Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2018 nr. 04
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingscommissie update
 
Geen 1 aprilgrap!
 
Herinnering: Geloofsgesprek
 
Sirkelslag Onvoorwaardelijke liefde
 
Verkeerde jas Waaier?
 
Midden in het leven
 
Intieme Bach-cantate
 
Kerkproeverij
 
Gastvrij Leerhuis
 
Kerkbalans: wat wordt hiervan betaald?
 
Jacobsladder Hilversum
 
Eros, Filios en Agape - ZWO-dienst
 
 
Zondag 28 januari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Voorganger:
drs. Johan Mulder, theoloog en jurist uit Hilversum
 
 
Sterretjes
31 januari start er een nieuwe Alphacursus.
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
Projectkoor op Goede Vrijdag zoekt leden.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
Margreth Decker exposeert haar iconen.
 
AGENDA
 
Vrijdag 26 januari
Midden in het leven

Zondag 28 januari 
Tienerdienst

Dinsdag 30 januari Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 1 februari 
Stiltecentrum open
 
Instuif

Vrijdag 2 februari
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 28 januari

Marcus 1:21-28
 
Jezus jaagt een kwade geest weg 
 
Jezus en zijn leerlingen gingen naar Kafarnaüm. Toen het sabbat was, gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God. De woorden van Jezus maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren. Opeens begon er in de synagoge iemand te schreeuwen. Het was een man die een kwade geest in zich had....
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Beroepingscommissie update
 
De beroepingscommissie heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen.
 
In januari zijn gesprekken gehouden met de twee zittende predikanten (ds. Zeilstra en ds. Weimar) die in aanmerking komen voor een vervulling van de vacature in de Bethlehemkerk.
 
Uitgangspunt is een verkenning in hoeverre er een kans van slagen is om met één van beide predikanten een goede match te maken.
 
Eind januari 2018 wordt een tussentijds verslag uitgebracht aan de kerkenraad.
 
 
Geen 1 aprilgrap!
Dit is geen 1 aprilgrap. Pasen valt dit jaar op 1 april. Vroeg dus dit jaar. Dus  is het bestellen van de paaskaars dit jaar ook vroeg.
 
Want ook dit jaar kunt u een paaskaars voor thuis bestellen. Dit jaar is er keuze uit 3 reliëfs:
 
A: Duif/kelk/kruis 
B: Kruis/brood/vissen
C: Chi-rho kruis
 
 
 
Herinnering: Geloofsgesprek
 
 
 
Eerder informeerden wij je over de taakgroep herijking binnen de PgH en de oproep om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan.
Dit kan binnen alle groepen die op welke manier dan ook samenkomen in onze wijkgemeente.
De contactpersonen hebben hiervoor inmiddels de benodigde informatie ontvangen en we hebben gemerkt dat er al mee aan de slag is gegaan.
 
Sirkeslag 'Onvoorwaardelijke liefde'
 
Sirkelslag YOUNG is hét online spel voor jeugdgroepen (12 t/m 16 jaar).
 
Sirkelslag YOUNG vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 2 februari in de Bethlehemkerk Hilversum.
 
We verzamelen 19:30 in de Bethlehemkerk, het spel begint dan ook direct... We hebben weer een leuke actieve jury.
 
Kom ook! En hier lees je meer en hoe leuk het vorig jaar was!
  
 
 
Verkeerde jas Waaier?
 
 
 
 
 
 
Wie o wie heeft afgelopen zondag de verkeerde jas meegenomen uit de Waaier>
 
Het gaat om een beige jas met bontkraag. Het merk is M&S. Er zitten huis- en fietssleutels in de zakken. Kijk dus nog eens goed of je de juist beige jas hebt. Breng de jas anders even langs bij de Bethlehemkerk.
 
Midden in het leven
Op vrijdag 26 januari hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee” door Annelene en een onderwerp rond het thema “Kerk wat betekent dit (voor mij)”. 
Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje.
 
Lees meer ...
  
 
 
Intieme Bach-cantate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagmiddag 3 februari klinkt in de Grote Kerk te Hilversum de cantate ‘Nur jedem das Seine’ (BWV 163). Een mooie intieme cantate met Italiaanse invloeden van Johann Sebastian Bach. Vier solisten uit Vocaal Ensemble Quink zingen alle onderdelen van deze cantate. Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
De 'belastingcantate', zo noemde Maarten 't Hart deze cantate voor de 23ste zondag na Trinitatis.
 
 
Groene Kerk
  
GroeneKerkenactie voorziet geloofsgemeenschappen van informatie via de toolkit en netwerkmogelijkheden om kerken op weg te helpen om te verduurzamen.
Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar 1 duurzame stap te zetten, ontvang je van ons een GroeneKerkenbordje. 
Je hoeft niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerkenactie laat je zien dat je op weg bent.
 
Leerhuis Gastvrijheid
Op donderdag 8 februari zal ik een avond verzorgen over het thema gastvrijheid.
 
Dit is de vierde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
 
  
 
 
 
 
Kerkbalans: wat wordt hiervan betaald?
  
Eerder deze week verscheen het artikel ’Kerkbalans voor dummies’. Maar wat kan er allemaal gedaan worden met het geld van Kerkbalans? Hier lees je een paar voorbeelden die voor zichzelf spreken.
 
Eenzaamheid bestrijden
Weet u wie die zieke vrouw bezoekt als ze niet meer in de kerk zit zondag? Pastoraat is een minder zichtbare taak maar zeker een belangrijk onderdeel van het predikantenwerk.
 
 
Activiteiten jongeren
Weet u hoe het komt dat de jonge mensen zo betrokken zijn bij de kerk? Het jongerenwerk is helaas niet in elke gemeente even bloeiend. Veel ouders worstelen met de vraag: Hoe betrekken we onze tieners bij de kerk? Daar gaat veel tijd in zitten terwijl jonge ouders het al zo druk hebben.
 
Er lekker warm bijzitten
 
Weet u wat het kost om een kerk te verwarmen? Vroeger zaten we met dikke jassen aan te rillen in de winter. Als je geluk had, kon je een stoof meenemen. 
 
Dit kost allemaal geld. Daarom is Actie Kerkbalans zo belangrijk.
 
Zie ook bijlage Nieuwsbrief en lees: Kerkbalans voor Dummies.
 
 
Jacobsladder in Hilversum
De jongeren van de Bethlehemkerk hebben in het najaar van 2017 een bezoek gebracht aan het atelier van de beeldend kunstenaar Willem Zijlstra. Dat heeft een vervolg gekregen in het maken van een kunstwerk met als thema: “De Jakobsladder”. De jongeren hebben een kopie van zichzelf gemaakt in plastic en figureren als engelen op de jakobsladder.
In de catechese bijeenkomsten hebben zij gesproken over de engel die jezelf kunt zijn in je eigen omgeving. Lees meer ...
 
 
Eros, Filios en Agape - ZWO-dienst 
  
Zondag 4 februari is een ZWO dienst en  dit jaar zal het een hele  bijzondere dienst worden.

Het thema van dienst is alvast een vooruitblik op de thema van de 40-dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde.

In deze dienst zal de Eros, de Filios en de Agape in woord en muziek klinken.
 
En wees niet bang: het zal een hele herkenbare dienst zijn waarin jong en oud meer dan welkom is.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl