DECEMBER 2015
In deze Bijblijver
  • Posters en banners NSE 2016
  • Filmpje ter promotie van de NSE
  • Uitnodigingsteksten
  • Website www.nse.nl vernieuwd
  • Contact met instellingen over spamfilters in week 50
  • Reminder: upload tool
  • Reminder: WhatsApp-groep
  • Reminder: Planning NSE 2016
 
Posters en banners NSE 2016
Voor de NSE 2016 is er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. U kunt vanaf nu alle materialen downloaden. Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en bestaat uit:
  • Posters (A3 en A1 formaat)
  • Banners (diverse formaten)
Indien uw instelling zelf een logo aan de poster wil toevoegen, dan kan dat. Vraag hiervoor het speciale bouwpakket (indesign) aan via info@nse.nl.
 
QR-code
Het is ook mogelijk om een QR-code toe te voegen aan de poster. Studenten die deze QR-code scannen, komen direct bij de lost link tool uit. De QR-code vindt u in het bouwpakket.
 
Filmpje ter promotie van de NSE
Ook dit jaar hebben we weer een filmpje gemaakt ter promotie van de NSE om studenten uit te leggen wat het belang is van de NSE en waarom het zinvol is om je mening te laten horen.Twee studenten en een docent vertellen wat er binnen hun instelling is gedaan met de NSE resultaten. 

Er is een Nederlands gesproken versie en een versie met Engelse ondertiteling. Naast de gehele video, is de film ook opgeknipt in drie korte filmpjes die studenten triggeren om de NSE in te vullen. Alle filmpjes zijn gratis te gebruiken door deelnemende instellingen.
 
Bekijk en download alle video's op Youtube, of vraag de bestanden aan via info@nse.nl
 
Uitnodigingsteksten
Uit de evaluatie van vorig jaar is gebleken dat het goed zou zijn als er meer diversiteit komt in de uitnodigingsteksten richting de studenten. Voor de NSE 2016 zijn er daarom twee uitnodigingsteksten geschreven: één gericht op eerstejaarsstudenten en één gericht op ouderejaarsstudenten. Op deze manier kan de boodschap aan deze doelgroepen specifieker worden gemaakt. 

De uitnodigingsteksten worden gemaild in de voorkeurstaal die de instelling heeft opgegeven. Is er geen voorkeur opgegeven dan krijgt de student de e-mail met alle talen.

Test met beeld
Dit jaar wordt onder een kleine groep ouderejaarsstudenten getest met het toevoegen van beeld aan zowel de uitnodiging als de reminders. Deze groep studenten krijgt dezelfde tekst als de ouderejaarsstudenten, maar bovenaan de e-mail staat een banner.
 
Website www.nse.nl vernieuwd
De website www.nse.nl met informatie over de NSE voor studenten is vernieuwd. Ook hier is de nieuwe huisstijl van Studiekeuze123 doorgevoerd. Tijdens het veldwerk kunnen studenten hier o.a. de lost link tool vinden.
 
Contact met instellingen over spamfilter in week 50

In tegenstelling tot wat er in NSE planning staat, zal GfK in week 50 contact opnemen met de instellingen over de spamfilters. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@nse.nl.

 
Reminder: upload tool
De studentgegevens moeten zo spoedig mogelijk worden aangeleverd. Hoe sneller hoe beter, maar hou in ieder geval de deadline aan voor uw instelling, zoals vermeld in de planning die GfK verstuurd heeft. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op via info@nse.nl.
 
Reminder: WhatsApp-groep
Inmiddels is de WhatsApp-groep aangemaakt om de NSE contactpersonen in geval van storingen snel op de hoogte te kunnen brengen. De RSS-feed die we voorgaande jaren hiervoor hebben ingezet, gebruiken we dit jaar niet.
 
Wil je van de WhatsApp-groep gebruik maken en heb je je nummer nog niet doorgegeven, doe dit dan alsnog via info@nse.nl
 
Reminder: Planning NSE 2016
Omdat we dit jaar de resultaten van de NSE eerder willen opleveren dan vorig jaar hebben we een strakke planning aangehouden. Zo staan er deadlines gepland in de meivakantie. Bekijk de planning daarom vooraf goed.
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.