Ako ne se chete, kliknete
 
 
Какво е интелигентна сграда?


Това са сгради, които могат да разпознават определени ситуации и да реагират по адекватен начин. Те са едновременно здание и сбор от системи и технологии - комбинация от инженерни решения, насочени към създаването на високоефективна, икономична и максимално отговаряща на потребностите на обитателите среда. Основните системи в сградата се интегрират в единна инфраструктура и взаимодействат помежду си за предаване на данни, в основата на която стои локална мрежа. Получава се обективна информация за състоянието на всички инсталации и се извършва анализ за работата на различните съоръжения.
 
 
Част от системите, които могат да се управляват:

♦  Регулиране на стайна температура
♦  Сигнализация при пожар и наводнение;
♦  Вентилация и климатизация;
♦  Дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия
♦  Управление на комуникационни уреди, аудио- и видео системи;
♦  Контрол на системата за сигурност и видеонаблюдение;
♦  Осветление, сценарии за осветление;
♦  Автоматично отваряне и затваряне на врати и прозорци, управление на щори;
♦  Изключване на забравени консуматори; 
♦  и мн. др.
Управлението може да се извършва по различни начини - ръчно (ключове, дистанционни управления, интерактивни панели, телефон, Интернет) и автоматично (чрез сензори и таймери и чрез създаване на различни сценарии – предварително програмирани събития).
 
...........................................................................................................................................
 
 
За първи път в България от 29 до 31 май 2013 г. в София ще се проведе изложение, което ще обхване всички тези системи, софтуер и инсталации  - от тяхното проектиране и изграждане, до демонстриране на действието им.
 
 
 
Smart Buildings - изложбата, която предлага решения
Организатор Виа Експо ООД

...........................................................................................................................................
 
Имате какво да покажете?
Свържете се с нас по телефон или имейл:
032/512 905, 39 39 56 | tanya@viaexpo.com | www.viaexpo.com

 
Forward this email to a friend

  Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".