Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2019 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Een gedaante wisseling
 
Een kop koffie met
Paul Dirk
 
Films in de veertigdagentijd
 
Iona viering
 
Verslag van de Klimaatmars
 
Kerk staat in de samenleving
 
Pasen met de kinderen
 
Aandacht Helpt:
Gastgezin
 
Eetgroep: 20-30 jarigen
 
Leven als Christen
 
Leerhuis: 40-dagentijd
 
Midden in het leven: maart 2019
 
 
 
Zondag 10 maart
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Afzien is vooruitkijken'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
 
Daphe Bremer:
 
Landelijke pastorale dag thema: Eenzaamheid
 
Glas van Angela
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 15 maart
Training Schrijven Helpt
 
Zondag 17 maart
ds Jetty Scheurwater
(2e zondag 40-dagentijd) 
 
 
Maandag 18 maart
Kerkenraad Bethlehemkerk
 
Bovenbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
Dinsdag 19 maart
Onderbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
 
Woensdag 20 maart
 
Donderdag 21 maart
Instuif: Jogchum Kooi, grootouders voor het klimaat
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Vrijdag 22 maart
Avond duurzaamheid met Jan Terlouw
 
Zaterdag 23 maart
Johannes Pasion door Cantate op de Brink
 
Zondag 24 maart
ds. Jetty Scheurwater 
(3e zondag 40-dagentijd) 
 
Iona viering
 
Save the date
 
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 17 maart

Lucas 9: 28-36

Wakker worden! 
 
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Geloven in je werk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Zondag: een gedaantewisseling
Op deze tweede zondag, zondag 17 maart, van de Veertigdagentijd lezen we dat Petrus, Johannes en Jacobus getuige zijn van de gedaanteverandering van Jezus als hij op de berg ‘spreekt’ met Mozes en Elia.
 
In de context van het motto voor de 40-dagentijd ‘een nieuw begin’ valt het licht op wat er in gebed kan gebeuren.
Lezingen: Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36
Motto: ‘Een nieuw begin is een gedaanteverandering
 
 
 
 
 
 
Een kop koffie met Paul Dirk
  
In de afgelopen twee nieuwsbrieven schreven we over een belangrijke update m.b.t. het beroepingswerk.
 
In de nieuwsbrief van volgende week drinken we een kop koffie met Paul Dirk van Buuren, de voorzitter van de Kerkenraad.
 
In het interview blikken we samen terug op de periode dat we als wijk vaccant zijn.
 
Kijk hier voor alle berichten m.b.t het beroepingswerk
 
Films in de 40-dagentijd
Voor de achtste keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de parochie Sint Vitus tijdens de 40-dagentijd voor Pasen een cyclus over lijden en opoffering.

Nu verandert er langzaam iets ...
Dinsdag 19 maart 13.30 en 20.15 uur
 
“Elke week worden er tien kerken gesloten, en dat is denk ik een van de redenen dat er zoveel behoefte is aan coaching.”
De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra.
 
 
Iona viering - zondag 24 maart
  
 
Op zondag 24 maart is de eerstvolgende Ionaviering in de Bethlehemkerk.
Thema is dit keer: vrede en gerechtigheid.
 
We beginnen met een sing’in om 16.00 uur. En om 16.30 uur drinken we samen koffie of thee. Er is dan ook gelegenheid te kijken naar de film die onlangs is uitgebracht: “A taste of Iona”.
 
 
Verslag van de Klimaatmars
Zondag 10 maart 2019 liepen tienduizenden de klimaatmars door de stad. De start voor de Groenekerken was in Dominicuskerk met een gezamenlijke opening en gebed rond 12:30.
 
Als Hilversumse Groenekerkengroep waren we op de ochtend vanaf Hilversum CS vertrokken. Onze geplande trein viel uit en de andere trein misten we doordat de groep nog niet compleet was. We kwamen aan in een natte hoofdstad. Lees meer ...
 
 
Kerk staat in de samenleving
 
 
  
Wat is er aan de hand met de Protestantse Kerk? In korte tijd spreekt ze zich publiekelijk uit over diverse maatschappelijke kwesties. Eerst schaart ze zich achter het kerkasiel in Den Haag, vervolgens neemt ze stelling tegenover de Nashville-verklaring en daarna neemt ze welbewust deel aan de klimaatmars.
Keren we terug naar de activistische kerk uit het einde van de vorige eeuw? Wil de kerk, in weerwil van de voortgaande ontkerkelijking, parmantig haar relevantie tonen? Het korte antwoord op deze vragen is nee.
Lees meer ...
 
Pasen met de kinderen
Met de kinderdienst volgen we het project “Een nieuw begin” voor de Veertigdagentijd en Pasen.
 
Pasen is het feest van het nieuw begin. God wil en zal altijd met ons een nieuw begin maken!
 
 
Paascommissie Gonda, Makbule, Floor en Corine
  
 
Aandacht Helpt: Gastgezin
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt heeft twee hulpvragen ontvangen, graag jullie aandacht hiervoor.
EersteGastgezin voor Amer
Vanuit de stichting Takecarebnb ( www.takecarebnb.com) zijn wij op zoek naar een gastgezin voor Amer uit Jemen, die nu zit te wachten in het AZC St Anna parochie op een huis in regio Hilversum. Hij is statushouder en heeft een vergunning voor 5 jaar.  Lees meer ...
 
Eetgroep: 20-30 jarigen
Natuurlijk zou ik hier een standaard verhaaltje kunnen schrijven over hoe gezellig de 20-±30 eetgroep is van onze kerk. Hoe lekker we altijd eten, hoe fijn het is om met leeftijdsgenoten samen te komen en hoe mooi de gesprekken zijn die we hebben over het dagelijks leven, geloof en kerk-zijn. Het is allemaal waar. Maar voor mijn gevoel zou ik onrecht doen aan deze bijzondere maandelijkse zondagavonden.
 
 
Leven als Christen: avonden
 
In de veertigdagentijd biedt ds Erik van Halsema een aantal avonden aan rond het boek ‘leven als christen’, van Rowan Williams (voormalig aartsbisschop van Canterbury).
 
Dit bescheiden boek (ca 80 pp) behandelt in vier hoofdstukken vier kernzaken van het christelijk geloof: doop, bijbel, eucharistie en gebed. Lees meer ...
 
Leerhuis in de 40dagentijd
De St. John Passion van de Schotse componist James MacMillan (geboren 1959) verschilt in vele opzichten van de Johannes Passion van J.S. Bach. 
 
In dit leerhuis lezen we de teksten in de verschillende talen zorgvuldig en luisteren vervolgens naar de muziek.
 
Het leerhuis, geleid door Wim Kloppenburg en ds. Heleen Weimar , lees meer ...
 
 
Midden in het leven: maart
 
Op vrijdag 29 maart hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Verval: ten aanval of meebewegen?” (door Lisette en Erik) en “E.H.B.O.” (door Sandra).
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18.45 uur met American Diner en koffie. 
 
Welkom!
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl