Unsubscribe / Change Profile
Съвременната система за управление на отпадъците не се фокусира единствено върху защитата на здравето и околната среда, но също така допринася за максималното използване на отпадъците, за да се намали експлоатирането на нашите ограничени природни ресурси.
 
Интегрираните решения на Hitachi Zosen Inova спомагат за осигуряването на чиста, здравословна и просперираща среда, като позволяват екологосъобразно изхвърляне на твърдите и биологични отпадъци от общините и едновременно генериране на енергия. Компанията е един от изложителите в Save the Planet 2018. Събитието "Управление и рециклиране на отпадъците" ще се проведе в София, 27-29 март.
 
 
Интервю с г-н Питър Кромек, мениджър на Hitachi Zosen Inova (HZI), офис Цюрих

    
Уважаеми г-н Кромек, Hitachi Zosen Inova е традиционен участник в изложението "Save the Planet" в София. Моля, разкажете ни за реализираните от Вас проекти в България.

HZI е водещият доставчик на системи за добиване на енергия от отпадъци (WTE – от отпадъци към енергия). Тъй като тази технология е нова за България, все още нямаме финализирани проекти. Компанията планира да участва в проектите за произвеждане на енергия от отпадъци в София и някои нови проекти за анаеробно разграждане, базирано на разделно събрани или сортирани биологични отпадъци от твърдите битови отпадъци. Такива проекти са планирани да започнат през следващата година в няколко български града. Натиснете тук за останалата част от интервюто и видео представянето
Ако имате въпроси относно участие или посещение на Save the Planet, можете да се свържете с нас на 032/512905, tanya@viaexpo.com
 
Запишете се за нашия , за да получавате актуална информация.
 
      Присъединете се и към специализираните групи, за да имате поглед върху сектора и ежедневни браншови новини.
 
 
 
     
Деветото издание на ‘Save the Planet’ 2018 стартира за първи път тази година сътрудничество с ISWA - водещата световна мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъците. Повече за организацията можете да прочетете тук
 
 
    
 
RecyclingInside е водещият уеб сайт в глобален мащаб, който информира бизнеса за последните иновации в рециклирането. Повече за сайта тук
 
 
    
 
RECYCLING demolizioni & riciclaggio e италианско списание за рециклиране и оползотворяване на отпадъци в областта на строителството, бита, металургията, дървообработването и др.
То разглежда технически, законодателни и икономически аспекти в управлението на отпадъците, популяризира дейността на водещите фирми в сектора. Повече за списанието тук
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".