communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
2 jaar   2 years
Sinds 2017 zijn 2 jaren voorbijgegaan. Dat is een korte tijd.
 
Het was op 1 november, een dag na 31 oktober, 2 jaar geleden dat ik, Maarten Cornelis Duifhuizen, mijn werk ‘communio sanctorum’ als een ‘Nieuwe Reformatie’ in stelling bracht. In 1517 klopte een zekere Maarten aan de deur, in 2017 klopte opnieuw een zekere Maarten aan de deur. In het eerste geval heb ik het over Luther, in het laatste geval over Duifhuizen. 
 
 
2 years have passed since 2017. That is a short time.
 
It was on the first of November, one day later than 31 October, now two years ago that I, Martin Cornelis Duifhuizen, brought my work  ‘communio sanctorum’ into position as a ‘New Reformation’. In 1517 a certain Martin knocked on the door, in 2017 again a certain Martin knocked on the door. In the former case I am talking about Luther, in the latter case about Duifhuizen.
 
 
Wij schrijven Anno Domini 2019 en roepen u op mee te werken aan de voortzetting en verspreiding van deze ‘Nieuwe Reformatie’. Luther bracht er 95 in stelling in 1517. Duifhuizen bracht er één (werk in oplage) in stelling in 2017.
 
 
We are writing Anno Domino 2019 and ask you to participate in the continuation and distribution of this ‘New Reformation’. In 1517 Luther took 95 in position. Duifhuizen brought one work of art (series of work) in position.

Read the article here.
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
Yours faithfully,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum