MAART 2017
In deze Bijblijver
  • Bruto respons NSE 2017: 38,6%
  • Oude downloadomgeving GfK offline per 6 april
  • Belangrijke aankomende data
 
 
Bruto respons NSE 2017: 38,6%
De Nationale Studenten Enquête 2017 is afgesloten met een bruto responscijfer van 38.6%. Dit jaar zijn 730.487 studenten uitgenodigd om hun mening te geven over hun studie en onderwijsinstelling. 282.090 studenten hebben hier gehoor aan gegeven.
De bruto respons is dit jaar lager dan in 2016, maar vergelijkbaar met 2015 en hoger dan de jaren daarvoor. 
Wij willen alle instellingen bedanken voor hun inzet!
 
Door een technische fout zijn ongeveer 6.000 studenten niet opgenomen in de responsoverzichten in de portal. Hierdoor zijn de aantallen in die responsoverzichten nog niet definitief. Er kunnen zich nog kleine verschillen voordoen.
Daarnaast hebben we hier te maken met de bruto respons. De bestanden moeten door GfK nog gecleaned worden. Wees daarom aub voorzichtig met het communiceren van de bruto-respons!
In het responsoverzicht per instelling op onze website zijn de 6.000 respondenten wel reeds verwerkt. In de loop van maart worden de aantallen ook in de portal bijgewerkt.
 
 
Oude downloadomgeving GfK offline per 6 april
Vanaf dit jaar werken we niet meer met verschillende omgevingen om bestanden te uploaden en te downloaden, maar is alles bereikbaar via de NSE-portal. De oude downloadomgeving van GfK is nog tot en met woensdag 5 april beschikbaar, maar gaat daarna offline. De oude bestanden zijn dan niet meer via de oude downloadomgeving beschikbaar. Wilt u de oude bestanden wel nog gebruiken, download deze dan uiterlijk 5 april.
 
Belangrijke aankomende data
Vrijdag 24 maart (vóór 14:00 uur)
Opleveren codeboek + dummybestand
 
Donderdag 6 april
Oude downloadomgeving GfK offline
 
Vrijdag 7 april (vóór 14:00 uur)
Opleveren voorlopig benchmarkbestand NSE 2017 (onder embargo)
 
Dinsdag 11 april (vóór 17.00 uur)
Terugkoppeling controle op voorlopig benchmarkbestand NSE 2017
 
Donderdag 4 mei (vóór 14.00 uur)
Opleveren voorlopig instellingsbestand NSE 2017 (onder embargo)
 
Dinsdag 9 mei (vóór 17.00 uur)
Terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2017
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.