Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2018 nr. 02
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Week van het gebed
 
Jacobsladder Hilversum
 
God's Woord
 
Leerhuis gastvrijheid
 
Midden in het leven
 
Kliederkerk geweldig feest
 
Intieme Bach-cantate
 
ZWO-dienst diaconie
 
16+ Weer van start
 
Terugblik Top 2000
 
 
Zondag 14 januari
 
Aanvang: 10:00 uur
Viering maaltijd
van de Heer
 
Voorganger:
ds. Kick Bras
 
 
Sterretjes
31 januari start er een nieuwe Alphacursus.
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie. 
 
Projectkoor op Goede Vrijdag zoekt leden.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
Margreth Decker exposeert haar iconen.
 
AGENDA
Vrijdag 12 januari
BuurtkerkZang 
 
Zondag 14 januari
ds. Kick Bras
 
Tienerdienst 
 
Wandelen met Maria (start bij Bethlehemkerk) 
 
Maandag 15 januari
Wijkkerkenraad 
 
Dinsdag 16 januari
Stiltecentrum open
 
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Gods woord in handen van mensen

Donderdag 18 januari
Instuif over muziek
 
Stiltecentrum open
 
Vrijdag 19 januari
Catechese tieners en Stercafé
 
Zondag 21 januari
Oecumenische viering in De Waaier
 
SAVE THE DATE
 
 
 

Zondag 14 januari

Johannes 2:1-10
 
Jezus op een bruiloft
in Kana
 
Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was op het feest, en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ 4Jezus zei tegen haar: ‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.’...
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
Week van Gebed 21-27 januari
 
De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Vanuit onze wijkgemeente draagt de gebedskring zorg voor de organisatie.
 
Graag sluiten we ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.
 
Op zondag 21 januari hebben wij een gezamenlijke oecumenische dienst in de Waaier.
 
 
Jacobsladder in Hilversum
 
De Regenboogkerk heeft op de vierde Adventszondag de primeur beleefd van een Jacobsladder met engelenfiguren waarvoor tieners model hebben gestaan. Samen met de Bussumse kunstenaar Willem Zijlstra ontwierpen zij transparante figuren van plastic.
 
In januari is de ladder in de Morgenster en in februari in de Bethlehemkerk te bewonderen.
 
Op 18 februari zal de Jacobsladden een rol spelen tijdens de dienst in de Bethlehemkerk.
 
 
 
God's Woord in handen ...
 
 
 
Dinsdag 16 januari 20.00 uur, ds. W. Moehn in de Bethlehemkerk: “Gods Woord in handen van mensen – de Bijbel lezen en vertalen in het voetspoor van Luther” Hoe heeft Luther de Bijbel teruggegeven aan het Duitse volk en welke betekenis heeft het vertaalwerk van Luther voor de kerk in de 21e eeuw.
Dit is de derde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
Tijdens deze avond denken we na over het vertalen van de Bijbel en de belangrijke rol die Luther gespeeld heeft.  Lees meer ...
Leerhuis Gastvrijheid
Op donderdag 8 februari (en niet op dinsdag 6 febuari, zoals abusievelijk in de laatste RdB heeft gestaan) zal ik een avond verzorgen over het thema gastvrijheid. Dit is de vierde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
 
 
  
 
Midden in het leven
 
 
Op vrijdag 26 januari hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee” door Annelene en een onderwerp rond het thema “Kerk wat betekent dit (voor mij)”. 
Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje.
 
Lees meer ...
 
 
Kliederkerk geweldig feest
Vrijdag 5 januari was er weer kliederkerk. Met bijna 50 kinderen, hun ouders, medewerkers en pannen-koekenbakkers is dat weer een geweldig feest geworden!
 
Als u wilt zien hoe gezellig het was kunt  u de foto’s op de website bekijken.
 
Allereerst hebben we met een sterpunt in de hand gezocht naar andere gekleurde sterpunten. Hiervan hebben we hele sterren gemaakt en in groepjes met elkaar kennisgemaakt door de vragen die op deze sterpunten stonden te beantwoorden.
 
 
Het was een mooie en gezellige ochtend
 
Corine, Gonda en Christa
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intieme Bach-cantate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagmiddag 3 februari klinkt in de Grote Kerk te Hilversum de cantate ‘Nur jedem das Seine’ (BWV 163). Een mooie intieme cantate met Italiaanse invloeden van Johann Sebastian Bach. Vier solisten uit Vocaal Ensemble Quink zingen alle onderdelen van deze cantate. Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
De 'belastingcantate', zo noemde Maarten 't Hart deze cantate voor de 23ste zondag na Trinitatis.
 
 
ZWO-dienst door diaconie
  
De ZWO-dienst van 4 februari wordt een bijzondere dienst. Al heel wat jaren wordt deze dienst door de diaconie voorbereid, maar dit jaar zal de dienst ook geleid worden door de diaconie.
Het thema van dienst is alvast een vooruitblik op de thema van de 40-dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde.
 
 
Alzheimer Café Hilversum
 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. 
 
Datum :  2e woensdag van de maand 
 
Tijd : 19.30–21.00 uur
 
Plaats :  Wijkcentrum de Koepel aan Kapittelweg 399a in Hilversum
 
  
 
 
 
 
16+ Weer van start
  
 
Ben je tussen de 16  en 20 jaar en vind je het leuk om met leeftijd  genoten te eten.
 
Kom dan bij de 16+ groep.
 
Op zondag 21 januari komen we om 17.00 uur bij elkaar en gaan gezamenlijk koken en eten.
Ben je geïnteresseerd app of bel of kom gewoon.
 
Groetjes
 
Koos en Annette van Vliet
06 38357758
 
Terugblik geslaagde Top 2000
De Top2000 dienst is een geslaagd experiment geweest. Uit alle wijkgemeenten zijn gemeenteleden naar de Bethlehemkerk gekomen om dit mee te maken. De kerk is vol. De sfeer is goed. Tijdens de inloop speelt de liveband en worden motivaties getoond voor muziekkeuzes. Mooie persoonlijke verhalen.
 
 
Om half elf start de dienst met een welkom, waarin iedereen uitgenodigd wordt mee te zingen en mee te bewegen met alle muziek die vanmorgen langskomt.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl