Bethlehemkerk                                                   
Juni 2021 nr. 22
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Ds. André de Oude:
Geloven ... ook met windkracht 12?
 
Avondmaalscollecte Stichting Laleaua
 
Dubbele doop viering
 
Open Kerk: impressie
 
Voedselbank:
McBeth Drive-in
 
Samen online koffiedrinken met ds. André de Oude
 
Wegwijzer 2021/2022
 
Milieudefensie wint revolutionaire rechtszaak
 
Houd moed!
 
Lighten the Night
van start
 
 
 
Viering
Zondag 6 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Geloven ... ook met windkracht 12?'
 
ds. André de Oude
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 4 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 5 juni
---
 
Zondag 6 juni
ds André de Oude
 
 
Samen online koffiedrinken
 
Maandag 7 juni
--
 
Dinsdag 8 juni
Webinar diaconaat: Van armoedeverzachting naar armoedebestrijding 
 
Woensdag 9 juni
--
 
Donderdag 10 juni
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 11 juni
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 12 juni
 
Zondag 13 juni
ds. Hillegonda Ploeger 
 
Samen online koffiedrinken
 
Catechese: diaconaal project verzorgingshuis Hilversum
 
 
Zondag 6 juni
 
Daniel 3:1-6 en 13-28
 
Het beeld van koning Nebukadnezar
 
Op een keer liet koning Nebukadnezar een gouden beeld maken van 60 el (27 m) hoog en 6 el (2,70 m) breed. Hij liet het neerzetten in het Dura-dal in de provincie Babel. 2 Daarna liet hij alle bestuurders, ministers, raadgevers, rechters en legeraanvoerders van alle provincies komen. Alle hoge ambtenaren moesten aanwezig zijn bij de inwijding van het beeld. 3 Zo kwamen ze allemaal voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten neerzetten. Ze gingen allemaal vóór het beeld staan. 4 En een dienaar riep luid: "Luister goed naar het volgende bevel, iedereen die hier verzameld is! 5 Zodra de muziek begint te spelen, moeten jullie neerknielen en je diep buigen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft neergezet. 6 Wie dat niet doet, zal onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid." 
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"DE WERELD IN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
Ds. André de Oude op zondag 6 juni
'Geloven ... ook met windkracht 12?'
 
In de kerkdienst van a.s. zondag gaan we samen nadenken over het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego uit het schitterende boekje Daniël. Een boek dat zich haast laat lezen als een spannend jongensboek en waaruit tegenwoordig zelden wordt gepreekt.
 
Het verhaal van vandaag laat zich haast lezen als een Paasverhaal. In dat boek van Daniel krijgen de wereldleiders van die tijd keer op keer lesjes in nederigheid. Niet zíj zijn de machtigsten op aarde ... dat is de God van Israël. Een keer op keer moeten ze dat met schaamrood op de kaken toegeven.
 
Het is een boek waarin de underdog (het volk van Israël in ballingschap) met stevige geloofsverhalen er de moed probeert in te houden. Wat ook lukt! Mét hun geloof en hun behouden identiteit mogen zij na verloop van tijd terug uit Babel naar Jeruzalem en de heerser van die tijd (Artaxerxes) helpt ze daar zelfs uiteindelijk ook mee.
 
De invalshoek die ik gebruik om naar dit verhaal te kijken is aan de hand van twee kinder-slaapliedjes "Ik ga slapen ik ben moe..." en "Als ik 's avonds slapen ga, volgen mij 14 engelen na..." Dat blijkt - nogal verrassend - een pittige cliffhanger te zijn! 
 
 
 
Avondmaalscollecte 2021 - Stichting Laleaua
 
De Avondmaalscollecte van de Protestantse gemeente Hilversum is komende zondag 6 juni en dit jaar bestemd voor Stichting Laleaua. Deze stichting zet zich in voor de Roma-gemeenschap in de wijk Boziaş in Târnăveni, Roemenië.
 
In de aankomende tijd wordt telkens in het kort een stukje van het werk onder de Roma belicht.
 
Het werk van Stichting Laleaua komt voort uit hoop, liefde en bovenal geloof. Hoop op een betere toekomst, Gods liefde voor de mensen en het geloof in onze Heer Jezus Christus.
 
 

Dubbele doop viering 20 juni 2021

We zijn blij om als wijkkerkenraad mee te delen dat op zondag 20 juni een dienst wordt gehouden van Woord en Doop. 
 
Reinier en Natascha Bandsma-de Graaf hebben gevraagd om de doopbediening voor hun dochter Lisa Aimée. Zij waren vertrouwd met de Bethlehemkerk en broer Justin is in 2018, toen het gezin nog in Hilversum woonde ook in de Bethlehemkerk gedoopt.
 
Jelle en Martina Wesselius-Thon hebben gevraagd om de doop voor hun dochter Alina Suzanna. De vader van Martina, ds. Helmut Thon, predikant in de Protestantse gemeente Valthe, Valthermond en Ter Apel, zal voorgaan in de dienst en beide kinderen dopen.
 
Er wordt in ieder geval ruimte gegeven aan de familieleden van de beide families in de viering. We hopen op uw begrip. Het hangt van de actuele situatie af hoeveel mensen er worden toegelaten in de dienst. U wordt op de hoogte gehouden hierover. De dienst is ook online mee te beleven. 
 
 
Open Kerk: impressie donderdag 3 juni
Donderdagochtend, 3 juni konden we in de Bethlehemkerk eindelijk weer beginnen aan een echte Open Kerk. Het was heerlijk zomers weer en onze gasten kwamen daarom ook fleurig gekleed bij ons binnen. Nanda en Adela waren de gastvrouwen en mochten 6 bezoekers ontvangen. Het was in ieder geval een gezellig samenzijn.
Wij waren zo enthousiast, dat we na die lange winter weer de Open Kerk konden organiseren, dat het misschien wat onverwacht was. Ook is nog niet iedereen gevaccineerd, maar wij houden ons aan de anderhalve meter afstand, de mondkapjes op (behalve als u aan tafel zit) en de handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek uit de kerk. Ook was het Stilte Centrum weer geopend.
 
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 12 juni 2021
Op zaterdag 12 juni (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 8ste keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
 
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 12 juni van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee?
 

Samen online koffiedrinken met ds. André de Oude

De Bethlehemkerk is sinds de start van de Corona uitbraak in maart 2020 gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeenteleden bespreken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten.
 
De vraag die ds. André de Oude alvast meegeeft voor het tweede deel van het Samen Online Koffiedrinken is: In de overdenking gaat het over een 'tweede naïviteit'. Is die mogelijk? En zo ja, hoe ziet die er dan uit als de kritische blik van de wetenschap haar vragen blijft stellen?
Ds. André de Oude zal ook zelf online komen om met ons in gesprek te gaan n.a.v. de viering en bovenstaande vraag.
 
Wegwijzer 2021/2022
In de komende zomermaanden zullen we weer ons best doen om een nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen 2021/2022 samen te stellen. In de Wegwijzer staat veel informatie over alles waar we als Bethlehemkerk voor staan en wat we doen. Ook de gegevens van de taakgroepen en contactpersonen kunt u hierin vinden.
Hierbij het verzoek aan de vrijwilligers van onze gemeente: bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer en/of emailadres , wilt u dit dan – graag vóór 30 juni a.s. doorgeven? Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.
 

Milieudefensie wint revolutionaire rechtszaak

De historische uitspraak van de rechter werd deze week wereldnieuws. Shell moet vergroenen! Het stond groot op álle voorpagina's van de landelijke kranten. Ook internationaal was het breaking. Van CNN tot LeMonde; allemaal hadden ze het over de dag dat het klimaat won.
Ons gemeentelid Jogchum Kooi, actief met grootouders voor het klimaar, werd door diverse media geintervieuwd.
 
Houd moed!
Houd moed, heb lief.' Die vier woorden wapperen al ruim een jaar op vlaggen aan kerken in het hele land. In haar lied vertolkt Britta Maria de woorden 'Houd moed' nog eens krachtig. Want 'er komt een nieuwe dag'... 
 
 
 
Lighten the Night van start
 
Donderdagavond 20 mei beleefde Lighten the Night de ‘vuurdoop’. De deuren van de Grote Kerk staan voortaan iedere derde donderdag van de maand open voor een vrije inloop. Iedereen is welkom om te genieten van kaarslicht en live muziek. Voor een ieder die in het kerkgebouw aan de Kerkbrink tot rust wil komen van 19u00 tot 21u00, in hartje Hilversum.
De Grote Kerk volgt met Lighten the Night succesvolle initiatieven van onder meer in Utrecht – Night of Light in de Dom, Groningen – Spoor van Licht en Keulen – Nightfever.
 
De eerst volgende openstelling is op donderdagavond 17 juni.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00