NOVEMBER 2017
In deze Bijblijver
 • Promotiemateriaal NSE 2018 online!
 • Wie doen er mee aan de NSE 2018?
 • Instructie spamfilter
 • Reminder: Lever de studentgegevens op tijd aan
 • Belangrijke aankomende data
 
 
Promotiemateriaal NSE 2018 online!
Voor de NSE 2018 is er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Aan het studentenpanel zijn twee voorstellen gepresenteerd en de meest gewaardeerde variant is verder uitgewerkt in nieuwe posters. Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en bestaat uit:
 • Posters A1 staand
 • Posters A1 liggend
Je kunt de posters downloaden en zelf op het gewenste formaat printen.
 
Bouwpakket
Ook dit jaar is het voor instellingen mogelijk om zelf een logo en/of tekst toe te voegen aan de poster. We hebben hiervoor het spciale bouwpakket (InDesign) gemaakt. Dit bouwpakket kan worden aangevraagd via info@nse.nl.
 
Promotiefilm
Er wordt dit jaar ook een nieuw promotiefilmpje gemaakt. Je ontvangt bericht wanneer dit beschikbaar is. 
 
Wie doen er mee aan de NSE 2018?
Dit jaar hebben 73 instellingen de overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête ondertekend. Dit zijn er 3 meer dan afgelopen jaar.
 
 
Instructie spamfilter
Om er zeker van te zijn dat de studenten de uitnodiging voor deelname aan de NSE straks kunnen ontvangen, moet ervoor gezorgd worden dat de uitnodigingsmail niet in de spamfilter blijft hangen. GfK verstuurt daarom donderdag een e-mail met de instructie voor het instellen van de spamfilter. Het verzoek is of jullie deze instructie willen voorleggen aan de IT-afdeling binnen de instelling, zodat zij eventuele technische instellingen kunnen aanpassen. 
 
Begin januari verstuurt GfK een testmail om te controleren of alles correct is ingesteld. 
 
Reminder: Lever de studentgegevens op tijd aan
De periode voor het aanleveren van de studentgegevens is van start gegaan. Hierbij nogmaals het verzoek om de planning aan te houden die GfK heeft geleverd. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, neem dan a.u.b. zo snel mogelijk contact op met GfK via info@nse.nl.
 
Belangrijke aankomende data
 • Maandag 27 november t/m vrijdag 8 december
  Aanleveren studentgegevens (volgens het schema van GfK)
 • Voor 1 december
  GfK heeft contact met instellingen over spamfilters 
 • Voor 15 december
  GfK verstuurt overzicht van dagen waarop studenten worden uitgenodigd
 • Tussen 11 december en 22 december
  GfK neemt contact op met instellingen in geval van onduidelijkheden of fouten in aangeleverde gegevens
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.