Quote
 Week 39
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Verander de manier hoe je over de dingen spreekt en
de dingen waarover je spreekt zullen veranderen.
David Grossman 

Hoe dikwijls word je als leidinggevende geconfronteerd met het feit dat wanneer er iets moet gedaan worden het niet op de juiste manier wordt begrepen of je niet bereikt wat je voor ogen had.

Het zou kunnen dat dit te wijten is aan de manier waarop je communiceert: doe je louter aan berichtgeving of probeer je jouw medewerker(s) tegelijk ook te inspireren?

In zijn boek  “You can’t not communicate” geeft David Grossman, deskundige in leiderschapscommunicatie, een vuistregel die je kan helpen om in de toekomst beter begrepen te worden:
 1. Start met het uitleggen van het groter plaatje waarin datgene wat je vraagt geplaatst wordt.
   
 2. Ga verder met waarom het gevraagde moet gedaan worden en het effect ervan op de organisatie, op het team en last but not least  op de medewerker(s) persoonlijk.
   
 3. Schets wat je verwacht dat er gedaan wordt en hoe het resultaat er moet uitzien.
   
 4. Vertel wanneer het resultaat moet afgeleverd worden.
   
 5. Stel vragen om na te gaan of je medewerker(s) het begrepen heeft en luister naar zijn/ hun opmerkingen.
   
 6. Stuur bij of verduidelijk waar nodig.
Met deze manier van communiceren bereik je een gezamenlijk inzicht in de verwachtingen en het resultaat. Het zorgt er ook voor dat medewerkers zich erkend voelen wat dan weer een positieve invloed heeft op hun betrokkenheid bij het uitvoeringsproces.

 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.