Bethlehemkerk                                                   
Februari 2021 nr. 08
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
Mag het een onsje meer zijn?
 
Houd moed, heb lief
 
Cantate op de Brink
 
Samen Online Koffiedrinken
 
Vanuit de Kerkenraad: februari 2021
 
40dagentijd:
Kalender 2021
 
40dagentijd:
vast thuis mee
 
Omgekeerde Paaskalender
 
Paaskaars 2021 bestellen?
 
Aktie Kerkbalans 2021: Tussenstand
 
Bijbelcafé:
God schenkt ons de tijd
 
De Verwondering
 
Friend 4 Friend
 
 
 
Vieringen
 
2e zondag Veertigdagentijd
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Mag het een onsje minder zijn?'
 
 
ds. André de Oude
 
 
 
Sterretjes
___________________
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 26 februari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 27 januari
 
Zondag 28 februari
 
ds. André de Oude
alleen online
 
 
Maandag 1 maart
--
 
Dinsdag 2 maart
--
 
Woensdag 3 maart
 
Donderdag 4 maart
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 5 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 6 maart
Rond de Bethlehemkerk wordt thuis bezorgd
 
Zondag 7 maart
ds. Jetty Scheurwater
alleen online
 
Samen online koffiedrinken
 
Zondag 28 februari
 
Johannes13: 1-5, 12-17
 
Jezus wast  de voeten van de leerlingen en vraagt hen om zijn voorbeeld te volgen door elkaar te dienen.
 
 
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor de kerk van morgen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 28 februari, viering met ds. André de Oude

Zondag 28 februari gaat ds. André de Oude voor in de Bethlehemkerk. Thema van de dienst is: 'Mag het een ons je meer zijn?'
 
In het verhaal van de voetwassing bij Johannes staat een bijna idioot detail: tijdens de maaltijd (als ze al aan het eten zijn!!!) staat Jezus ineens op doet zijn bovenkleed af. Iedereen slaat Hem zwijgend gade. En tot hun stomme verbazing gaat Jezus in zijn ondergoed de voeten van zijn leerling-vrienden wassen. Wie doet dat nu tijdens de maaltijd?
 
Het gaat bij Johannes ook niet zozeer om het delen van brood en wijn. Jezus vraagt hen na afloop ook niet of ze dit ritueel van brood en wijn willen voortzetten. Hij zegt ze dat ze niet moeten willen heersen maar dienen. Op de drempel van zijn arrestatie is dat de laatste opdracht die Hij zijn leerlingen meegeeft. Dienen is het geheim! En iedereen die een relatie heeft, weet dat dat (wederzijds) dienen de voedingsbodem is die liefde doet bloeien.
 
Klik hier voor de liturgie van zondag.
 

Ds. Marco Batenburg: Houd moed, heb lief

Vanuit de St. Janskerk in Gouda spreekt ds. Marco Batenburg over het thema 'Ik ben er voor jou'.
Op veel kerken is het afgelopen jaar een spandoek opgehangen: ‘Houd moed, heb lief.’
Het is een oproep om het in deze lastige tijd vol te houden. En om niet alleen voor jezelf te leven, maar ook voor de ander.
 
Ik moest denken aan de tijd dat onze dochter vaak in het ziekenhuis lag. Dat was een ingewikkelde tijd voor ons als ouders: we moesten voortdurend onze aandacht verdelen tussen onze kinderen. Een tijd die veel van ons vroeg. Maar tegelijk was het ook een bijzondere tijd, omdat er allerlei mensen op onze weg kwamen die met ons meeleefden. Die soms op een heel praktische manier voor ons zorgden.
 
Zaterdag 27 februari: Cantate op de Brink
 
Op 27 februari klinken vanuit de Grote Kerk op de Kerkbrink indrukwekkende aria’s van J.S. Bach over dwaling, verlies en vertrouwen. De aria’s worden omlijst door delen uit triosonates van J.S. Bach en J.D. Heinichen.
Dit bijzondere programma is door iedereen via een livestream mee te maken.
 
 
 
Samen online koffiedrinken, met ds. André
 
 
Op zondag 28 februari drinken we weer samen online koffie. Dat doen we na afloop van de viering.
Na eerst met elkaar kort onze nieuwtjes en weetjes uitgewisseld te hebben, buigen we ons over een vraag die zich richt op het thema van de dienst. Doet u mee?
 

Vanuit de Kerkenraad: februari 2021

Verbintenis aan Protestants Hilversum
 
Het doet ons goed om als wijkerkenraad te melden dat ons gemeentelid en onze voormalige wijkpredikant ds. Hanneke Keur op 21 maart a.s. aan de Protestantse gemeente Hilversum wordt verbonden als predikant met een bijzondere opdracht.  Hanneke Keur is sinds begin 2020 in dienst als Geestelijk Verzorger bij Amaris Zorggroep ten behoeve van de bewoners van de locatie Amaris Zuiderheide (en sinds kort ook ten behoeve van bewoners in locaties van Amaris in Nederhorst den Berg) en een ambtelijk binding met de Protestantse gemeente Hilversum wordt nu vereist. 
Het is de wens van Hanneke Keur om de verbintenis te laten plaatsvinden in de Bethlehemkerk te midden van onze gemeente. 
 
Beleidsplan
De kerkenraad heeft gesproken over de beleidsvragen die de AK heeft neergelegd bij de wijken, ter voorbereiding op het bij te werken beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum. Eerder bent u uitgenodigd om mee te denken en gemeenteleden hebben deelgenomen aan zoom-sessies over de diverse beleidsthema's. Zij hebben zo hun inbreng geleverd aan wat de wijkkerkenraad voor 8 maart moet aanleveren aan de Algemene Kerkenraad. Hoe het verder gaat met de inbreng vanuit onze wijk verneemt u te zijner tijd van ons. 
 
 
 
Omgekeerde Paaskalender
 
Deze week is in de supermarkt de paaskalender in de aanbieding. Een plaat of box met de afbeelding van een kleurige paashaas vol verrassingen voor de veertigdagentijd. Net als bij de adventskalender mag er iedere dag een vakje open voor een kleine traktatie. Dat wijst niet echt op versobering of het moet af te leiden zijn uit het feit dat achter elk deurtje slechts één chocolaatje zit. In ieder geval is de bedoeling van de paaskalender dat je iedere dag iets lekkers voor jezelf pakt. In het kader van de veertigdagentijd lijkt het ons een mooi idee om een omgekeerde paaskalender te gebruiken: een kalender waarbij je niet iedere dag iets voor jezelf neemt maar juist iedere dag iets aan een ander geeft. Een mooie invulling zou kunnen zijn om dagelijks iets apart te leggen voor de Voedselbank. Met een denkbeeldig snoer van producten laten we aan de cliënten van de Voedselbank een spoor van liefde zien en zijn we heel praktisch aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid uit het diaconale thema Ik ben er voor jou. De diaconie biedt u wekelijks de mogelijkheid om met dit thema aan de slag te gaan.
 
Als u mee wilt sparen voor de Voedselbank dan kan dat natuurlijk ook door om de dag of in een andere frequentie houdbare artikelen apart te leggen. Op 13 maart en op 10 april bent u weer welkom om in de kerk producten voor de Voedselbank in te leveren. Hebt u meer producten verzameld dan u kunt vervoeren, dan zoeken we daarvoor samen met u een oplossing. Doet u mee? Wij zien u graag op 13 maart of 10 april in de kerk.
 
 
 
Paaskaars 2021 bestellen?
 
Net als alle jaren kunt U ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen.
Er zijn dit jaar zes verschillende kaarsen (A t/m F).
Hoe kunt u de kaarsen bestellen.
  • Maak op basis van de foto uw keuze.
  • Maak een lijstje met de kaarsen die u wilt bestellen. Bijvoorbeeld een kaars A van 25 cm is A25. Een kaars D van 40 cm is D40. Noteer hierbij de prijs van de kaars (zie tabel).
  • Stuur een email naar annette.van.vliet@hetnet.nl met uw bestelling.
  • Tel het totaal bedrag bij elkaar op een maak dit bedrag over naar de wijkkas
  • U krijgt per email een bevestiging van uw bestelling.
U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 28 februari.
 
 
 
Veertigdagentijd ‘een spoor van liefde’
 
Op zondag, 21 februari, werd in de kerkdienst het veertigdagentijdproject ‘Een spoor van liefde’ geïntroduceerd (Bible Basics).
 
Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.
 
Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding en vooral op de tijd daarna. Voor de kinderen zijn er leuke verwerkingen die ook geschikt zijn voor thuis.
40 dagentijd: vast thuis mee
 
Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.
 
Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doe je ook mee?
 
 
Aktie kerkbalans 2021: tussenstand.
 
In januari is de Actie Kerk Balans gestart. Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de financiële middelen te verwerven die noodzakelijk zijn voor bekostiging van onze gemeente, de voorgangers en andere betrokkenen. Zo blijft het mogelijk om als Bethlehemkerk gemeenschap met elkaar te kunnen zijn.
 
Graag vragen we uw aandacht voor de toezeggingsformulieren, nog niet alle zijn terug ontvangen (mail en post). Mogelijk dat het u toegezonden of bij u bezorgde toezeggingsformulier aan uw aandacht is ontsnapt of in de ‘spam’ is beland. Mocht u een nieuwe mogelijkheid voor toezegging willen ontvangen, aarzel niet en laat het ons weten, dan verzorgen we dat voor u.
 
Kerkrentmeesters Bethlehemkerk
 
 
Bijbelcafé: God schenkt ons de tijd
 
Op woensdag 3 maart om 20:00 wordt de zevende aflevering van het Bijbelcafé 'De wereld als schepping' online uitgezonden. Erik van Halsema (Morgenster) zal spreken over 'God schenkt ons de tijd'.
 
De mens is de tijd. En de enige tijd mag geleefd worden. Hoe doe je dat? Over onze eigen beleving van tijd en bijbelse noties, bijvoorbeeld de weekelijkse rustdag. 
 
 

Een bijzonder initiatief: Friend4friend

Onlangs is in Hilversum ‘friend4friend’ gestart. Jonge nieuwkomers/statushouders en jonge Nederlanders gaan in duo’s een half jaar lang gemiddeld vier uur per week met elkaar optrekken en samen vrijwilligerswerk doen in Hilversum en omstreken.
 
Friend4friend wil jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Het geeft jongeren de kans talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De uitvoering van het programma ligt bij stichting Present Hilversum. Wil jij meedoen of ken jij mensen die mee zouden willen doen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Verwondering: Muziek is Thomas Oliemans' leermeester

In het KRO-NCRV-programma De Verwondering ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.
 
Thomas Oliemans zingt in de grootste operahuizen ter wereld. Muziek is niet alleen zijn carrière, ook zijn leermeester. Met Annemiek Schrijver bespreekt hij het verband tussen muziek en menselijke thema’s als lijden, vreugde en eenzaamheid.
 
 
Foto: Martje van der Heijden
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00