Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, maart 2021
NIEUWE VOORZITTER PWN
Bestuur en directie van PWN zijn verheugd te kunnen melden dat Prof. Richard Boucherie met ingang van 15 maart 2021 de nieuwe voorzitter is van Platform Wiskunde Nederland. We danken Richard voor zijn bereidheid om deze taak op zich te nemen, en zien uit naar een succesvolle samenwerking. Ook danken we Prof. Sjoerd Verduyn Lunel voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van PWN, vanaf 2014, een periode waarin PWN is uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een zeer divers palet van wiskundige aspecten en activiteiten aan boord.
 
Call for nominations for the ICIAM prizes 2023
 
 
The ICIAM Prize Committee for 2023 calls for nominations for the six ICIAM Prizes to be awarded in 2023 (the Collatz Prize, the Lagrange Prize, the Maxwell Prize, the Pioneer Prize, the Su Buchin Prize, and the Industry Prize). Each ICIAM Prize has its own special character, but each one is truly international in character. 
 
Nominations are therefore welcomed from every part of the world. A nomination should take into account the specifications for a particular prize (see http://www.iciam.org/iciam-prizes and see also below), and should contain the following information:
 • Full name and address of person nominated
 • Web home page if any.
 • Name of particular ICIAM Prize.
 • Justification for nomination (cite nominator’s reason for considering candidate to be deserving, including explanations of the scientific and practical influence of the candidate’s work and publications).
 • Proposed citation (concise statement about the outstanding contribution in fewer than 250 words).
 • CV of the nominee.
 • 2-3 letters of support from experts in the field and/or 2-3 names of experts to be consulted by the Prize Committee.
 • Name and contact details of the proposer.
Nominations should be made electronically through the website https://iciamprizes.org/. The deadline for nominations is September 1st, 2021.
Online NMC Scientific Days on 6 & 7 April
Curious about the recent developments in mathematical research? Looking for new ideas or collaborations?
 
Join the Online NMC Scientific Days on 6 & 7 April! Two days of online lectures by renowned (inter)national mathematicians and young talented researchers. The topics range from very pure mathematics, focusing on fundamental mathematical problems, to very applied mathematics, with applications leading. For only 15 euro you can attend any lecture you like. So register now!
Scriptieprijs 2021 – oproep voor afstudeerscripties Toegepaste Wiskunde
Voldoet jouw afstudeerscriptie aan één van de volgende eisen?
 1. Je doet een masteropleiding aan één van de Nederlandse universiteiten.
 2. Het onderwerp van jouw scriptie ligt op het gebied van de toegepaste wiskunde en bevat origineel theoretisch of empirisch werk.
 3. Jouw scriptie is in nauwe samenwerking met een externe partij tot stand gekomen; bijvoorbeeld een bedrijf, een overheidsinstelling of een stichting.
 4. Jouw scriptie is afgerond (ingediend en beoordeeld) in de periode tussen 15 oktober 2019 en 30 april 2021.
Dan kun je meedingen naar de scriptieprijs voor Toegepaste Wiskunde van de Commissie Innovatie van Platform Wiskunde Nederland.
 
De jury, bestaande uit leden van de Commissie Innovatie, zal de scriptie beoordelen en drie finalisten selecteren. Deze krijgen de gelegenheid hun werk te presenteren aan een driekoppige jury van wiskundige professionals tijdens het Math Community Event op 1 september. Tijdens ditzelfde evenement zal de winnaar bekend worden gemaakt. De winnaar van de scriptieprijs ontvangt een award en €500. De verliezend finalisten ontvangen elk €250.
 
Kandidaten of hun begeleiders dienen een PDF-versie van hun scriptie in bij Platform Wiskunde Nederland (bureau@platformwiskunde.nl), onder vermelding van de naam van hun universiteit, de externe samenwerkingspartner en de naam van hun afstudeerbegeleider. Deadline voor het indienen van de scriptie is 15 mei 2021.
 
Math Community Event op 1 september 2021 – Save the date!
 
Zet het alvast in je agenda: op woensdag 1 september 2021 organiseert de Commissie Innovatie van Platform Wiskunde Nederland het eerste Nederlandse Math Community Event. Dit evenement brengt wiskundigen uit het bedrijfsleven, non-profit-organisaties, onderzoeksinstellingen, hogescholen, de academische wereld, kortom iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt, samen. Vanwege COVID-19 zal deze eerste editie online plaatsvinden. Meer informatie over het programma volgt in de nieuwsbrief en op onze LinkedIn-pagina.
Vierkant voor Wiskunde zomerkampen en digitale flyer
Stichting Vier­kant voor Wiskunde organiseert al bijna 30 jaar zomerkampen met wiskundige activiteiten. Sinds 1994 zijn er elke zomer wiskundekam­pen voor leerlin­gen vanaf groep 6 tot en met het eindexamenjaar. Er zijn aparte kampen voor de verschillende leeftijdsgroepen.
 
 
Normaal gesproken staat de stichting met een stand op de diverse wiskundeconferenties en op de wetenschapsdag. Dan zijn de wiskundeboekjes van de stichting beschikbaar en kunnen flyers over de zomerkampen en posters voor in de klas worden meegenomen. Door de coronacrisis is dat al sinds maart 2020 helaas niet meer mogelijk. Toch zouden we graag leerlingen willen blijven attenderen op de zomer­kampen, met name ook die voor de jongste leeftijdsgroep, de 10-12 jarigen.
 
Wij zouden het enorm op prijs stellen wanneer u de wiskunde zomerkampen onder de aandacht zou willen brengen. Er is een digitale flyer/poster beschikbaar via deze link (https://www.vierkantvoorwiskunde.nl/2021/03/digitale-folder-zomerkampen/). Alle praktische informa­tie over de kampen kunt u verder vinden op de website van de stichting Vierkant voor Wiskunde. 
Tot slot
PWN wenst u allen een mooi Paasweekeinde!!!
 
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam