STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 1 - 16 januari 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgevingKwaliteitsrekening van advocaten
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft, BS 16/01/2014, bl. 2991

Orde van Vlaamse Balies – Reglement over advocaat en media
Reglement over advocaat en media, BS 16/01/2014, bl. 3095

Boekhouddocumenten door de advocaten bij te houden
27 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten, BS 02/01/2014, bl. 29
Bijlagen 1 + 2

Cassatie-procedure bij de Raad van State – invoering elektronische rechtspleging
13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State en het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging, BS 16/01/2014, bl. 2993
 
 

Hervorming van de afdeling administratieve geschillen van de Raad van State
Ministerraad van 10 januari 2014

Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd
Ministerraad van 10 januari 2014

No cure no pay toegestaan in Nederland voor letselschade-advocaten
Het verbod op no cure no pay is sinds 1 januari opgeheven voor letselschade-advocaten. Zij kunnen in gecompliceerde zaken – waarbij er serieuze discussie is over de aansprakelijkheid of het causaal verband – werken op basis van een vorm van no cure no pay. Het gaat om een experiment voor vijf jaar.
Persbericht  2 januari Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Het nieuwe Cepani-Arbitragereglement van 1 januari 2013
L. De Meyere, H. Verbist, RW 2013-2014, nr. 18, 04/01/2014,682

Antigoon-criteria eindelijk wettelijk verankerd
B. De Smet,  RW 2013-2014, nr. 20,  762 

Slachtoffer in het straf(proces)recht

S. Verhelst, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht: op zoek naar een optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid , RW 2013-2014, nr. 20, 763

Huurwaarborgfonds

B. Hubeau, Een nieuw Huurwaarborgfonds ter bescherming van verhuurder en huurder, RW 2013-2014, nr. 19, 11/01/2014,722

Uitbreiding van de rechtsmacht van het EHRM
M. Bossuyt, Rechterlijk activisme in Straatsburg , RW 2013-2014, nr. 19, 11/01/2014, 723

Advocaat -  btw-aftrek
E. Masset – Herziening van de btw-aftrek voor investeringen van advocaten die dateren van voor 01.01.2004: zaait de Commissie Boekhoudkundige Normen onenigheid?, FiscalNet Actualiteiten 04/01/2013
Zie ook:
I. Massin, Ook voor advocaten geen teruggaaf van ‘herziene’ BTW, Fiscoloog, nr. 1368, 08/01/2014, 5
(Hoofdstuk VII van Circ. Nr. 47/2013 (E.T. 124.411)

Indiening btw-listing door advocaten

F. Ledain – Indiening van btw-listing door advocaten: inbreuk op het beroepsgeheim?, FiscalNet Actualiteiten 04/01/2013

Advocaat – opeisbaarheid bij diensten
S. Ruysschaert – Het begrip “opeisbaarheid” bij de diensten van advocaten, FiscalNet Actualiteiten 04/01/2013

Hoger beroep in strafzaken
E. Van Dooren, C. Verschueren, C. Van Deuren, Overwegingen en suggesties nopens een modernisering van het hoger beroep in strafzaken, NC 2013/6, 417

De administratieve geldboete binnen het sociaal statuut van zelfstandigen
Sociale Wegwijzer, dec 213, 15

Vastgoedmakelaardij
Roland TIMMERMANS, "Vastgoedmakelaardij. Nieuwe wetgeving", NjW 2014, nr. 294, 2-18

De inperking van de onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid inzake BTW
K. Heyrman, TFR december 2013, n° 452, 943

Una via: de oplossing voor alle problemen?
J. Speecke, TFR december 2013, n° 452, 945

Wet ‘diverse fiscale bepalingen’: de uiteindelijk gepubliceerde versie
Nieuwe Programmawet eveneens gepubliceerd
CB, Fiscoloog, nr. 1369, 15/01/2014, 1
BOEKEN

Het advocatencontract
J. Lambers, K. Vandenberghe, AdvocatenPraktijk, Beroepsorganisatie nr. 4, december 2013, Kluwer, 38 p.

Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen
K. Wagner, Maklu 2014, 1101 p.


Gestaan en gelegen - Taal en Notariaat

75 jaar Tijdschrift voor Notarissen
K. Hendrickx, S. Vandenbogaerde mmv M. Demaeght (eds.), die Keure 2013, 255 p.

De gerechtelijke hervorming
Een globale visie
H. Bocken (ed.), KVAB Press  2013, 20 p.


Knelpunten Opties

B. Tilleman, A.L. Verbeke, N. Portugaels (eds.), Intersentia 2013, 265 p.

Les droits de la défense
P. Martens (ed.), Larcier2014, Cup, vol. 146, 242 p.

Schaderegeling in België
H. Ulrichts, Recht en Praktijk nr. 75, Kluwer 2013,  558 p.

Jeugdsanctierecht voorgesteld
Naar een constructief jeugdsanctierecht
S. Hespel, J. Put, Larcier 2014, 111 p.

Burgerrechtelijke heling
M.A. Masschelein, APR-reeks, Kluwer 2013, 119 p.

Het praktijkboek Informaticarecht
Y. Van den Brande, Crealaw 2012, 198 p.

Het praktijkboek Cloud Contracten
Y. Van den Brande, Crealaw 2012, 99 p.

Cybercime
J. Kerkhofs, P. Van Linthout, Politea 2013,639 p.
RECHTSPRAAK

BTW – Advocaten
GwH  nr. 183/2013, 19/12/2013
Verwerping van de schorsing

Rechtspraak WCO en faillissement
JLMB 2014/1

Rechtspraak intellectuele rechten
RABG 2013/20

Rechtspraak straf(proces)recht
JLMB 2014/2
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/
STUDIEDAGEN

De OVB organiseert "De advocatuur na de btw-circulaire. Overzicht verplichtingen voor advocaten & capita selecta"
De vijf sessies vinden plaats in: Mechelen op dinsdag 7 januari. In Brussel op donderdag 9 januari. In Gent op donderdag 16 januari. In Hasselt op woensdag 29 januari en de laatste sessie gaat door in Brugge op vrijdag 31 januari.
Info
Inschrijving via private luik

Actualia bouwrecht
Intersentia, Leuven 16 januari 2014
Programma

Samenwoners (wettelijke én feitelijke): een vermogensrechtelijke analyse
(Leuven) (Studiedag), 21 januari 2014
Programma

Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed
Op woensdagnamiddag 22 januari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed (12 juli 2013): wat voor nieuws onder de zon?’
Programma

Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules. Wat aanpassen na de invoering van het eenheidsstatuut?
(Gent) (Studienamiddag), 28 januari 2014
Programma

Appartementsrecht: stand van zaken - coördinatieplicht - actuele knelpunten
Intersentia, Brugge - 28 januari 2014
Programma

Structurering van vastgoed in het kader van vermogensplanning
M & D Seminars, Gent 29 januari 2014, ‘Structurering van vastgoed in het kader van vermogensplanning Welke bijzondere entiteiten (zonder en met) rechtspersoonlijkheid zijn (nog) werkbaar anno 2014?’
Programma

Het recht vrij te kopiëren en haar beperkingen, zoals intellectuele eigendomsrechten en de oneerlijke mededinging
(Gent) (Studienamiddag), 30 januari 2013
Programma

Milieurisico’s. Aspecten van burgerlijke, strafrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid
Op dinsdagnamiddag 4 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Milieurisico’s. Aspecten van burgerlijke, strafrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid’.
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 15 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
(Leuven) (Studienamiddag), 5 februari 2013
Programma 

Vennootschapsorganen. Afbakening van bevoegdheden, de praktische werking en organisatie van de verschillende organen
(Leuven) (Studienamiddag), 6 februari 2013  
Programma

Interbestuurlijke samenwerking, juridische wensdroom of rechtsillusie?
VJV, Antwerpen 7 februari 2014
Programma

Alcohol in het verkeer
UGA, Boortmeerbeek 10 februari 2014
Programma

Het voorrecht van de onbetaalde verkoper
Op woensdagnamiddag 12 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Een praktijkgerichte analyse, met aandacht voor de raakvlakken met eigendomsvoorbehoud en retentierecht.’
Programma

Respectvol procederen
Op woensdagavond 12 februari 2014 (Gent) of woensdagavond 19 maart 2014 (Leuven) organiseert M&D Seminars de Juristenavond ‘Respectvol procederen’.
Programma Gent | Programma Leuven |

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen
Op donderdag 13 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen’.
Programma

Kinderalimentatie: en wat met het bedrag?
(Gent) (Studienamiddag), 18 februari 2013
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 18/02/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen. Handelstussenpersonen: overzicht van de verschillende soorten
(Gent) (Studienamiddag), 25/02/2013
Programma

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Op woensdagnamiddag 26 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag:  ‘Het eenheidsstatuut: wat wijzigt er? Praktijkgerichte bespreking van de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen’.
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming – stafrechtelijke aansprakelijkheid
M& D, Seminars, Kontich 11 maart 2014, ‘Arbeidsongevallen in de onderneming. Hoe omgaan met het risico op burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval?’.
Programma

Commerciële contracten en precontractuele informatie
CBR, Antwerpen 11 maart 2013
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 18 maart en dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"
VUB Brussel, 15 - 19 april 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL