NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Oktober 2016   
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
PATIENTENËNQUÊTE
Wij vinden uw mening over de zorg in de praktijk heel belangrijk. Tot nu toe vroegen wij 200 patiënten 1 keer in de 2 jaar om een enquête in te vullen. Om een meer continu beeld te krijgen, wordt dat vanaf nu veranderd. Wij zullen voortaan het hele jaar door een aantal patiënten vragen of zij bereid zijn om voor ons online een enquête in te vullen. Zo kunnen wij nagaan hoe u als patiënt van de huisartsenpraktijk de zorgverlening ervaart en beleeft. 
Bij een bezoek aan de praktijk krijgen sommige patiënten van de assistente, de praktijkondersteuner of de huisarts een kaartje mee. Met de gegevens op het kaartje kunt u via internet een vragenlijst invullen, omdat op elk kaartje een unieke code staat.
Dit onderzoek zal op termijn door alle huisartsenpraktijken in Noord-Limburg gedaan worden in samenwerking met Cohesie, de regionale huisartsenorganisatie.
Met uw medewerking kunnen wij onze zorgverlening in de praktijk én in heel Noord-Limburg nog beter maken.
 
INLOOPSPREEKUUR
Vanaf 1 november 2016 starten we op proef met een inloopspreekuur. Een spreekuur waarvoor u geen afspraak bij de assistente hoeft te maken. Dit spreekuur is alleen op dinsdagochtend en vrijdagochtend tussen 8.15 en 9.00 uur. Vanaf 8 uur 's ochtends kunt u zich hiervoor aanmelden, door een nummer bij de balie te pakken. Er kunnen per ochtend maximaal 10 patiënten geholpen worden. Zijn bij uw binnenkomst de nummertjes bij de balie op, dan kunt u die ochtend niet meer terecht op het inloopspreekuur. U moet rekening houden met wat langere wachttijden, maar u bent in ieder geval voor 9.20 uur aan de beurt. LET OP: dit spreekuur is uitdrukkelijk bedoeld voor patiënten met een klein medisch probleem en maar 1 klacht per consult, zodat het consult binnen 5 minuten kan worden afgerond. Meer informatie over o.a. de aandoeningen waarvoor u op het inloopspreekuur terecht kunt, vindt u op onze website www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl. Mocht het probleem niet geschikt blijken voor het inloopspreekuur, dan wordt u verzocht om alsnog een gewone afspraak bij de huisarts te maken. 
 
GRIEPVACCINATIE
Dit jaar vindt de griepvaccinatie in de praktijk plaats op woensdag 2 november. Mocht u dan verhinderd zijn, dan mag u donderdag 3 november tussen 14.00 en 16.00 uur komen. Indien u 1 week van tevoren nog geen oproep ontvangen heeft, terwijl u wel tot de doelgroep denkt te behoren, neem dat even contact op met de assistente. De griepprik is bedoeld voor alle patiënten van 60 jaar en ouder, voor patiënten met een chronische ziekte, waaronder hart- en vaatziekte, een langdurige longziekte (COPD), suikerziekte en een nierziekte en voor patiënten met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld mensen met kanker die een chemokuur krijgen). Voor deze groep patiënten geldt namelijk dat de gevolgen van een griep ernstiger kunnen zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. In de griepprik zit een vloeistof met daarin kleine stukjes van verschillende soorten dode griepvirusssen. Die stukjes zijn onschadelijk! U kunt geen griep krijgen van de griepprik zelf. De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt en zorgt ervoor dat u minder ernstig ziek wordt als u toch de griep krijgt. Daarom adviseert uw huisarts u zich te laten vaccineren, mocht u tot de doelgroep behoren.
Heeft u koorts? Dan kunt u de griepprik beter even uitstellen. Bij een verkoudheid kunt u de griepprik wel gewoon halen.
Zit u niet in een risicogroep, maar wilt u graag een griepprik? Dan betaalt u voor de griepprik en het geven van de griepprik. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze kosten (gedeeltelijk). 
 
SPREEKUUR VERLOSKUNDIGEN
Sinds kort kunnen zwangere vrouwen voor hun controles ook in Ysselsteyn terecht. Verloskundige praktijk Venray houdt op maandag spreekuur in de praktijk.
 
UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS
Al 30% van de patiënten heeft een toestemmingsformulier ingevuld, u ook?
Huisartsen en apothekers gaan in Noord-Limburg regionaal gebruik maken van de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Hierdoor wordt het mogelijk om op een beveiligde manier elektronisch gegevens uit te wisselen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg te verhogen door de kans op fouten te verkleinen. Uw toestemming dient u vooraf kenbaar te maken, anders zijn uw gegevens niet beschikbaar als het onverwacht nodig mocht zijn. U kunt hiervoor een toestemmingsformulier ophalen bij de praktijk, ook kunt u zelf toestemming regelen via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl