Bethlehemkerk                                                   
Februari 2021 nr. 09
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
Zondag 7 maart: Verteerd door liefde voor Gods huis

PGH-kerken wachten persconferentie kabinet af

Samen Online Koffiedrinken
 
Gesprek beleidsplan PgH nieuwe fase in
 
40dagentijd:
Kalender 2021
 
40dagentijd:
vast thuis mee
 
Omgekeerde Paaskalender
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 13 maart
 
Ds. Hanneke Keur: predikant met bijzondere opdracht
 
Friend 4 Friend
 
Nationale Pannenkoekendag: 1 voor uzelf en 1 voor een ander
 
Klimaatalarm en groene kerken
 
 
 
Vieringen
 
3e zondag Veertigdagentijd
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Verteerd door liefde voor Gods huis'
 
 
ds. Heleen Weimar
 
 
 
Sterretjes
___________________
 
 
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 5 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 6 maart
Rond de Bethlehemkerk wordt thuis bezorgd
 
Zondag 7 maart
alleen online
 
 
Maandag 8 maart
--
 
Dinsdag 9 maart
--
 
Woensdag 10 maart
--
 
Donderdag 11 maart
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 12 maart
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 13 maart
--
 
Zondag 14 maart
alleen online
 
Samen online koffiedrinken
 
 
 
Zondag 7 maart
 
Johannes 2: 13-22
 
Jezus in de tempel
 
Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver  en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor de kerk van morgen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 7 maart: Verteerd door liefde voor Gods huis

Wat voor zin valt er te geven aan de dood van Jezus aan het kruis? Eigenlijk elk jaar in de veertigdagentijd gaan we opnieuw op zoek naar een antwoord. Want één goed antwoord is er niet. Eén vaste betekenis heeft de dood van Jezus niet.
Vanmorgen concentreren wij ons bij onze zoektocht naar de zin van Jezus’ kruisdood op de visie van de evangelist Johannes, zoals die naar voren komt in het verhaal van de tempelreiniging. En daarnaast op een beeld met de titel ‘kruisiging’ van Deodaat Visser.
 
Klik hier voor de liturgie van zondag.
 

 

PGH-kerken wachten persconferentie kabinet af
 
De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hilversum (PGH) volgen nog niet het verruimde advies van de Protestantse Kerk Nederland om weer maximaal dertig bezoekers tot de kerkdiensten toe te laten. Zij wachten eerst de persconferentie van het kabinet op dinsdag 9 maart 2021 af over mogelijke wijzigingen in de coronamaatregelen. 
Dit bleek maandagavond 1maart 2021 in de vergadering van de Algemene kerkenraad van de PgH. Voorlopig blijven de wijkgemeenten wat het aantal bezoekers betreft, bij hun eerdere keuzes. Bethlehemkerk, Diependaalse Kerk, Morgenster, Regenboogkerk en Vitamine G houden het voorlopig bij alleen online-diensten. Wel zijn enkele kerken van de wijkgemeenten tijdens hun diensten open voor kinderen. De Grote Kerk verandert haar toelatingsbeleid evenmin. In deze wijkgemeente blijven maximaal dertig kerkgangers per dienst mogelijk.
 
 
 
Samen online koffiedrinken met ds. Weimar 
 
 
Op zondag 7 maart drinken we weer samen online koffie. Dat doen we na afloop van de viering.
 
Thema: 'Verteerd door liefde voor Gods huis'
Wat voor zin valt er te geven aan de dood van Jezus aan het kruis? Eigenlijk elk jaar in de veertigdagentijd gaan we opnieuw op zoek naar een antwoord. Want één goed antwoord is er niet. Eén vaste betekenis heeft de dood van Jezus niet.
Vanmorgen concentreren wij ons bij onze zoektocht naar de zin van Jezus’ kruisdood op de visie van de evangelist Johannes, zoals die naar voren komt in het verhaal van de tempelreiniging. En daarnaast op een beeld met de titel ‘kruisiging’ van Deodaat Visser.
De vraag die ds. Heleen Weimar ons alvast meegeeft is: Wat voor zin heeft de dood van Jezus? Daarop is niet één antwoord te geven. Maar kunnen we met elkaar, elkaar aanvullen, toch iets zeggen over wat Jezus´ dood voor ons betekent?
 

Gesprek beleidsplan PgH nieuwe fase in

Voor half maart zijn de reacties van alle wijkgemeenten op de vragen over het beleidsplan binnen. Dat bleek tijdens de vergadering van de Algemene kerkenraad op 1 maart. Nu breekt er een nieuwe fase aan in het uitwerken van de prioriteiten van het beleidsplan PgH 2020 en verder.
Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, heeft de uitwerking van de prioriteiten neergelegd  bij de Beleidsgroep PgH2025. Dat is de groep die eerder de vragen over het beleidsplan opstelde. De groep bestaat onder anderen uit voorzitters van de wijkkerkenraden. Binnenkort stelt het Breed moderamen het tijdspad op voor het werk van de Beleidsgroep. 
Daarnaast heeft een groep betrokken gemeenteleden het Breed moderamen aangeboden mee te willen denken over de nog verdere toekomst van protestants Hilversum. Deze groep gaat dat onafhankelijk doen maar wenst wel met de Beleidsgroep PgH2025 te kunnen overleggen.
 
 
Omgekeerde Paaskalender
 
Deze week is in de supermarkt de paaskalender in de aanbieding. Een plaat of box met de afbeelding van een kleurige paashaas vol verrassingen voor de veertigdagentijd. Net als bij de adventskalender mag er iedere dag een vakje open voor een kleine traktatie. Dat wijst niet echt op versobering of het moet af te leiden zijn uit het feit dat achter elk deurtje slechts één chocolaatje zit. In ieder geval is de bedoeling van de paaskalender dat je iedere dag iets lekkers voor jezelf pakt. In het kader van de veertigdagentijd lijkt het ons een mooi idee om een omgekeerde paaskalender te gebruiken: een kalender waarbij je niet iedere dag iets voor jezelf neemt maar juist iedere dag iets aan een ander geeft. Een mooie invulling zou kunnen zijn om dagelijks iets apart te leggen voor de Voedselbank. Met een denkbeeldig snoer van producten laten we aan de cliënten van de Voedselbank een spoor van liefde zien en zijn we heel praktisch aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid uit het diaconale thema Ik ben er voor jou. De diaconie biedt u wekelijks de mogelijkheid om met dit thema aan de slag te gaan.
 
Als u mee wilt sparen voor de Voedselbank dan kan dat natuurlijk ook door om de dag of in een andere frequentie houdbare artikelen apart te leggen. Op 13 maart en op 10 april bent u weer welkom om in de kerk producten voor de Voedselbank in te leveren. Hebt u meer producten verzameld dan u kunt vervoeren, dan zoeken we daarvoor samen met u een oplossing. Doet u mee? Wij zien u graag op 13 maart of 10 april in de kerk.
 
 
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 13 maart

Op zaterdag 13 maart (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 5de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 13 maart van 10 tot 15 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee? Samen kunnen we verschil maken in 2021!
 
 
 
 
Veertigdagentijd ‘een spoor van liefde’
 
Op zondag, 21 februari, werd in de kerkdienst het veertigdagentijdproject ‘Een spoor van liefde’ geïntroduceerd (Bible Basics).
 
Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.
 
Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding en vooral op de tijd daarna. Voor de kinderen zijn er leuke verwerkingen die ook geschikt zijn voor thuis.
40 dagentijd: vast thuis mee
 
Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.
 
Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doe je ook mee?
 
 
Ds. Hanneke Keur: predikant met bijzondere opdracht
 
Binnenkort ontvangt Hanneke Keur de kerkelijke zending als predikant en geestelijk verzorger. En wel voor de bewoners van locaties van Amaris Zuiderheide in Hilversum en van Amaris in Nederhorst den Berg. De zending verbindt haar aan de Protestantse gemeente Hilversum als predikant met een bijzondere opdracht. De zending ontvangt zij in de kerkdienst van 21 maart in de Bethlehemkerk.
Hanneke is nauw met de Bethlehemkerk verbonden. Eerder was zij daar predikant en momenteel is zij lid van deze wijkgemeente. In de viering op 21 maart gaan dominee Jetty Scheurwater en Hanneke samen voor. Linda Vrolijk speelt cello. De PgH ondersteunt het werk van Hanneke onder meer via een begeleidingscommissie onder leiding van dominee Annemieke Parmentier.
 
 

Een bijzonder initiatief: Friend4friend

Onlangs is in Hilversum ‘friend4friend’ gestart. Jonge nieuwkomers/statushouders en jonge Nederlanders gaan in duo’s een half jaar lang gemiddeld vier uur per week met elkaar optrekken en samen vrijwilligerswerk doen in Hilversum en omstreken.
 
Friend4friend wil jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Het geeft jongeren de kans talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De uitvoering van het programma ligt bij stichting Present Hilversum. Wil jij meedoen of ken jij mensen die mee zouden willen doen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale Pannenkoekendag: 1 voor uzelf en 1 voor een ander

Houdt u ook zo van pannenkoeken? Dan hebben we goed nieuws! Op vrijdag 19 maart is het namelijk Nationale Pannenkoekendag en wij doen mee! Samen leuke dingen blijven doen is belangrijk, vooral nu. Daarom hebben we een coronaveilig plan bedacht om dit samen te vieren. Een Pannenkoek Pick-up Point bij de Bethlehemkerk! U haalt er 1 op voor uzelf en 1 voor een ander die u een pannenkoek gunt. Ophalen kan tussen 15.00 en 18.00 uur.
 
 
 
 

Groene kerken in actie voor klimaatalarm

De Bethlehemkerk kerkenraad roept op om mee te doen aan het klimaatalarm in Hilversum. Op zondag 14 maart wordt in vele gemeenten een klimaatalarm geslagen. In Hilversum is dat coronaproof van 14u30 tot 15u15 op het Marktplein aan het Langgewenst. Het (landelijke) programma is ook online te volgen.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00