Voorwoord
Een van de mooie dingen in deze tijd van het jaar is dat we tijd nemen om te reflecteren op het jaar dat achter ons ligt, zodat we nog beter weten wat we willen bereiken in het nieuwe jaar.
 
Voor 2021 en de komende jaren is de opdracht voor het samenwerkingsverband het bieden van inclusiever onderwijs aan de jongeren in onze regio. Inclusie wordt vaak geassocieerd met jongeren die buiten de boot (dreigen te) vallen. Maar includeren begint niet als er een probleem is!
 
Sociale inclusie betekent dat je je als professional afvraagt: hoe kan ik, samen met collega’s, een bijdrage leveren aan het opbouwen van een gemeenschap waar iedere jongere bij hoort, waar iedere jongere het beste uit zichzelf kan halen. Hier zijn geen vaste regels voor af te spreken. Wel onderliggende waarden, die je samen deelt. Omgaan met diversiteit is een van de grootste opgaven; samen in gesprek blijven over de uitdaging dat ook jongeren die “anders” doen, er gewoon bij horen. Inclusie is Ja! zeggen tegen jongeren in al hun diversiteit.
 
Ik vertrouw erop dat we dit jaar de beweging naar inclusiever onderwijs verder inzetten. Samen doen wat nodig is.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
Activiteitenplan 2021

Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken. Klik hier voor het activiteitenplan en presentatie. 
Gelijke kansen in diverse klassen

"De methodiek en de taal van de Transformatieve School is in de vezels doorgedrongen"
"Er ontstaat een emotionele bluetooth met de leerlingen"
"We willen de Transformatieve School een blijvende plek geven in de schoolorganisatie"

Ruim een jaar na de start van het basisprogramma van de Transformatieve School op praktijkschool De VIaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz zijn dit een aantal uitspraken van docenten en directies. Lees verder ...
Regeling Gewoon Doen
Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren. Klik hier voor meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier.
Opnieuw extra aandacht nodig voor kansrijke overgang po-vo
In dit artikel van de PO-raad treft u de landelijke handreiking 'schooladvisering'aan. De VO-raad steunt deze handreikinge. De kern: bij twijfel het hoogste advies geven. De netwerkgroep 10-14 komt binnenkort met een advies aan de scholbestuurders in de regio Noord-Kennemerland.
Initiatieven voor jongeren tijdens de corona-periode in de regio Noord-Kennemerland

Op het netwerkplein vindt u een overzicht van initiatieven en activiteiten voor jongeren tijdens de corona-periode in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht. 
De Grow It!-app helpt jongeren tijdens de corona-periode

Juist in de levensfase waarin sociale interactie centraal staat, krijgen jongeren door de corona-periode te maken met eenzaamheid, stress en onzekerheid. Grow It! is een app die jongeren helpt om met de huidige situatie om te gaan. Lees verder ... 
 
Vlog regionaal VSV programma "Jij telt mee!"
Het VSV programma "Jij telt mee!" wordt ingezet in de regio Alkmaar en West-Friesland in samenwerking met het onderwijs. Dit programma bestaat uit verschillende projecten die worden ingezet om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Klik hier voor de vlog. 
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100