STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 12 - 26 juni 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Europees openbaar ministerie
V. Franssen, E. Vandebroek, NJW nr. 305, 25/06/2014, 530

Vrije beroepers – Invoeging Boek XIV ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’
NJW nr. 305, 25/06/2014, 537
Bespreking 15 MEI 2014. - Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 30/05/2014, bl. 41955
Inwerkingtreding 31 mei 2014


(Re)organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
C. Heeb, RW 2013-2014, nr. 42, 21/06/2014, 1644

Automatic number plate recognition (ANPR)
P. De Herdt, Camerawetgeving als kader voor ANPR-netwerken, RW 2013-2014, nr. 42, 21/06/2014, 1677

De Vlaamse Codex Fiscaliteit: een bundeling met visie
E. Van de Velde, RW 2013-2014, nr. 42, 21/06/2014, 1642

Snelheidsbeperking voor trage wegen
S. Vereecken, RW 2013-2014, nr. 42, 21/06/2014, 1643

Wetboek van economisch recht grotendeels in werking
Balans 22/05/2014, nr. 718, 1
Mooi overzicht van de verschillende boeken, hun inhoud en hun inwerkingtreding

Alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank: een stap voorwaarts of een gemiste kans?
W. Hensen, P&B 2014/2, 38

Hervorming Raad van State (deel 2)
E. Brewaeys, NJW nr. 304, 11/06/2014, 482

Erfdienstbaarheden van overgang of uitweg: een struikelpad?
C. Dermaut, P. Scheirlynck, T.Agr.R. apr-mei-jun 2014, 66

Nieuwe beschermingsstatus onbekwamen

A. Demortier, T. Van Halteren, La loi du 17 mars 2013 réformant le régime des incapacités – Principes et innovations en matière de mandat extra-judiciaire et de libéralités, RNB juin 2014, 391

Wetgever kortwiekt strafrechtelijk kort geding
T. Decaigny, Juristenkrant nr.291, 11 juni 2014, 3
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045

De onvindbaarheid van het personen- en familie(proces)recht
G. Verschelden, T.Fam. 2014/6, 126

De invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Commentaar bij de wet van 30 juli 2013
K. Devolder, T.Fam. 2014/6, 128

Familie- en jeugdrechtbank – overgangsrecht
A. Bekkers, P. Senaeve, Het overgangsrecht van de wet van 30 juli 2013, T.Fam. 2014/6, 148

Sleuteloverdracht bij huur, immer wederzijds geven en nemen
R. Timmermans, Huur 2014/2, 59

Verkrijgende verjaring
J. Van de Voorde, Vendre et usucaper ne vaut: kan de verkoper het verkochte goed door verkrijgende verjaring terugnemen? Tegelijkertijd een verkenning van het houderschap als een rechtspositie behept met een ab initio teruggaveplicht, TBO 2014/2, 45
(Cass. 10 september 2012)

Geheimecommissielonenaanslag

KvT, Bijzondere aanslag 309 % kan wel degelijk strafrechtelijk karakter hebben, Fiscoloog 11/06/2014, nr. 1389, 1
J. Bonné, W. Vetters, Rechtbanken hebben volle rechtsmacht inzake 309 %-aanslag, zegt Grondwettelijk Hof, Fisc.Act. nr. 21, week 5-11 juni 2014, 1
GwH 6 juni 2014, 2014/88

Eigen woning: welke overheid is bevoegd na de staatshervorming?

L. Maes, Fiscoloog 18/06/2014, nr. 1390, 1

Fiscaal strafrecht
F. Desterbeck, Wie door niet te handelen fraude mogelijk maakt, fraudeert zelf ook, Fisc.Act. nr. 21, week 5-11 juni 2014, 5

Internationale fiscale gegevensuitwisseling
K. Deferm, Fatca en bijstandsrichtlijn: een pittige cocktail, Fisc.Act. nr. 22, week 12-18 juni 2014, 1
G. Verachtert, F. Smet, Internationale gegevensuitwisseling neemt hoge vlucht, Fiscoloog nr. 1391, 25/06/2014, 3

De zin en onzin van de management vennootschap
N. Truyman, B. Janssens, De Venn.2014/6, 4

Zesde Staatshervorming – defederalisering woninghuur
N. Bernard, Le bail d’habitation et la sixième réforme de l’État: tirer le meilleur profit de la régionalisation, JT N° 6567, 14/06/2014, 421

Elektronische enkelband als autonome straf
O. Nederlandt, La surveillance électronique comme peine autonome et comme modalité d’exécution des peines? Présentation et commentaire de la loi du 7 février 2014, JT N° 6568, 21/06/2014, 441

Sociaal statuut: hoe kosteloos karakter van mandaat bewijzen?
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1391, 25/06/2014, 1
Bespreking 27 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 16/06/2014, bl. 45169

Het toepassingsgebied van de cao nr. 32bis nogmaals bekeken
C. Engels, OR 2014/5, 122

Het politieverhoor van minderjarige verdachten: op maat van het kind?

C. Claeys, T.Strafr. 2014/3, 162

Betaling – respijttermijn – art. 1244 al. 2 BW – directe belastingen
P. Bazier, Le champ d’application de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil en droit des obligations et en matière d’impôts directs, TBBR 2014/6, 243

Hof van Cassatie aanvaardt dat tontine ophoudt te bestaan wanneer partners uit elkaar gaan

F. Peeraer, noot onder Cass. 6 maart 2014, TBBR 2014/6, 261

Nuttige cijfers voor 2014

Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, juni 2014
Overzicht coëfficiënten, rentevoeten, tarieven e.d.

Nieuwe Bankenwet in overeenstemming met strenge Europese regels
E. Janssens, Balans nr. 719, 31/05/2014, 1
 
BOEKEN

De concurrentiedialoog
S. Van Garsse (ed.), Administratieve rechtsbibliotheek, Bijzondere reeks 2014, die Keure, 159 p.

Sociale bijstand 2014
D. Cuypers, D. Torfs, Y. Werbrouck, Larcier Wet en Duiding, 380 p.

Verstek en verzet in strafzaken
B. De Smet, Herziene editie, CABG 2014, Larcier, 86 p.

De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst
R. Gillis, Recht en Praktijk nr. 77, Kluwer 2014, 205 p.
 
RECHTSPRAAK

Rechtspraak verzekeringen
RABG 2014/11

Rechtspraak fiscaal recht

JLMB 2014/24
 
WEBSITE

Nieuwe Belgische naamrecht
overzichtsdocument voornaamste nieuwe regels
Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand vzw
www.vlavabbs.be/nieuws
 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/
 
STUDIEDAGEN

Beleggingsverzekeringen
Leuvense Wetsdagen 2014
Op dinsdag 8 juli 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag (9u30 - 17u)
‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

EU Law and Policy on Immigration & Asylum
European Summer School
Brussels Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) 30 juni - 11 Juli 2014
Programma

Bodemdecreet en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Op woensdag 9 juli 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag (twee aparte sessies) ‘Het Bodemdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: praktijkgerichte bespreking van de laatste wijzigingen’.
Programma

Het nieuwe Wetboek van economisch recht
Leuvense Wetsdagen 2014
Op donderdag 10 juli 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag (twee aparte sessies) ‘Het nieuwe Wetboek van economisch recht: 5 praktijkgerichte items nader bekeken’.
Programma

Juristendagen 2014
Op donderdag 21 augustus 2014 (De Lozen Boer, Lochristi), dinsdag 26 augustus 2014 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 28 augustus 2014 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de zevende maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant. Er zijn 24 verschillende sessies, elke deelnemer kiest minstens 4 sessies (minstens 2 sessies per dag) en maximaal 12 sessies. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar familierecht, handelsrecht en onroerend goedrecht.
Programma

Successieplanning voor of door meerderjarige wilsonbekwamen
M & D Seminars,(St-Niklaas) (Studienamiddag) 25 augustus 2014
Programma

Levensverzekeringen anno 2014
M & D Seminars, (St-Niklaas) (Studienamiddag) 27 augustus 2014
Programma

Verkeerszaken doorgelicht
Studipolis, donderdag 28 augustus 2014 , Zwijnaarde
Programma

Ontwikkelingen in het ouderlijk gezag: hoe omgaan met nieuwe gezinssituaties?
Intersentia, Dilbeek - 28 augustus 2014
Programma

Civielrechtelijke en fiscale successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten. Een stand van zaken
M & D Seminars, St-Niklaas, 28 augustus 2014
Programma

De verplichte kennisgeving van ‘juridische constructies’ in toepassing van de Wet van 30 juli 2013 en het KB van 19 maart 2014
M & D Seminars, (St-Niklaas) (Studienamiddag) 29 augustus 2014
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders: wijzigingen en optimalisatie
Lexalert online seminarie, dinsdag, 16 september, 2014
Programma

Intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsovereenkomst
Lexalert online seminarie, donderdag, 18 september, 2014, 12-14u.
Programma

Balans lezen voor advocaten
Studipolis, maandag 22 september 2014 , Gentbrugge
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
Op dinsdagnamiddag 23 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Aandeelhoudersovereenkomsten’.
Programma

Vennootschapsrecht: 3 actuele topics
Op vrijdag 26 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag
‘Vennootschapsrecht: 3 actuele topics’.
1. Vennootschapskapitaal en schuldeisers
2. Bestuurdersaansprakelijkheid en corporate governance
3. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen
Programma

Verkeerszaken doorgelicht
Studipolis, donderdag 2 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten: 6 hot topics’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Hasselt 10 oktober 2014
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Kortrijk, 17 oktober 2014
Programma

Erfpacht en opstal: de nieuwe wetgeving juridisch en fiscaal doorgelicht
Studipolis,vrijdag 17 oktober 2014 , Zwijnaarde
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online-seminarie? 21 oktober 2014
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop - Praktijkgerichte opleiding rond plannen en vergunningen (2 namiddagen)
Studipolis, woensdag 22 oktober – woensdag 5 november 2014, Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen (gewestplan -BPA - structuurplan - RUP - verordening)
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Wetboek Economisch recht
Intersentia - KU Leuven 23 oktober 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma