Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
September 2019 nr. 32
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Bevestigingsdienst
ds. Aster Abrahamsen
 
Thee met thema:
vrede verbindt over grenzen
 
Leeskring: Gewoon Jezus
 
Bovenwijkse catechese voor alle jongeren
 
Kinderkerkkamp Circus
 
Gezamenlijke tienerviering
 
Vredesweek 2019
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
Liefdegaven en geldwerving
 
Running diner door Hilversum
 
Midden in het leven
 
 
 
Zondag 22 september
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
''Vrede verbindt over grenzen'
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
Donderdag 3 oktober starten we met de Instuif met een koffieochtend.
In de "Rond de Bethlehemkerk" van juni-augustus stond een oproep om een foto te sturen voor de kerstkaart van 2019. De sluiting is op 1 oktober. 
U kunt dus nog steeds een foto inzenden. 
 
Vanaf 8 september zal er weer oppasdienst aanwezig zijn in de kerk voor kinderen tot 4 jaar oud. 
 
Vacatures:
 
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 20 september
-
 
Zaterdag 21 september
 
Zondag 22 september
ds. Maarten Hameete
 
 
 
Maandag 23 september
-
 
Dinsdag 24 september
 
Woensdag 25 september
 
 
Donderdag 26 september
Instuif
 
 
 
Vrijdag 27 september
 
Zaterdag 28 september
 
 
Zondag 29 september
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATE
zondag 13 oktober
 
 
 

Zondag 22 september

Romeinen 5: 1 - 5

Eeuwig bij God leven

God ziet ons dus als goede mensen omdat we geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn. En dat is niet het enige. We mogen er ook trots op zijn dat we het nu moeilijk hebben....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "Sociaal bewogen"
 
BEZOEK ONZE SITE
Bevestigingsdienst ds. Aster Abrahamsen
 
De kerkenraad van de Bethlehemkerk nodigt u van harte uit om de kerkdienst bij te wonen waari ds. Aster Abrahamsen – den Bok
wordt bevestigd als predikant in de Bethlehemkerk.
De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. Jetty Scheurwater op zondag 13 oktober om 10:00 uur in de Bethlehemkerk in Hilversum.
 
Thee met thema: Vrede verbindt over grenzen
Op 24 september om 09:30 uur organiseert de Werkgroep Kerk & Buurt opnieuw een Thee met een Thema-bijeenkomst in de Bethlehemkerk. We sluiten daarbij aan bij het thema van de Vredesweek 2019: Vrede verbindt over grenzen’.
 
U bent van harte uitgenodigd om met gemeenteleden en buurtbewoners mee te praten over dit thema en van gedachten te wisselen over de vraag wat vrede voor ons betekent en waar wij grenzen ervaren.
 
 
 
 
Thema komende zondag met een bijzondere gastpredikant!
 
 
 
 
  
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het heeft alles te maken met verbinding, en heelheid van leven. Dit zullen we aan de hand van twee Bijbelteksten in de dienst van deze zondag verkennen. We zullen daarin ontdekken dat vrede tussen God en mens, en tussen mensen onderling, grenzen overstijgt.
 
 
Bovenwijkse catechese voor alle jongeren
Bovenwijkse catechese voor jongeren van de Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk.

Komend seizoen zal er op de vierde woensdag van de maand de bovenwijkse catechese zijn. De eerste keer is op 25 september van 19:00-20:00 in de Regenboogkerk. Jurjen Zeilstra en Renate Japenga zullen erbij zijn en we gaan het hebben over de Ik Ben woorden van Jezus in het Johannes Evangelie.
 
 
  
 
Kinderkerkkamp: Circus
 
Zaterdag  12 en zondag 13 oktober is het zover: het jaarlijkse kerkkamp voor alle kinderen van de kerk! Het thema van dit jaar is Circus! Om er een vrolijk circus van te maken, mogen alle kinderen iets circusachtigs meenemen. Dat kan van alles zijn: een knuffel, een hoelahoep-hoepel, een poster, een slinger, een eenwieler, een skippybal (eh nee sorry, geen olifanten)!
 
 
Gezamenlijke tienerviering
Ook dit seizoen zullen er een aantal gezamenlijke tienervieringen zijn. De eerste is op 29 september in de Morgenster om 10.00 uur. Leiding door Jan Daniel de Leede en Gerco Volkering en het thema van de viering zal zijn: Jezus als boodschapper. Jullie zijn van harte welkom! Ook als je nog niet eerder naar een gezamenlijke viering bent geweest.
 
Lees meer ...
  
 
Vredesweek september 2019
 
Op zondag 29 september wordt er vanaf 14 uur vanaf het raadhuis de jaarlijkse vredeswandeling gelopen. De wandeling wordt geopend door burgemeester Broertjes. Gedurende de wandeling hebben wij zeven halteplaatsen waar het een en ander wordt gepresenteerd of vindt een activiteit plaats vindt. Bij elke halteplaats wordt ook in een kort ceremonieel moment een fakkel aangestoken. De wandeling wordt afgerond met een kort samenzijn op de kerkbrink. 
 
 
Kernaspecten Christelijk geloof
In dit nieuwe seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag mensen van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om samen in gesprek te gaan over de kernaspecten van het christelijk geloof.
 
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor mensen die zich voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
 
 
 
Liefdegaven, geldwerving en vermogensbeheer
 
Het woord 'geld' komt in de kerkorde niet voor. Toch is er vanuit de kerkorde genoeg te zeggen over dit thema. Ds. Lieuwe Giethoorn laat zijn licht schijnen over geldwerving en vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Geld - een beladen term

In de christelijke traditie is geld een beladen onderwerp. Geld behoort tot de stoffelijke zaken, het slijk der aarde. In de hemel is geen geld (noch bier). In het evangelie is geld het veldteken van de Mammon: de god met eurotekens in zijn ogen, die mens en samenleving aanzet tot geldzucht en gierigheid.                                           
De Willibrordvertaling vertaalt ‘mammon’ met ‘geldduivel’. Dat is goed gevonden: de Mammon als tegenstrever van God, die Liefde is.
 
 
Running diner door Hilversum
Als start van het bovenwijks jeugdwerk zal er op 22 september een Running Diner zijn voor de jongeren en de jeugdleiding van de Morgenster, Regenboogkerk en de Bethlehemkerk. Om half 6 begint het voorgerecht, daarna fietst, skateboard, rent, ‘sagwayt’ iedereen naar het volgende huis voor het hoofdgerecht en daarna wordt iedereen verwacht in de Regenboogkerk voor het toetje.
 
 
 
Midden in het leven
 
Op vrijdag 27 september hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Verval: ten aanval of meebewegen?” (door Lisette en Erik) en “E.H.B.O.” (door Sandra).
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18.45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje. Leeftijd ± 40 - 67 jaar.
Je kunt tot en met woensdag 25 september opgeven via het emailadres middeninhetleven@bethlehemkerk.nl.
 
 
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl