Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2018 nr. 06
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Sirkelslag Top!
 
Ontmoetingsbijeenkomsten
2018
 
Helende kracht Bach’s Mattheus Passion
 
Snelwegkerk
 
Huispaaskaars bestellen
 
Beroepingscommissie update
 
Kinderconcert Regenboogkerk
 
Aandacht helpt: toerusting
 
Kliederkerk Goede Vrijdag
 
Veertigdagenproject 'Geheim'
 
Jacobsladder Hilversum
 
Petrus: nieuw leden magazine PKN
 
 
Zondag 11 februari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Niet meer buitengesloten'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
Margreth Decker exposeert haar iconen.
 
Projectkoor op Goede Vrijdag zoekt leden.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
AGENDA

Vrijdag 9 februari BuurtkerkZang
 
Zondag 11 februari
Eerste ontmoetings-bijeenkomst.

Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 
Dinsdag 13 februari Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Benefietconcert in De Kapel

Donderdag 15 februari
Instuif
 
Stiltecentrum open
 
Vrijdag 16 februari
Catechese en Stercafé tieners
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 11 februari

Marcus 1: 40-45
 
Jezus wordt overal bekend
 
Er kwam ook een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en vroeg hem om hulp. De man zei: ‘Als u wilt, kunt u mij beter maken.’
Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei: ‘Ik wil dat je beter wordt.’ Meteen werd de man beter. Zijn huidziekte was weg....
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Sirkelslag Top!
 
 
Afgelopen vrijdag was een gezellige en dolle boel in de Bethlehemkerk. Onze tieners deden mee aan Sirkelslag Young. 
'We' zijn 202e geworden van 566 teams die meededen uit heel Nederland.
 
Er waren verschillende leuke spellen waarmee punten verdiend konden worden, zoals een bijzonder schoonheidsbehandeling, een boodschap met morse, braille en vlagcodes doorgeven en het componeren van een heuse carnavalskraker.
 
Het was top.
 
Ontmoetingsbijeenkomsten 2018
 
Net als andere jaren willen we in 2018 aandacht besteden aan het jaarthema. Dit jaar is dat ‘Een open kerk – kerkproeverij’.
 
Alle gemeenteleden krijgen een uitnodiging voor de ontmoetingsbijeenkomst van hun sectie. Als u niet op die datum kunt bent u van harte welkom om een andere bijeenkomst bij te wonen.
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats na de zondagmorgen vieringen:
zondag 11 februari - sectie Staatsliedenkwartier en Gijsbrecht West
 
zondag 18 februari -
sectie Buitenwijkers
 
 
 
Helende kracht Bach’s Mattheus Passion 
 
 
 
 
Uitvoeringen van Bach‘s Mattheus Passion vormen in Nederland een gevestigde traditie. Alleen al die traditie heeft een verbindende werking: professionele koren en amateurs, kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, gelovige en niet-gelovige luisteraars zijn er mee bezig. Dat doet de vraag rijzen: is er nu ook in de Mattheus Passion zelf sprake van een verenigende, een heel-makende kracht?
 
Dr. Jan Bruin zal als theoloog en amateur-musicus op 16 maart om 20:00 uur in de Bethlehemkerk op die vragen ingaan. 
 
 
Snelwegkerk
Binnenkort wordt de film SNELWEGKERK vertoond in het Filmtheater Hilversum. Deze ontroerende documentaire won tijdens het Nederlands Filmfestival in september het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire.
In de film trekt een wonderlijke wereld aan ons voorbij: die van kapelletjes langs de snelweg te midden van benzinestations en fastfoodrestaurants, waar lokale bewoners en voorbijgangers hun toevlucht zoeken en ziel blootleggen. 
 
Lees meer ...
  
 
 
 
Huispaaskaars bestellen
 
 
Pasen valt dit jaar op 1 april. Vroeg dus dit jaar. Dus  is het bestellen van de paaskaars dit jaar ook vroeg.
 
Want ook dit jaar kunt u een paaskaars voor thuis bestellen. Dit jaar is er keuze uit 3 reliëfs:
 
A: Duif/kelk/kruis 
B: Kruis/brood/vissen
C: Chi-rho kruis
 
 
Beroepingscommissie update
 
De beroepingscommissie heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen.
 
In januari zijn gesprekken gehouden met de twee zittende predikanten (ds. Heleen Weimar en ds. Jurjen Zeilstra, zie de 2 foto's hiernaast) die in aanmerking komen voor een vervulling van de vacature in de Bethlehemkerk.
 
Eind januari 2018 is een tussentijds verslag uitgebracht aan de kerkenraad.
 
  
 
 
Kinderconcert Regenboogkerk
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 februari om 15.00 uur wordt er in het kader van ‘concerten in de Regenboogkerk’ een kinderconcert gegeven door het Toonkunst orkest uit Bussum o.l.v. Yiorgo Moutsiaras. Het sprookje ‘De gelaarsde kat’ is speciaal voor dit orkest op muziek gezet door Dirk van der Niet. De toegang voor kinderen is gratis., voor volwassenen € 10.
 
 
Aandacht helpt: toerusting
  
Het diaconale kerkelijke platform Aandacht Helpt en Vluchtelingen Werk Nederland heten jou van harte welkom op donderdagavond 1 maart.
De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Wij starten om 19.30 uur. Plaats: Emmauskerk op de  Kerkelandenlaan 5 te Hilversum.
De avond laat zich kenmerken door ondersteuning van jouw vrijwilligerswerk met de statushouders in Hilversum e.o. Lees meer ...
 
Kliederkerk Goede Vrijdag
 
 
Het is al een beetje traditie geworden: een Kliederkerk op Goede Vrijdag. En dat is al sneller dan je denkt, namelijk: 30 maart.

Jullie zijn van harte uitgenodigd, kinderen met vriendjes, ouders en grootouders.

Om tien uur gaat de deur open. Het verhaal zal deze keer gaan over de Soldaat bij het Kruis.

We hopen jullie weer te zien! Hulp is natuurlijk ook van harte welkom!
  
 
 
 
 
 
Veertigdagenproject 'geheim'
  
 
Het veertigdagenproject gaat dit jaar over het geheim. Het geheim van het leven en sterven van Jezus.  We horen vanuit de bijbel verrassende ervaringen van mensen met God.
 
In de zes zondagen naar Pasen staan we erbij stil hoe we die verhalen zo over kunnen brengen dat kleine en grote mensen voelen dat die verhalen met hun eigen leven te maken hebben.
 
 
Wil je meer weten? Kijk dan hier....
 
 
Jacobsladder in Hilversum
 
De jongeren van de Bethlehemkerk hebben in het najaar van 2017 een bezoek gebracht aan het atelier van de beeldend kunstenaar Willem Zijlstra. Dat heeft een vervolg gekregen in het maken van een kunstwerk met als thema: “De Jakobsladder”. De jongeren hebben een kopie van zichzelf gemaakt in plastic en figureren als engelen op de jakobsladder.
 
In de catechese bijeenkomsten hebben zij gesproken over de engel die jezelf kunt zijn in je eigen omgeving. Lees meer ...
 
 
Petrus: nieuw ledenmagazine PKN
 
 
 
 
 
 
 
  
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde: dat staat centraal in het nieuwe ledenmagazine Petrus van de Protestantse Kerk. Vrijdag 26 janauri 2018 werd het magazine feestelijk gelanceerd in het Thomastheater in Amsterdam.
 
In Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Petrus komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Lees meer ...
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl