Welke ontdekkingsreis maak jij in 2024?


De energie van 2024 laat veel verschillende facetten zien. Het wordt een jaar van karma inlossen, healing en opnieuw positie innemen. Fouten zullen gemaakt worden om daar lessen uit te leren, zodat we het uiteindelijk goed kunnen gaan doen. Het doel is om een nieuwe top te bereiken om zo op een gezonder level met elkaar te kunnen acteren, waarbij de balans van geven en nemen in onszelf, met onze naasten, in de wereld en ook op grotere schaal in het universum opnieuw hersteld wordt. Ieders heartbeat zal daardoor veranderen en transformeren. Hiervoor ga je eerst naar een door jouw ziel bepaald ander, hoger, hoogste punt. Heb je dat bereikt dan volgt een fase van diep, diep en nog eens diep indalen. Dit alles rekt je systeem wat verder op.

Je kunt jezelf hierin ondersteunen door bewust verbinding te maken vanuit de achterkant van je navel met de achterkant van het hart en de achterkant van de schedel. Zo ontstaat een nieuwe ruggengraat (fundament) die je de benodigde stevigheid, flexibiliteit en kracht geeft in deze soms toch ook wel turbulente levensfase. Door het aanbrengen van koorden tussen het 3e oog, de fysieke oren en de innerlijke stem in het keelgebied, worden het helder horen en helder zien geactiveerd. Dit geeft opwinding in het buikgebied, waarbij de vrijkomende levensenergie gebruikt kan worden om uit te reiken tot ver boven de kruin, om daar wijsheid op te halen, die vervolgens in de aarde gezaaid en ook verankerd kan worden.

Al met al een energie van diepte, intensiteit en veelheid. Hoewel het soms weinig structuur kent, is het minder chaotisch dan het lijkt en op voorhand doet vermoeden. Het gaat vooral over herordenen en hergroeperen, met als doel om de juiste mensen op de juiste plek samen te laten komen, om de juiste dingen te doen en heling te brengen. Hiervoor zijn kantelprocessen nodig. Helaas kon en kan een dergelijke grootse operatie dan ook niet gepaard gaan zonder scheiden en afscheid nemen. Dit vinden we als mensheid niet prettig, omdat het vaak zo pijnlijk is. Echter als je met een helikopterview naar dit (scheidings)proces kijkt dan kan je dat ook vanuit een ander perspectief zien. Het is namelijk slechts tijdelijk dat levenspaden uiteengaan, want in the end komen alle wegen weer samen en worden zij tot een eenheid gesmeed. Mocht het voor jou van toepassing zijn, probeer dan ook om vol vertrouwen compassievol en liefdevol los te laten.

De voorbereidingen in de geesteswereld voor de omwentelingen die gaan komen, zijn al jaren aan de gang. Zij die eerder zijn overgegaan, spelen een belangrijke rol in dit logistieke plan. Zij staan in de catacomben te trappelen van ongeduld zodat zij hun bijdrage kunnen gaan leveren aan deze herprogrammering. Soms lijkt het licht voor hen op groen te staan en dan springt het toch ineens weer op rood. De plannen zijn aan verandering onderhevig, omdat de mensheid als collectief verder afgedreven blijkt te zijn. In het kader van klaar stomen om goddelijke taken uit te kunnen voeren, zijn (soms onbegrijpelijke) aanpassingen nodig. Ook hier geldt, dat het leven vooruit geleefd en achteruit begrepen wordt. Om de begeleiding vanuit de andere werelden optimaal te laten verlopen, zullen de sluiers tussen hier en daar dunner zijn dan normaal. Schrik niet als er een verschijning op je pad komt, maar omarm deze en luister naar de boodschap.

Na de onvermijdelijke ontvlechtingsmomenten zal de eerste fase van hergroeperen plaatsvinden. Gek genoeg is deze juist gericht op individualiteit. Zo kan iemand zicht krijgen op wie hij eigenlijk is. Ook kunnen kwaliteiten die in de collectiviteit ondergesneeuwd geraakt zijn, opnieuw ont-dekt worden. Vanuit dat gegeven zullen nieuwe, tijdelijke samenwerkingsverbanden gecreëerd worden. Ogenschijnlijk komen zij toevallig bij elkaar, echter niets is minder waar. Je kunt het zien als specialistische units die de focus op een kleiner deel van het grotere geheel hebben en dat stukje tot in de finesse zuiveren, helen en optimaliseren. Zij maken een deel van “het lichaam” gezond. Zij krijgen input van de tolken en vertalers van een overkoepelend, holistisch orgaan, die steeds opnieuw de samenhang in de gaten houden en ervoor zorgen dat ieder radartje, ieder ververst onderdeel weer op de juiste plek komt en verbonden wordt met het hogere plan. Nadat de benodigde aanpassingen en renovaties in iedere lichaamscel gedaan zijn, ontstaat er als het ware een geoliede, goed functionerende, universeel werkende levensmachine. Deze maakt dat het hart van Moeder Aarde weer zonder hartritmestoornissen kan gaan kloppen. Vanuit synchroniciteit kun je ieder mens, iedere cultuur, iedere planeet en iedere Melkweg beschouwen als een lichaam met organen, een spijsvertering en een bloedsomloop, die gelijktijdig bezig zijn om tot een passende lifestyle en levensritme te komen. Het is intrigerend om de vooruitgang te ervaren op alle niveaus. Eerst neem je dat misschien plat en eenzijdig waar, maar naarmate je bewustzijn zich uitbreidt en groeit, (h)erken je de verschillende dimensies en ook de onderlinge samenhang.

Ga in de overgave en laat je verrassen welke cirkel jij heel mag maken. Het kan zijn dat je aan het einde van 2024 verrast bent waar je terecht gekomen bent. Mogelijk dat het verdriet over het loslaten van het oude vervaagt, omdat je voelt dat je naar een plek bewogen bent waar je eigenlijk beter tot je recht komt. De healingcirkels zullen overigens weer opgeheven worden zodra de taken van optimalisatie, reparatie en vitalisatie er op zitten. De individuen sluiten zich vanuit hun eigenheid en kwaliteit weer aan bij een nieuwe groep met een andere opdracht. Op die manier worden de krachten van kennis en vaardigheden in een andere samenstelling gebundeld. Dit maakt heling op een ander vlak mogelijk.

Het vraagt van ons als mensheid om onze zielsmissie goed in de gaten te houden en ook te beseffen dat die voor eenieder anders is. Er is een innerlijk weten wat wij toe te voegen hebben en wat daarvoor het juiste moment is. Schoenmaker blijf bij je leest. Het is wezenlijk om daar zonder concessies de verantwoordelijkheid voor te nemen, ook al kan je soms niet uitleggen waarom je bepaalde keuzes, maakt die mogelijk voor een ander lastig of pijnlijk zijn. Je kan echter niets meer buiten jezelf leggen. Voor menigeen zal dat in aanvang pittig zijn, maar als je eenmaal doorhebt hoe het spel gespeeld moet worden, dan is het ook een soort van kinderlijk eenvoudig. Het geeft uiteindelijk de ruimte en openheid om van datgene wat je doet, meer en meer te gaan genieten, ook al heeft het soms toch ook wel die zware ondertoon.

Dit 'fitnessprogramma' is niet alleen van de aarde. Meerdere beschavingen uit heel de Galaxy doen mee. Dat maakt het zo groots, complex en soms ook niet te bevatten. Wees je bewust van de vele lagen en van het feit dat er dus meer is dan alleen het aardse perspectief. Opkomen voor eigen belangen kan soms erg logisch lijken, maar op planetair niveau voor enorme vertraging zorgen. Je kunt het echt niet allemaal kloppend krijgen. Het is daarbij helaas niet altijd duidelijk wie de echte leiders zijn. Het zullen eerder de kinderen zijn, die je hebt te volgen dan de volwassenen onder ons.

Blijf dicht bij jezelf en zorg voor je fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Er lijkt op termijn in dit rijtje nog een niveau toegevoegd te worden. We hebben daar nu nog geen woord voor, maar aan het einde van het jaar zal dat bij iedereen bekend en heel gewoon zijn. Het leven mag van ingewikkeld weer naar back to basic gaan. Dat voelt wat vreemd in deze hoog geëvolueerde wereld en toch is het heel hard nodig. De energie is vergelijkbaar met de energie ten tijde van Atlantis; hoge standaarden, geavanceerde technologie, maar over de top ook steeds meer verspilling en onzinnigheid; een opblaasscenario ligt op de loer. Teruggaan naar de eenvoud, maakt dat er voor de beschikbare middelen en ontwerpen een meer evenwichtigere verdeling plaats kan vinden, waardoor zij vooral gebruikt kunnen gaan worden voor het redden van Gaia en de vele andere planeten om ons heen.

Neem geregeld de tijd om naar binnen te keren, zodat je de boodschappen uit het universum kunt ontvangen. De geluidsgolven, energetische trillingen en frequenties zullen steeds veranderen. Dat vraagt om fijn-afstemming vooral op hartniveau. Stel je open voor het leven van andere planeten, door in meditaties op ontdekkingsreis te gaan. Hoewel deze werelden soms heel ver weg en onbereikbaar voelen, zal het je steeds gemakkelijker afgaan om contact te maken. Geniet van de mooie, buitenaardse ontmoetingen, die inspirerend zullen zijn, ongeacht of zij in werkelijkheid of in een fantasie plaatsvinden. Ze brengen je dichterbij je essentie. Zo schep je ruimte om voorbij je wildste dromen te manifesteren.

Bij het maken van de jaartekening was er veel begeleiding van de bewoners van de “seven sisters”, een pleiadische sterrenformatie. Deze gevoelige, liefdevolle en vriendelijke lichtwezens staan voor samenkomen in vrede en harmonie. Zij zijn behulpzaam bij het helen van oude wonden zodat er een hogere staat van zijn en leven bereikt kan worden. Het getal zeven staat enerzijds voor realisatie en voltrekking waarbij er een stap gemaakt wordt van het materiele naar het spirituele niveau. Anderzijds gaat het ook over de natuurlijke (week)cyclus waarbij er zes dagen gecreëerd wordt en de zevende dag bedoeld is voor rust, genieten en contemplatie.

Een jaar toegewenst waarin je jezelf toestaat om in eigenheid te Zijn en jouw kleurrijke en unieke bijdrage levert aan de genezing van het grotere geheel door voorbij te gaan aan beperkingen en bestaande grenzen.

Dit jaar zijn er voor zowel de jaartekening als de maandelijkse energie update twee tekeningen gemaakt. Een met krijt en een met stift. Soms is er sprake van overlap en soms vullen zij elkaar aan. Zij zullen in de nieuwsbrieven die komen gaan beiden getoond worden.

Hoewel de update voor 2024 al zeer uitgebreid is, hierbij ook nog voor de volledigheid de tekeningen van januari.De belangrijkste uitnodiging voor de maand januari is om dingen uit het verleden op te ruimen, zodat je in het heden kunt zijn en toekomst kunt gaan schrijven. Accepteer dat dit processen zijn die stapje voor stapje gaan. Een kleine beweging kan al veel effect hebben. Zet al je zintuigen open, zodat je ontvankelijk en onbevangen bent. Knip daar waar nodig (navel)strengen door, zodat je je in het hart opnieuw kunt verbinden met datgene wat je vanuit pijn ooit los gelaten hebt. Dat maakt je vrij en brengt je bij je Hogere Wil. Het gesternte is goed om een nieuwe reis te beginnen. Maak je riemen vast en neem het besluit om op te stijgen. Geniet van ieder moment dat daarna volgt.
ENKELE ACTIVITEITEN UIT DE COACH-INN AGENDA:
Er staan verschillende workshops en trainingen voor de eerste helft van 2024 in de agenda op de website gepland. Graag licht ik er speciaal een paar activiteiten uit:

18 JANUARI VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (LEVEL 1)
Een opleiding waarin je leert om te healen, te readen en energie waar te nemen in krachtige metaforen.

22 JANUARI ADEM-INN (AVONDWORKSHOP)
Kom op adem in een transformerende, bewust verbonden ademsessie.

20 MAART COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)
Een vijfdaagse training om je systemische vaardigheden eigen te maken, zodat je familie- en organisatieopstellingen kunt begeleiden in je eigen dagelijkse praktijk.


BOEKENTIP
De komende week heb ik nog vakantie. Tijd om ' De wet van een - Mysteriën van de kosmos' van Monique Timmers te lezen. Een boek dat mooi aan lijkt te sluiten bij de processen die beschreven staan in deze nieuwsbrief. De wet van een laat je zien dat zonder liefde en waarheid geen werkelijke bevrijding kan plaatsvinden.


RECEPT VAN DE MAAND
Zin in een heerlijk tussendoortje? Graag deel ik in dit kader een recept van heerlijke, makkelijk te maken Kaneel-Chocola-Amandelen.


CONSULTEN
Je bent van harte welkom voor (Human Design) readingen, opstellingen en (adem)coaching. Wil je een afspraak maken, stuur dan een mail naar info@coach-inn.nl. Je ontvangt dan een paar datavoorstellen in je mailbox. Er is op dit moment een wachttijd van ca. 2 maanden. Mocht je toch graag eerder inzichten op je thema willen hebben, bestel dan een energieboodschap in de Energiewinkel.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Voor de Innerlijke Groeireizen zie www.jewordtthuisgebracht.nl. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. De recepten van de gerechten, die geserveerd worden in het Bolwerk staan op dagelijkse-voeding.nl. Daar staat ook meer informatie over het Coach-Gourmet. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.