugge, Geen successierecht  op geregistreerde schenking bij onderhandse akte, Fiscoloog nr. 1686, 20/01/2021, 6

Successierechten Brussel en Waals Gewest
P. Van Eesbeeck, Nieuwe circulaire herijkt toepassing successierechten op levensverzekeringen, Fiscoloog nr. 1686, 20/01/2021, 9

Bijklussen in de sportsector: verlengd, maar met belangrijke wijzigingen

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1685, 13/01/2021, 1

De andere fiscale maatregelen in de wetten van 20 december 2020

CB, Fiscoloog nr. 1685, 13/01/2021, 11

Inkomsten uit deeleconomie sinds 1 januari 2021 opnieuw belastbaar!

Strada lex nieuws 8 januari 2021

Een bijdrage aan de solidariteit

K. Heyrman, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 592, dec 2020, 1071

Staatssteun en tax rulings: wie ziet nog het bos door de bomen?
J. Leroy, TFR nr. 592, dec 2020, 1075

Aangifte en behoorlijk bestuur

C. Hendrickx, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 591, dec 2020, 1011

Onroerend inkomen
JVD, KI: tot 3000 EUR boete bij niet-naleving aangifteverplichting, Fiscoloog nr. 1682, 16/12/2020, 1

Registratierechten

CB, Einde ‘kaasroute’ vanaf 15 december 2020: kogel is door de kerk, Fiscoloog nr. 1682, 16/12/2020, 8

Erfbelasting
A. Aydogan, Verzekeringsgiften uit verleden: ook relevant bij overlijden vanaf 2017?, Fiscoloog nr. 1684, 06/01/2021, 8
N. Geelhand de Merxem, Moet artikel 2.7.3.2.10 VCF (oud art. 67 W.Succ.) niet geschrapt worden?, TvRF 2020/3, 2
A. Aydogan, De gesplitste verkrijging en inschrijving anno 2020, TvRF 2020/3, 7

Dividenden
-JVD, Franse dividenden: terugbetaling RV ook bij niet-aangifte roerend inkomen, Fiscoloog nr. 1684, 06/01/2021, 1
-S. Van Crombrugge, Interne liquidatie: toch misbruik bij voorafgaande kapitaalvermindering?, Fiscoloog nr. 1682, 16/12/2020, 10

Pensioenen

P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, ‘Corona-circulaire’ over 80%-grens stelt gerust maar roept ook reeks vragen op, Fiscoloog nr. 1684, 06/01/2021, 2

Rechtspraak fiscaal recht

RABG 2020/18
Inhoudstafel

Voordeel alle aard bewoning

S. Lamote, A.-S. Anseeuw, Grondwettelijk Hof verrast met oordeel over ‘nieuw feit’, Fisc. Act. nr. 42, week 10-16 dec 2020, 1

Fiscaal misbruik
T. Jansen, Belgisch hof dipt toepassing algemene antimisbruikbepaling in Europese saus, Fisc. Act. nr. 42, week 10-16 dec 2020, 4

Meerwaarden op aandelen
K. Janssens, Meerwaarden op aandelen en normaal beheer: wat als ‘goede huisvader’ ongewone deal sluit?, Fisc. Act. nr. 42, week 10-16 dec 2020, 7

Personenbelasting
W. De Visscher, Aanpassing toeslag belastingvrije som voor mantelzorg is niet altijd een cadeau, Fisc. Act. nr. 42, week 10-16 dec 2020, 9

De doodsklok voor het KI?
F. Vanistendael, ‘Editoriaal’, AFT 2020/12, 2

Art. 19bis WIB 1992: 15 jaar ‘heffing op sparen’
L. Vanneste, B. Peeters, AFT 2020/12, 5

BTW

Eerste ‘FAQ’ tijdelijk uitgebreide regeling afbraak en heropbouw

I. Massin, Fiscoloog nr. 1685, 13/01/2021, 8

Contouren BTW-verlaging voor afbraak en heropbouw in 2021 en 2022

I. Massin, Fiscoloog nr. 1682, 16/12/2020, 3

Tijdelijke uitbreiding 6%-tarief afbraak en heropbouw: update
T. Van Beveren, C. Saenen, Btw Brief nr. 10, dec 2020, 1

Brexit: FAQ’s gepubliceerd
J.-P. Roux, J. Symons, Btw-Brief nr. 10, dec 2020, 4

De verhuur van onroerende goederen via een platform: btw-aspecten
S. Ruysschaert, Huur 2020/4, 195

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Uitwisseling van informatie
N. Diepvens, B. Peeters, Uitwisseling van informatie: aandachtspunten, gebruik en samenwerking. Belgisch rapport n.a.v. het 74ste (digitale) IFA-congres te Cancun, Mexico (4-8 oktober 2020) (Echange of information: issues, use and collaboration), TFR nr. 591, Dec 2020, 1014

Liquidatiebonus en overdracht DBI-overschot: Leur-Bloem biedt geen soelaas
S. Gommers, J. Luts, Fiscoloog Internationaal nr. 445, 31/12/2020, 1

Zetelverplaatsing
M. De Munter, ‘Step-up’ afschrijfbaar, ook als latente meerwaarde niet effectief is belast, Fiscoloog Internationaal nr. 445, 31/12/2020, 5

 SOCIAAL RECHT
ARBEIDSRECHT

Arbeidsrelatiewet 2.0
De schijnzelfstandigheid toegepast op de werkvloer
 
V. Dooms, T. Messiaen, Bibliotheek sociaal recht, Intersentia 2020, 327 p.
Beschrijving + inhoudstafel

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT


Vergelijkende analyse van de financiering van de wettelijke pensioenen van het overheidspersoneel: nood aan een herijking?
I. De Wilde, R. Janvier, TSR 2020/4, 439

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Europese Unie omarmt digitale justitie
Snellere en doeltreffender bewijsverkrijging en betekening of kennisgeving binnen de EU

W. Vandenbussche, M. De Schryver, Juristenkrant nr. 421, 13/01/2021, 1 en 8
Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking)
Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking)

Het Hof van Justitie en nationale constitutionele rechters
R. Barents, SEW nr. 2021/1, jan 2021, 2

Fouten, misbruik en fraude bij grensoverschrijdende sociale zekerheid
F.J.L. Pennings, SEW nr. 2021/1, jan 2021, 12

IPR

De buitengerechtelijke lastgeving in internationale context
T. Kruger, S. Pfeiff, T.Fam. 2020/10, 280

Le nouveau droit international privé des relations patrimoniales de couple
P. Wautelet, JT N° 6840, 09/01/2021, 25

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.