communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
 
1000
 
1 november 2017 was dag 1 na 500 jaar Reformatie. Ook dag 2 kwam en dag 3... Ik verkocht in 2017 verschillende exemplaren van 'communio sanctorum' en nu ook in 2018 en ik hoop er in de komende 498 jaren nog meer te verkopen. Wel zou het kunnen zijn dat iemand in de toekomst de honneurs moet waarnemen. 
De klok van de dorpskerk in Berkenwoude luidde al meer dan 1000 keer in 127 verschillende landen. Wat precies de impact ervan zal zijn, weten we waarschijnlijk pas in 2517.
 
1000
 
On 1 November 2017 was one day after 500 years of Reformation. Day 2 came too 2 and day 3 …. In 2017 I sold several copies of 'communio sanctorum' and also in 2018 and I hope to sell many more in the coming 498 years. I guess someone has to take over my job in the future.
The bells in the village church of Berkenwoude sounded more than a thousand time in 127 different countries. What would have been the impact? We probably will know in 2517.
 
 
bladzijden vol
 
Enige tijd geleden printte ik de 1000 namen en telde
 
20 pagina's.
 
Achter iedere naam gaat een verhaal schuil. Dan zijn het al snel
 
20.000 pagina's.
 
En dan heb ik het nog niet eens de biografieën...
 
Pages full of text
 
Some time ago I printed the 1000 names and counted
 
20 pages.
 
Behind every name there is a story. And these are in no time
 
20.000 pages.
 
Apart from the biografies…
 
 
Artikel in Nederlands Dagblad
 
Begin maart verscheen er een artikel in het Nederlands Dagblad, geschreven door Hugo de Bruijne. Het werd een portret aan de hand van vijf kunstwerken. 
Het artikel telde vier pagina's over mijn eerste woestijnreis. 
Mocht u het willen lezen, klik hier en ik stuur het u toe.
 
Article in ND (Dutch newspaper)
 
At the beginning of March there was an article in Nederlands Dagblad, written by Hugo de Bruijne. It became a portrait based on 5 works of art.
It was an article of 4 pages about my first desert trip.
If you would like to read it, please click here and I will send it to you.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
With kind regards,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum