Ako ne se chete, kliknete                                                                                            февруари 2015
 
Може би се питате дали евентуално участие в конференцията би имало полза за Вас.
Отговорът е ДА, ако се интересувате от темите:
 Системи за ранно предупреждение
Каква е връзката между природните бедствия, глобалното затопляне и сигурността на градовете
 Нови технологии за защита на общественото здраве от био заплахи
Устойчиво градско планиране
▪ Ролята на застраховането в условия на климатични промени   
▪ Как да се подготвят кадри в областта на кризисния мениджмънт и гражданите? 
 
Целева аудитория: Координационни центрове за спешна помощ при бедствия и аварии;  Общински служби; Полиция и служби за пожарна безопасност; Организации за гражданска защита; Архитекти и инженери; Строителни фирми; Образователни институции; Ръководства на големи предприятия и институции и др.
 
Кои лектори ще чуете?
Експерти от Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите (Швейцария), Министерство на околната среда и водите, Камара на архитектите в България, Университета в Рим и Цукуба,EverGlow GmbH (Германия), БАН, Асоциация на Air Safety Security Services (Швейцария), Асоциация на българските застрахователи и др.
 
 
 
  
 
  
  
  
   
  
   
 
  
     
 
 
 
International Fire Protection (IFP) е международна медия за пожарна безопас-ност, превенция и защита. Заглавните статии са написани от специалисти в индустрията и единствени по рода си се фокусират не само върху най-новите технологии и оборудване, а също така изтъкват специфични за сектора проблеми по цял свят. Регулярните профили на продукти и фирми, новините и анонсите за специализирани събития правят IFP избраното четиво за професионалисти по пожарна безопасност. То е достъпно безплатно за
абонати – може да се регистрирате на www.ifpmag.com и чрез IFP App. 
 
Private Ops
 
 
 
Списание Private Ops е първото дигитално списание в Румъния, посветено на развитието на сектора за лична защита, контратероризъм, възможности за подготовка и обучение в сферата на сигурността. То обхваща множество теми от всички части на света и ежедневно се публикуват статии от сектора. Списанието е безплатно и може да се изтегли от уеб сайта. Всеки ден се публикуват статии от сектора.
 privateopsmagazine.com
   
 
 
 
CBRNE-Terrorism Newsletter е ежемесечна, безплатна публикация, посветена на спешните служби по ЯБХЗ-КТ  (ядрена, биологична, химична защита, и контратероризъм), която се разпространява в над 80 страни по света.
 www.cbrne-terrorism-newsletter.com
 
 
Организатор:  032/512 900, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com
Препрати на приятел:
Намери ни в социалните мрежи:  
Виа Експо, www.viaexpo.com