Bethlehemkerk Nieuwsbrief
September 2018 nr. 32
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Dominee gezocht
 
Hoeveel weet jij?
 
Voedselbank najaarsactie
 
Collecte noodhulp slachtoffers Sulawesi
 
Tafels van Hoop
 
Penningmeester Centale Diaconie gezocht
 
Welkom Renate
 
Kerkkamp 2018:
een beestenbende
 
Training schrijven helpt
 
Dag van de
palliatieve zorg
 
Geboren
 
Op safari in Hilversum
 
Fondsenwerven in de werven: top of flop?
 
 
 
Zondag 7 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur 
met Heilig Avondmaal
 
 
ds. Hameete
 
Sterretjes
 
Versterking gezocht Taakgroep PGH 2025
 
Bijbel, de geschreven traditie, en de Talmoed, de mondelinge joodse traditie, centraal.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
Prais & Food christelijk muziek evenement voor jongeren in Hilversum
 
Meedenker voor Kerkelanden gezocht,
 
Contactorgaan ouderenpastoraat: verlies en verdriet
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 5 oktober
Tienerkamp
 
Zaterdag 6 oktober
Tienerkamp
 
Bethlehemkerk jarig
55 jaar jong
 
 
Zondag 7 oktober
ds. Hameete
 
Tienerkamp
 
Maandag 8 oktober
-
 
Dinsdag 9 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie
 
 
Woensdag 10 oktober
 
Donderdag 11 Oktober
Open kerk met koffie en expositie
 
 
Vrijdag 12 oktober
-
 
Zaterdag 13 oktober
 
Zondag 14 oktober
ds. Geudeke 
 
Kinderkamp
 
SAVE THE DATE
 
Zaterdag 20 oktober
 

Zondag 7 oktober

Johannes 15: 1-8
 
De wijnstok en de ranken 

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
3de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Ballast en bagage"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Dominee gezocht
De wijkkerkenraad heeft de beroepingscommissie van de Bethlehemkerk laten weten dat de commissie van start kan gaan met het werven van een predikant passend bij het profiel van de Bethlehemkerk vanuit de mobiliteitspool van de PKN.
 
 
 
 
 
 
 
Bijbelzondag en hoeveel weet jij?
  
Wat weet u/jij van de Bijbel. Test die kennis eens, bijvoorbeeld op zondag 28 oktober. We organiseren dan namelijk na de dienst de jaarlijkse Bijbelquiz in de Bethlehemkerk.
 
Zondag 28 oktober is het ook  Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken de kracht van bijbelverhalen. 
Het thema  is ‘Met andere ogen’.
 
 
Voedselbank najaarsactie
Op zaterdag 3 november organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie.
 
Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het
hard nodig hebben.
 
 
 
Collecte noodhulp slachtoffers Sulawesi
 
 
 
 
 
Het Indonesische eiland Sulawesi is zwaar getroffen door aardbevingen en een tsunami. De gevolgen zijn dramatisch. De ramp heeft veel mensen het leven gekost, bijna 50.000 mensen zijn ontheemd en zo’n  1,5 miljoen mensen getroffen. Naar verwachting zal het aantal slachtoffers nog verder oplopen.
 
Hulp is hierbij hard nodig. Kerk in Actie steunt hun lokale partners bij deze hulpverlening. Het college van Diakenen van de protestantse gemeente Hilversum wil een bijdrage leveren.
 
Daarom is de eerste collecte in alle vijf wijken van de Protestante Gemeente Hilversum op zondag 7 oktober bestemd voor noodhulp aan Sulawesi.
 
 
Tafels van Hoop
Voor "nieuwe" Nederlanders en “oude" Nederlanders is het nodig aan elkaar te wennen. Inburgering werkt naar twee kanten. De persoonlijke ontmoeting schept de mogelijkheid van wederzijdse verrijking.
Gescheiden optrekken leidt gemakkelijk tot uitsluiting en onvrede. Gezamenlijk verder gaan, met respect en waardering over en weer begint met elkaar te leren kennen.
Kerken in Actie de “Tafels van Hoop” gestart:  in Hilversum vindt er zo’n maaltijd plaats in de Bethlehemkerk op dinsdag 9 oktober.   Lees meer ....
 
 
 
 
Penningmeester Centrale Diaconie gezocht
 
 
 
 
De diakenen van de PGH werken samen in de centrale diaconie, officieel College van Diakenen genoemd. De diakenen zorgen voor de diaconale collectes en ondersteunen mensen en organisaties in Hilversum, maar ook over de hele wereld. Omdat de huidige secretaris aftreedt, zoeken we een vervanger.
 
 
Welkom Renate
Afgelopen zondag werd Renate Japenga ingeleid in de bediening van jeugdwerker door ds. Erik van Halsema (Morgenster) en door ds. Jurjen Zeilstra (Regenboog).
 
De Morgensterkerk was bijna vol en we hebben heerlijk muziek gemaakt met de band, met het orgel en met zingen. De kinderen van de Kliederkerk hadden een mooi cadeau met een vis voor Renate.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkkamp 2018: beestenbende
  
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober is het zover: het jaarlijkse kamp voor alle kinderen van de kerk! Het thema van dit jaar is Beestenbende! Een beestenbende maak je niet alleen, de kinderen van de Regenboog, de Morgenster en de Bethlehemkerk  gaan samen op kamp!
 
Om er een vrolijke beestenboel van te maken, mogen alle kinderen iets beestachtigs meenemen. Dat kan van alles zijn: een knuffel, een dierenspel, een poster, een slinger, eh… nee sorry, geen huisdieren!
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar, aarzel dan niet langer en geef jezelf op voor dit geweldige kamp! 
 
 
Training schrijven helpt
Wanneer allerlei levensvragen je sterk bezighouden, vragen over jezelf, over de betekenis van je leven of over de toekomst, dan kan het helpen om je eigen leven in kaart te brengen.
 
Hiervoor is de training ‘Schrijven helpt’ opgezet.
 
  
 
Dag van de palliatieve zorg
 
 
 
 
Op 13 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Dan is er wereldwijd aandacht voor palliatieve zorg, zorg die je krijgt als je ongeneeslijk ziek bent. Bij palliatieve zorg ligt de focus op verlichten van de klachten en een zo goed mogelijk kwaliteit van leven, in plaats van op genezing. 
 
De week start op 9 oktober met de opening van het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek. Dit centrum biedt ondersteuning op het gebied van zingeving, levensvragen, geloof en spiritualiteit. 
 
 
Geboren
Op 16 augustus werd geboren Justin Noah, zoon van Reinier en Natascha Bandsma-de Graaf.
Op het geboortekaartje schreven de kersverse ouders: “Een nieuw leven door God ons gegeven
het wonder is groot en jij zo klein een kostbaar geschenk
waar wij dankbaar voor zijn.”
Reinier en Natascha willen Justin graag laten dopen.
De doopdienst is vastgesteld op 21 oktober a.s.
 
 
Synode op safari in Hilversum
 
Waar denkt u aan bij het woord safari? Op reis gaan, nieuwe werelden ontdekken. En dat is precies wat een aantal synodeleden van de Protestantse Kerk vandaag deed. Ze namen een kijkje in de wereld van pioniersplekken, nieuwe vormen van kerk-zijn in Almere en Hilversum. Met een heuse safari-jeep.
 
 
Fondsenwerven in de kerk:
top of flop?
In het najaar starten de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans. Elk jaar wordt het lastiger voldoende geld binnen te halen. Sinds 2016 lopen er daarom pilots om nieuwe fondsenwervende instrumenten in te zetten.
 
Maar passen commerciële methoden wel bij de kerk? Vier betrokkenen reageren.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl