mei 2018
 
Vrije tijd moet iedereen naar eigen keuze kunnen doorbrengen. Naar een pretpark, concert, expositie of sportevenement. Eropuit gaan, muziek maken of zomaar wat luieren aan de waterkant. Toegankelijk, zonder belemmeringen. Met het motto ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’ vraagt de Week van de Toegankelijkheid 2018 aandacht voor toegankelijk recreëren. Meer informatie: www.weekvandetoegankelijkheid.nl 
 
 
 
Nieuwe rolstoel- en scootmobielroute
Vooral in de lente is de 6 kilometer lange rolstoelroute in De Mortelen, ten noorden van Oirschot, bijzonder mooi. Dan struikel je over de tinten geel: van speenkruid, dotterbloem en slanke sleutelbloem. Meer informatie vindt u hier.
 
Ton Cornelissens is een actieve wandelaar. Met zijn scootmobiel of rolstoel trekt hij er vaak op uit in en om Eindhoven. Onlangs heeft hij met de scootmobiel een deel van de Dommeldalroute gereden en daar een mooie routebeschrijving van gemaakt.
 
 
 
Acht nieuwe visitatieverslagen
In de afgelopen periode heeft Groen & Handicap weer vijf visitaties verricht in het kader van het project Natuur voor iedereen van Natuurmonumenten: Arboretum Poort Bulten bij Losser, de Smeerling bij Stadskanaal, het Grintenbosch bij Haaksbergen, landgoed Wallsteijn en Atelier Roland Holst bij de Oude Buisse Heide.
Voor Staatsbosbeheer zijn de recreatiegebieden Kraaiennest in het Hof van Delfland en Krimpenerhout bij Krimpen aan den IJssel gevisiteerd en is ook nog een bezoek gebracht aan het Nationaal Park Alde Feanen in Friesland.
Alle verslagen zijn weer op de website Natuurzonderdrempels terug te vinden.
 
 
Uitslag enquête bewijst de behoefte aan een voor ieder aangepast wandelpad in Eersel
In Eersel heeft de Werkgroep Toegankelijk Ommetje Eersel een enquête gehouden onder de inwoners van deze mooie Brabantse gemeente. De deelnemende verenigingen zijn: Platform voor Mensen met een Beperking, KBO afdeling Eersel, Reuma Vereniging De Kempen en De Zonnebloem afdeling Eersel-Duizel-Steensel. Er zijn meer dan 100 formulieren ingevuld en geretourneerd tijdens de ledenvergaderingen.
Uit de enquête blijkt, dat 80% van de invullers uit Eersel komt en 72% alleen kunnen wandelen. Van hen die al dan niet alleen kunnen wandelen heeft 11% een rollator, 14% een rolstoel, 7% een scootmobiel en 10% een wandelstok nodig.
Tevens werd in de enquête gevraagd naar de hinder die men tijdens het wandelen ondervindt, welke voorzieningen men bij het wandelpad zou willen zien en waar men informatie over de wandelroute zou willen vinden.
De volledige uitslag van de enquête vindt u hier.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl