Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #5 - 18/04/2019

"Mij raakte de openheid die ik hier heb aangetroffen", aldus minister Slob
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Tijdens mijn lessen gebruikte ik vaak de film ‘Lola rennt’ van de Duitse regisseur Tom Tykwer. De film gaat over het maken van keuzes. Keuzes die het verschil kunnen maken. Wie ben ik en wat maakt mij tot wie ik ben? Welke keuzes maken we en op welke manier verhouden wij ons tot de ander?

Deze vragen kwamen de afgelopen periode regelmatig aan de orde. Niet alleen toen ik kennismaakte met collega’s en leerlingen, maar ook bij de verschillende jubileumactiviteiten die we als school de afgelopen periode georganiseerd hebben voor leerlingen en ouders. Tijdens de lezing door Özcan Akyol, bij het bezoek van onze minister van Onderwijs Arie Slob en in het verhaal van André Kuipers stonden deze vragen ook centraal.

Wie zijn wij en wat maakt ons tot wie we zijn? Deze vraag geldt uiteraard ook voor een school. Op het Minkema vinden we het belangrijk om na te denken over ons onderwijs. Doen we de goede dingen? Waar kunnen we verbeteren en wat onderscheidt ons van andere scholen? Deze vragen zijn belangrijk bij de uitdagingen waar we voor staan.
 
Aanmeldingen schooljaar '19-'20
De aanmeldingsperiode voor de nieuwe brugklassen zit erop. Voor komend schooljaar hebben zich zo’n 170 nieuwe brugklassers aangemeld voor onze vmbo-locatie. We zijn natuurlijk heel blij dat zo veel gezinnen vertrouwen in onze school hebben! Alle aangemelde leerlingen konden geplaatst worden, ook die na uitloting in Utrecht het Minkema College als 2e keus hadden. Dat betekent op dit moment dat we komend schooljaar twee basis/kader-brugklassen, twee kader/mavo-klassen en drie mavo/havo-klassen hebben. Op onze havo/vwo-locatie hebben zich 305 nieuwe bruggers aangemeld.
 
Zilveren Schoolkantine Schaal
 
Cateraar Ad Brak Catering van het Minkema College heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten Ad en Gerda Brak zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. Op dinsdag 16 april – De Dag van de Gezonde Schoolkantine – werd de schaal persoonlijk aan Ad en Gerda uitgereikt door de schoolleiding van het Minkema College, voor zowel de kantine op de locatie Minkemalaan als op de locatie Steinhagenseweg.


 
 
Examennieuws
Voor de 4e klasleerlingen van basis, kader en mavo en hun ouders/verzorgers breekt een spannende tijd aan, die van de eindexamens. De basisleerlingen hadden het CSE, het Centraal Schriftelijk Examen, van 15 t/m 18 april 2019. Na de meivakantie hebben zij het CSPE, het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Dit wordt afgenomen van 6 t/m 17 mei 2019.

De kaderleerlingen zijn op 8 april reeds gestart met het CSPE. Dit werd afgenomen t/m 18 april. Daarna volgt het CSE van 8 t/m 16 mei a.s. De leerlingen van de mavo doen het CSE van 9 t/m 21 mei a.s.

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn over deze planning al eerder per brief geïnformeerd. Op woensdag 12 juni worden de uitslagen van het examen bekend gemaakt.

We wensen alle leerlingen, maar ook het thuisfront, veel succes in de komende weken! Natuurlijk hopen we op een mooi eindresultaat !
 
Nieuw OLC is geopend!
Wellicht heeft u het al gehoord van uw zoon of dochter; het open leercentrum (OLC) is per 1 april 2019 in gebruik genomen. De eerste week was het nog wennen voor de leerlingen want wat doe je nu precies in zo'n open leercentrum? Ze waren erg nieuwsgierig en hebben allemaal even binnen mogen kijken. We hadden ook een speciale openingsactie voor de leerlingen verzonnen zij mochten in de eerste week dat het OLC open was hun boeken inleveren zonder dat zij een eventuele boete hoefden te betalen, dit werd door de leerlingen erg gewaardeerd!
 

We zijn nu een week of drie verder en de meest leerlingen zijn hier regelmatig te vinden, ze vinden het heel erg fijn dat er in onze school een plek is waar zij rustig een boekje kunnen lezen, nog wat huiswerk kunnen maken, nog wat door kunnen nemen voor een toets of zich gewoon even kunnen terugtrekken van de drukte van de dag.

Het verschil met de kantine is dat er in het OLC niet gegeten en gedronken mag worden en er wordt van de leerlingen verwacht dat ze er rustig werken. Het OLC is elke schooldag geopend van 08:30 tot 16:00, de mediatheek is onderdeel van het OLC.
 
Oudertevredenheidsonderzoek
De mening van ouders vinden wij ontzettend belangrijk. Het Minkema College voert daarom jaarlijks een onderzoek uit onder ouders van leerlingen in leerjaar 3 naar de oudertevredenheid. De uitkomsten van dit onderzoek geven ons inzicht in onze sterke punten maar ook onderdelen waarop wij ons kunnen verbeteren. De resultaten zijn daarnaast te vergelijken met andere scholen en terug te zien op www.scholenopdekaart.nl.
 
Veel ouders hebben aan onze oproep om de enquête in te vullen al gehoor gegeven. Daarvoor onze hartelijke dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, dan stellen wij uw deelname alsnog bijzonder op prijs. Ouders van leerlingen in leerjaar 3 hebben een persoonlijke uitnodigingsmail ontvangen met daarin een link naar de enquête. U kunt tot 30 april reageren.
 
Minkema Boulevard groot succes!
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde show van Minkema Boulevard. Binnen een record tijd hebben de leerlingen een top show ingestudeerd. Het was fantastisch om te zien dat de toeschouwers van zowel de brugklas als van de basisscholen muisstil aan het luisteren waren. De reacties waren ook lovend!

 
 
Nieuws van het decanaat
Op diverse momenten in de leerjaren krijgen onze leerlingen te maken met keuzes die zij moeten maken. De basis/kader-leerlingen moeten bijvoorbeeld in hun tweede leerjaar uit een breed aanbod van 12 keuzevakken kiezen. De tweede klas mavo/havo heeft de keuze uit vier mavo-richtingen. Mavo 3-leerlingen kiezen hun profiel en de eindexamenkandidaten staan voor de keuze van hun vervolgopleiding.
 
Snuffelstage basis/kader leerjaar 3
In het derde leerjaar lopen alle leerlingen basis en kader stage bij een bedrijf. Tijdens die stage leren ze om mee te draaien bij het bedrijf en kennis te maken met de werkzaamheden van de organisatie. Verona, Hajar en Han hebben hun stage zojuist afgerond en vertellen hun verhaal.
 
 
Examenuitje en gala
De vierde klassen zijn inmiddels druk bezig met examentraining en doen praktijkexamen en dat betekent dat er daarna traditiegetrouw leuke activiteiten aankomen. Maandag 27 mei gaan de examenleerlingen met hun mentoren gezellig een dag naar de Efteling. Dinsdag 28 mei zullen de leerlingen in een mooie outfit en met een bijzonder vervoermiddel aankomen op school om tijdens het Gala hun fijne schoolcarrière hier af te sluiten. Wij kijken er naar uit!
 
Minkema 100!
In verband met het jubileum van het Minkema College vinden er 10 maanden lang bijzondere activiteiten plaats voor onze leerlingen, ouders, medewerkers. Maar regelmatig willen we ook mensen van buiten onze school laten meegenieten. De afgelopen weken kreeg de school bezoek van wel hele bijzondere gasten!
 
Özcan Akyol
Op dinsdag 26 maart was columnist Özcan Akyol te gast op het Minkema College. Na een persoonlijke voordracht over zijn jeugd ging hij in debat met leerlingen en politici over o.a. de klimaatstaking, identiteitspolitiek en polarisatie. Het was een prachtige avond die aansluit bij het thema Burgerschap dat het Minkema College hoog in het vaandel heeft. Lees meer 
 
Minister Arie Slob
Op donderdagochtend 28 maart bracht minister Slob een bezoek aan het relatieproject van het Minkema College: een project waarin leerlingen nadenken over hun eigen seksuele identiteit, maar ook over hoe zij zich opstellen ten opzichte van mensen van het andere geslacht dan wel seksuele oriëntatie. ,,Mij raakte de openheid die ik hier heb aangetroffen. Dat zegt iets over het klimaat op deze school’’, aldus minister Slob 
 
 

 
André Kuipers
Een echte astronaut op school. Dat is toch wel heel bijzonder! André Kuipers wist op maandag 8 april de leerlingen te boeien met zijn verhaal over zijn tijd in de ruimte, maar ook over de aarde.

De lezing van André was tevens de aftrap van een duurzaamheidswedstrijd waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen. 
 
Wijzigingen in het personeel
Mw. Breedijk, pedagogisch medewerker, zal na de meivakantie niet terugkeren op het Minkema College. Op dit moment worden er sollicitatiegesprekken gevoerd. Over haar opvolging wordt u nader geïnformeerd.

De heer Sert, docent E&O en economie, keert na de meivakantie eveneens niet terug. De lessen van de heer Sert worden voortgezet door ervaren collega’s uit de sectie. De heer Amghar neemt klas 2b over, de heer Van der Leeden klas 2L en de heer Tuhuteru de cluster marketing 3.

Mw. Sijstermans, docent CKV, heeft de lessen van mw. Van Duijn vervangen in klas 3 basis/kader. Deze lessen zijn voor dit schooljaar afgerond. Wij danken haar voor haar inzet gedurende het verlof van mw. Van Duijn.
 
Agenda
19/04: Lesvrije dag
22/04: Start meivakantie (tot en met 5 mei)
06/05: Start examentraining kader4 en mavo4
06/05: Huiswerkvrij vmbo leerjaar 1-3 (let op: b/k3 heeft Cito)
 
Nieuwsbrief #5, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contactadres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.