Nieuwsbrief 29 van de Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

17 oktober 2012

KvU VVA_banner

www.krachtvanutrecht-initiatief.nl en www.vriendenvanamelisweerd.nl

 

Beste Vrienden en Kracht-liefhebbers!

Allereerst welkom aan de honderd nieuwe abonnees op deze nieuwsbrief, mensen die boos zijn en zich zorgen maken over een nieuwe aanslag op Amelisweerd. Bedankt aan iedereen die ons suggesties heeft aangereikt voor het debat in de Tweede Kamer, suggesties met ideeën voor filmthema's en artikelen voor onze website. Bedankt voor donaties en voor al het aanbod voor hulp in natura, bijvoorbeeld: Zal ik een Facebookpagina voor de Vrienden van Amelisweerd maken? Bedank Paul!

Dank ook aan iedereen die via Twitter opkomt voor @Amelisweerd en de @KrachtvanU. Een stortvloed van nieuwsmedia kwam over ons heen de afgelopen weken. Complimenten voor de Kamerleden van zeven politieke partijen PvdA, D66, SP, Groenlinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus voor het onafhankelijk onderzoek dat zij van de minister hebben weten af te dwingen. Dank ook voor het verslag van het Kameroverleg, dat kort na het overleg al op onze KvU-website stond.


Inhoud van deze Nieuwsbrief:

 1. Uitnodiging bijeenkomst van "Vrienden en de Kracht" maandag 29 oktober
 2. Verslag van de optocht op 10.10 naar Den Haag
 3. Tweede Kamer dwingt onderzoek af naar oplossingen binnen de bak
 4. Een greep uit alle media rond Amelisweerd, de A27 en ons alternatief
 5. Terugblik op de inspiratiemiddag Boom Bomen Bos – 40 jaar Vrienden van Amelisweerd
 6. Zorg op Facebook voor nog meer Vrienden van Amelisweerd
 7. Oproep voor steun en hulp

 

1) Maandag 29 oktober Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd & Kracht van Utrecht

Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, van 20.00 tot 22.00 uur

Komt allen! Kom met ons bespreken: what's in for me? Agendavoorstel:

 1. Kennismaking: Wat zijn je motieven en verwachtingen voor vanavond?
 2. Onafhankelijk onderzoek naar alternatieven voor de A27 bij Amelisweerd en de Ring Utrecht. Welke vragen hebben we, welk perspectief? Waar kunnen we de dialoog aangaan, welke actie-ideeën hebben we, hoe kunnen we de Kracht van Utrecht versterken?
 3. Wat zou ik willen bijdragen (als we met velen zijn in groepjes)?
 4. Uitwisseling van ideeen. 
 5. Vervolgactiviteiten voor de thema's met toelichting en rondvraagpunten: Amelisweerd - Beheervisie - Museum Oud Amelisweerd - Natuureducatie; Welke opdracht krijgt de Commissie Onafhankelijk onderzoek? Acties in de stad: Fiets? OV?

 

Fotocollage_10_oktober2) 10 oktober 2012: Optocht en een volle publieke tribune in Den Haag

Woensdag 10 oktober werd al heel lang van tevoren aangekondigd als 'Dag van de Duurzaamheid'. En ineens kreeg dat inhoud: overleg in de Tweede Kamer over de A27 bij Amelisweerd, de Planstudie Ring Utrecht en een meer duurzame mobiliteit. En zo stond een grote Utrechtse delegatie 's ochtends op het perron om met bijna veertig mensen uit de hele stad, uit Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp, en enkele Utrechtse politici de trein naar Den Haag te nemen.

In optocht liepen we naar de Kamer, met klimtouw en button van 30 jaar terug. Spandoeken met "80 = pr8ig" en "Laat Utrecht Niet Stikken". Nieuwe Kamerleden weten nu in elk geval wat er leeft in Utrecht. En voor de publiciteit was het ook niet verkeerd.

 

3) Tweede Kamer dwingt onderzoek af naar oplossingen binnen de bak

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft op 10 oktober geen goedkeuring gekregen voor de verbreding van de A27 met 2x7 rijstroken door Amelisweerd. Onder druk van de Tweede Kamer heeft zij een onderzoek toegezegd naar oplossingen voor de Ring Utrecht zonder verbreding van de bak bij Amelisweerd. Het wordt een onafhankelijk onderzoek, dus geen onderzoek dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Het Algemeen Dagblad kopte: Aardverschuiving!

Tot de brede onderzoeksopdracht behoren de volgende varianten en alternatieven om binnen de bak van Amelisweerd te blijven:

Wij zijn heel blij met alle elementen in dit onafhankelijke onderzoek! De minister deed deze toezeggingen onder druk van een Kamermeerderheid bestaande uit PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus. Ook bij de PvdA bestaan sterke twijfels over kosten en maakbaarheid. Mocht een verbrede bak met 14 rijstroken de enige oplossing zijn, dan zullen zij de minster daarin steunen. De PvdA verwacht echter niet dat het zover zal komen. 

Voorafgaand aan het debat had minister Schultz van Haegen in drie brieven aan de Kamer haar keuze voor 2x7 rijstroken en een verbreding van de bak verdedigd. Die brieven hebben een meerderheid van de Kamer niet kunnen overtuigen. Experts van het Kracht van Utrecht-initiatief hadden tevoren de vele beweringen van de minister onderzocht en in 15 vertelsels onder verwijzingen naar literatuur weerlegt. De grote Utrechtse delegatie, bij het Kameroverleg aanwezig, heeft de meeste punten wel een keer langs horen komen. Lees het document met de 15 vertelsels en vergelijk ze met de brieven van de minister, te vinden op www.ikgaverder.nl/documenten.

Nu is het zaak om de betrokken te worden en te blijven bij de formulering van de onderzoeksopdracht en het onderzoek, dat circa 3 a 4 maanden gaat duren. 

Lees een uitgebreider verslag op onze website

 

4) Een kleine greep uit alle media rond Amelisweerd

Vrienden van Amelisweerd kunnen nog klimmen. Een televisie- en radioverslag van RTV-Utrecht. 

Boomhut, postadres A27 knooppunt Lunetten, Opiniestuk door Vincent Oldenborg (Stadspartij Leefbaar Utrecht): "Het akelige gevoel dat we, in ruil, voor die driehonderd miljoen voor de tram een twee maal zevenbaans snelweg door de strot gejast krijgen." 

Studio Max live - De Utrechtse Delegatie naar de Tweede Kamer op woensdag 10 oktober, met Jan Korff de Gidts en Roland Pereboom (Milieucentrum Utrecht, fragment 2). 

SP-Kamerlid Farshad Bashir lanceert een integraal plan voor de bereikbaarheid van Utrecht. Hij pleit voor meer en beter OV en een effectievere benutting van het bestaande asfalt. 

Live debat in het radioprogramma NTR Lijn 1 over de A27 en Amelisweerd, met o.m. Journalist Cees Grimbergen, Advocaat Bernard Tomlow en Jan Korff de Gidts.  

Duidelijke reactie van de PvdA afdeling Utrecht: Verbreding moet binnen de bak. 

Alweer Amelisweerd, blog op de website van Radio 1, met radiofragmenten. 

Carice van Houten over Amelisweerd, waar ze is opgegroeid. Ze steunt onze acties; beluister het interview op Radio 2.

 

5) Terugblik op inspiratiemiddag Boom Bomen Bos - 40 jaar Vrienden van Amelisweerd

40jaarVVA collage_5_640

Zondag 30 september was een prachtige dag waarop nazomer en vroege herfst elkaar ontmoetten.

Het was ook anderszins een dag van ontmoetingen. Dertig jaar geleden werden 672 bomen in Amelisweerd gekapt voor de aanleg van de A27. Maar de strijd voor natuur en andere oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem is nu met ongekende energie hernieuwd opgepakt. Een strijd die al ruim 40 jaar is begonnen. Om dat laatste te vieren organiseerden de Vrienden van Amelisweerd die zondag in en rond de Stay Okay in Rhijnauwen een middag met het thema Boom/Bomen/Bos. Een middag van ontmoeting tussen verleden en heden.

Er was film, zowel documentair als impressionistisch. Er was heel mooie muziek van Karim Eharruyen (ud). Er was een intensief beleefd 'Socratisch gesprek' over wat nu de echte waarde van natuur is. En een wandeling in het prachtige bos als geheugenpaleis: Beeldende kunst van Ienke Kastelein.

Het was geen actiebijeenkomst, al bracht een tentoonstelling vol knipsels en affiches de herinneringen aan voorgaande episodes terug. Maar het was al dan niet toevallig wel een publicitair perfect getimed gebeuren in een week dat de minister definitief wilde doordrukken. Journalisten stroomden toe, tot en met Pownews. Een mooie opmaat naar spannende dagen. De toevallige ontmoetingen en een mooie dag in het bos gaven ons alvast veel plezier en moed.

Een uitgebreider verslag met een diashow van Ienke Kastelein en alle omschreven waarden van Boom/Bomen/Bos is in de maak. 

 

6) Zorg op Facebook voor nog meer Vrienden van Amelisweerd

De Vrienden op Facebook

www.facebook.nl/VriendenvanAmelisweerd


7) Tot slot onze oproepen voor steun en hulp

Vraagje: Een Documentairemaakster wil graag in contact komen met kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die hart voor natuur en milieu hebben en zich daarvoor inzetten. Laat ons uw suggesties weten en we leggen contact: info@vriendenvanamelisweerd.nl

We zitten dringend verlegen om hulp bij onze abonnementenadministratie (kan via internet), om vrijwilligers die in Amelisweerd aan natuureducatie willen doen en aan mensen die met ons in gesprek willen over een mogelijke bijdrage of ondersteuning. 

 

Denk en doe mee, juist nu

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Tot weerziens 

Olivier Beens

Jos Kloppenborg 030 273 5885

Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344

Tip: Vul uw abonneegegevens en uw interessegebieden - zie hieronder via wijzigen van gegevens - aan.