Nieuwsbrief 14 - 26 oktober 2017

Geens zorgt met zijn visie voor “Court of the Future” voor een toegankelijkere, stiptere en rechtvaardigere Justitie
Koen Geens persbericht 25 oktober 2017
Tekst Court of the Future

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Ingediend in de Kamer op 13 oktober 2017
Dossierfiche
54K2695

Kwaliteitshandboek: handige gids voor vertalers, tolken en magistraten
FOD Justitie 18 oktober 2017
Het nieuwe kwaliteitshandboek van de FOD Justitie inzake samenwerking, tarieven etc.

Bekijk het kwaliteitsboek  

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Vrijwillige fusies tussen gemeenten
S. Hennau, S. Keunen, J. Ackaert, Vrijwillige fusies tussen gemeenten? Een analyse van het huidige decretale kader in vergelijking met de verplichte fusieronde van 1976-77, T. Gem. 2017/3, 144

Delegatie van regelgevende bevoegdheid
Themanummer ‘Delegatie in België en Nederland’, Tijdschrift voor Wetgeving 2017/3
Inhoudstafel


BURGERLIJK RECHT

Verbintenissenrecht – nietigheid
F. Peeraer, S. Stijns, De proportionaliteit van de nietigheid: de onwerkzaamheid of een nieuwe adem voor de onbestaanbaarheid?, TBBR 2017/7, 374


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Hervorming gerechtelijke procedure – Potpourri IV en V
J.-F. van Drooghenbroeck, J.-S.  Lenaerts, Traits essentiels des réformes de procédure civile ‘pots-pourris IV et V’, JT N° 6702, 21/10/2017, 633


50 jaar Gerechtelijk Wetboek
Le Code judiciaire a 50 ans, Editorial, JT N° 6701, 14/10/2017, 613
Themanummer JT ‘50 jaar gerechtelijk wetboek’
Inhoudstafel

Rechtspraak in een datagestuurde informatiemaatschappij
G. Vanderstichele, NJW nr. 368, 18/10/2017, 618


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Verzekeringsrecht – bagatelschade
W. Vandenbussche, Bagatelschade, RW 2017-2018, nr. 9, 28/10/2017, 322

Kroniek Intellectuele Rechten (2015-2016)
F. Brison, M.-C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, RW 2017-2018, nr. 8, 21/10/2017, 282


STRAFRECHT

De zin van de korte gevangenisstraf in vraag gesteld

J. Rozie en D. Vandermeersch, RW 2017-2018, nr. 9, 28/10/2017, 323

Detentie en strafuitvoering
FATIK nr. 155, jul-aug-sep 2017
J. Millen, De inwerkingtreding van de bijzondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter: wachten op Godot, zelfs in tijden van verlengde penitentiaire verloven wegens overbevolking, p. 7
F. Vander Laenen, N. Paterson, Hoog tijd: een rechtspositie voor niet-gedetineerde justitiabelen, p. 11
L. Breul, De natuurlijke rechter in strafuitvoering. FATIK sprak met Roland Cassiers, p. 17
L. Breuls, L. Robert, België aan de schandpaal. De openbare verklaring van het CPT,,p. 30


FISCAAL RECHT

Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen. Een kritische beschouwing
G.D. Goyvaerts, TFR nr. 527-528, okt 2017, 641

Fiscale visitatie
F. Smet, J. Engelen, Fiscale visitatie: geen eigenmachtige toegang tot beroepslokalen of kasten, Fiscoloog nr. 1538, 18/10/2017, 1

Roerend inkomen – auteursrechten
JVD, Auteursrechten: onduidelijkheid over aanrekeningswijze sociale bijdragen, , Fiscoloog nr. 1538, 18/10/2017, 3

Aftrek BTW voortaan ook bij onvolledige facturen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1538, 18/10/2017, 5

Specifieke bezwaarprocedure voor geschillen in kader van DBV’s
CB, Fiscoloog nr. 1538, 18/10/2017, 8

Nieuwe circulaire rond in- en uitvoer persoonlijke bagage reizigers
D. De Vlieger, B. Van Maele, Fiscoloog nr. 1538, 18/10/2017, 10
Circulaire 2017/C/41 betreffende bagage van 1 juli 2017

Managementvergoedingen onder vuur (ter): de fiscale fast vs. de fiscale furious
R. Messiaen, K. Schaut, Fisc. Act. nr. 35, week 12-18 okt 2017, 1

Zomerakkoord – Ambitieuze fiscale hervorming omvat fiscale consolidatie
P. Vanclooster, P. Deré, E. Geerts, D. Verbeurgt, Fisc. Act. nr. 35, week 12-18 okt 2017, 5

Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten: nieuwe bedragen vanaf 1 oktober 2017

Fisc. Act. nr. 35, week 12-18 okt 2017

Zomerakkoord - Gaten in de kaaimantaks worden gedicht
G. Verachtert, Fisc. Act. nr. 34, week 5-11 okt 2017, 1

Vennootschapsbelasting – meerwaarden op aandelen
N. Van Gils, E. Suijs, Fisc.Act. nr. 34, week 5-11 okt 2017, 6


SOCIAAL RECHT

Rechten van vliegtuigpassagiers met een beperking

M. Verhoeven, TBBR 2017/7, 399

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Borgtocht – Duiding 2017
S. Slachmuylders, A. Van Oevelen, Larcier 2017, 46 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in veranderde samenleving? Gandaius Postuniversitaire
P.Traest, A. Verhage, G Vermeulen (eds.), Reeks Gandaius, Wolters Kluwer 2017, 792 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Spot on: de paralegal
De rechtspracticus nader bekeken
R. Hoop, S. Lazeure, M. Verheyde, die Keure 2017, 182 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal Strafrecht Duiding 2017
Charles-Éric Clesse, Marie Debauche, Murielle Fabrot, 2e editie, Larcier 2017, 364 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2017/33
Inhoudstafel

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2017/14-15
Inhoudstafel

Rechtspraak wegverkeer
JLMB 2017/32
Inhoudstafel

Rechtspraak wegverkeer – autoverzekering
T.Pol. 2017/3
Inhoudstafel
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
27 oktober 2017
UGent, auditorium NB 1, Universiteitstraat 4, 9000 Gent of livestream
1 maart 2018
 UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Di 24 oktober 2017 | Leuven
Di 7 november 2017 | Antwerpen
Vrij 24 november 2017 | Hasselt
Vrij 8 december 2017 | Brussel
Di 12 december 2017 | Kortrijk
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

Testamenten – 10 topics uit de schaduw gelicht
Lexalert online seminarie 6 november 2017
Programma

Tweetalige studiedag - Het voorliggend ontwerp Wetboek vennootschappen en verenigingen
 
Larcier opleiding, Brussel 8 november 2017
Programma

Le nouveau “erfrecht” est arrivé !

Lexalert online seminarie,  9 november 2017
Programma

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules
M&D Seminars, Groot Bijgaarden 9 november 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier opleiding, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

Masterclass Verkeer
Larcier opleiding, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

De contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier opleiding, Antwerpen 21 november 2017
Programma

De gewaarschuwde koper: Informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht
Larcier, Gent 21 november 2017
Programma

Aandeelhoudersrechten in de ondernemingspraktijk
M&D Seminars, Kontich 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma

Studieavond CBR Actualia Wetboek van Economisch Recht
UA Antwerpen 28 november 2017
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma

Elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
Larcier opleiding, Kontich 7 december 2017
Programma

Zesde Antwerps JuristenCongres: Digitalisering & Recht
Antwerpen 8 december 2017
Programma

Colloquium Handhaving van intellectuele rechten in België
Larcier opleiding, Dworp 14 december 2017
Programma

Conferentie CCBE over permanente vorming voor advocaten
Brussel 14 december 2017
Programma
Registratie: event@ccbe.eu

Studieavond: Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van?
Larcier opleiding, Gent 21 december 2017
Programma 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be