Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2020 nr. 51
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Scheppingsdagen:
Kijk naar de vogels
 
Als kerk onze verantwoordelijkheid nemen
 
Wandelen met Maria
 
Breien voor daklozen
 
PGH Jongeren helpen dementerende ouderen
 
Op de bank bij
Ina en Arjan
&
Op de bank bij Annelene en Paul-Dirk
 
Bonhoeffer avond online te volgen
in de PGH kerken
 
Keramiek,
Schepping met Adilia
 
Wat was startzaterdag heeeerlijk...!!!
 
Iona viering en
HA kleine kring geannuleerd
 
Impressie eerste dag Voedselbank in de Bethlehemkerk
 
Levende adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
 
 
Zondag 11 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Kijk naar de vogels'
 
 
 
Voorganger:
 ds.  Heleen Weimar
 
 
 
Sterretjes
___________________
Protestantse Kerk Nederland maakt doorstart the Passion mogelijk, lees meer...
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 9 oktober
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 10 oktober
 
Zondag 11 oktober
ds. Heleen Weimar
 
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 12 oktober
Rainbow week
 
Dinsdag 13 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
 
Woensdag 14 oktober
Donderdag 15 oktober
 
Voedselbank: uitgifte 
 
 
Vrijdag 16 oktober
Nieuwsbrief
 
 
 
Zaterdag 17 oktober
---
 
Zondag 18 oktober
ds. Wim Moehn
 
Save the date
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard Bonhoeffer  en 75 bevrijding
in de Bethlehemkerk.
 
Dinsdag 17 november
 
Marjan Minnesma directeur Urgenda
in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 11 oktober

Mattheus 6: 25-34
 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Daarom zeg Ik jullie: maak je nergens zorgen over. Niet of je wel eten en drinken zal hebben. Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten? En het lichaam is toch belangrijker dan de kleren? 26 Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken, ook maar één centimeter groeien of ook maar één dag langer leven? 28 En waarom maken jullie je zorgen over kleren? Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. 29 Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. 30 Het gras staat er maar één dag, want morgen wordt het als brandstof in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zó mooi met bloemen aan. Dan zal Hij jullie toch zeker óók aankleden? Wat is jullie geloof toch klein! 31 Wees dus nergens bezorgd over. Pieker niet: 'Wat moeten we eten?' Of: 'Wat moeten we drinken?' Of: 'Wat moeten we aantrekken?' 32 De mensen van de andere volken doen dat wél. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. 33 Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. 34 Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Schepping"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
Scheppingsdagen: Kijk naar de vogels
 
Op zondag 11 oktober begint het bovenwijkse leesrooster over de scheppingsdagen. In volgorde zijn de dagen in deze serie flink door elkaar gegooid. Zo beginnen we in de Bethlehemkerk middenin het scheppingswerk van God, op de vijfde dag, bij de schepping van de vogels en de vissen. Door Jezus worden de vogels ons ten voorbeeld gesteld: 'Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt'. Deze woorden van Jezus zullen we ons ter harte nemen.
 
Lezingen: Genesis 1,20-23 en Matteüs 6, 25-34. 
Thema: ‘Kijk naar de vogels’.
 
 
 
Als kerk onze verantwoordelijkheid nemen
 
Na het gesprek tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact Overheidszaken, waarin ook de Protestante Kerk Nederland (PKN) zitting heeft, zijn opnieuw verscherpte maatregelen door de Overheid genomen.
 
De landelijke PKN adviseert haar kerkgemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. 
 
 

Wandelen met Maria: gaat weer van start

Wandelen met Maria start weer op zondag 11 oktober. Let op startpunt deze keer is de Zoutkeet!
 
De wandeling met Maria begint (elke tweede zondag van de maand) om 14 uur. Iedere maand spreekt de groep een andere startpunt af, dat wordt ook via website, Nieuwsbrief én de medelingen tijdens de zondagse viering bekend gemaakt.
 
Voor zondag 11 oktober is het startpunt dus vanaf de Zoutkeet (Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum). Soms gaan we met auto’s naar een verder gelegen gebied, maar ook wordt er dichter bij huis gewandeld.
 
 
Breien voor daklozen
Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd flink gestegen. Tegelijkertijd zijn vrijwilligers meer gaan doen voor deze groep. Zo breien vrouwen van de Bethlehemkerk sjaals en mutsen voor Amsterdamse daklozen.
 
Heeft u thuis nog restjes wol die u niet meer gebruikt? Hier kunt u de breidames van de Bethlehemkerk erg blij mee maken!
 
Helpt u mee? Info Maria Kruithof
 
 
PGH Jongeren helpen ouderen
 
Tijdens de bovenwijkse catechese van 2 oktober hebben we het gehad over diaconie en Sebastiaan Hexspoor van Stichting Present kwam op bezoek.
Daaruit voortvloeiend willen we op vrijdag 16 oktober met Present een diaconale activiteit doen.
 
In het centrum van Hilversum zit de King Arthur Group. Het is een dagbesteding voor mensen met dementie. De tuin moet daar nodig gedaan worden en uit de reacties van de jongeren bleek vrijdag dat ze daar graag een handje bij willen helpen.
 
 
 
Op de bank bij Ina en Arjan
 
Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we, Arjan Mitzer en Piet Meindertsma te gast bij Ina Minnaard. Het was een van de laatste mooie zomeravonden van september.
 
Op de kerkbank van Ina en Nico Minnaard wordt goed gepast, deze gaat in het najaar de garage in en in het voorjaar weer naar buiten. In het najaar een kleine schoonmaakbeurt en in het voorjaar een likje verf. Zo staat de bank de helft van het jaar buiten en de andere helft van het jaar binnen. Dat verlengt de levensduur.  
 
Lees verder...   [nu met juiste link verwijzing]
 
 

Op de bank bij Annelene en Paul-Dirk

Ook voor de kerkbank van Annelene en Paul-Dirk wordt goed gezorgd, het eerste half jaar heeft de bank bij Ira en Benno Bos in de garage gestaan. Benno heeft de bank toen behandeld, zodat deze langer goed zou blijven.
 
De bank is na de winter, ergens in het voorjaar door Benno gebracht. Een jaar of wat later heeft Benno de bank weer behandeld, zodat hij weerbestendig is, want ook in de winter staat hij buiten.

Bonhoeffer-avond online te volgen in de PGH kerken

Op 5 mei 2020 was het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Ieder jaar vieren we dan de vrijheid. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.
 
De voorstelling in de Bethlehemkerk wordt op de 28ste oktober live gestreamd vanuit de Bethlehemkerk naar de andere PGH wijkkerken en er kan in iedere kerk gezamenlijk met de aanwezigen de voorstelling gevolgd worden, dat is inclusief het aansluitende nagesprek o.l.v. de betreffende wijkpredikant.
 
Zo kunnen we ondanks de beperkingen die Corona ons allemaal oplegt, toch een grote groep mensen deze avond mee laten maken. Fijn dat we zo toch ook samen verbonden 75 jaar bevrijding mogen vieren.
 
 
 

Keramiek, Schepping met Adilia

Midden in het leven 25 september Keramiek, Schepping met Adilia
 
Wat een bijzondere avond, na het eten en de koffie met een fantastische perentaart van Yvonne begon Adilia de avond met een Bijbeltekst, schepping ja kleien is de ultieme vorm van scheppen.
Het ontstaat in je handen, we leerden nieuwe technieken en ook nieuwe woorden als starten met het maken van een “ duimpotje”.
De een werd er rustig van  in de vertraging, de ander ging juist flink aan de slag een hele serie prachtige werkstukken ontstonden onder de handen met de deelnemers met hier en daar instructie en vaardige handen van Adilia als hulp.
Erg gelachen  ja zelf ook achter onze mondkapjes, die we die avond voor het eerst in de kerk introduceerden, zodat iedereen die wilde meedoen dat ook Covid veilig kon doen.
 
 
 
Wat was Startzaterdag heeerlijk ...
 
Wat hebben we op zaterdag 12 september van elkaar en met elkaar genoten! Na een lange periode van isolatie mochten we eindelijk buiten op het grote grasveld van de Bethlehemkerk elkaar ontmoeten en wat was dat weer ouderwets gezellig.
 
Over het hele grasveld en tussen de grote plantaanbomen van de Bethlehemkerk was een enorm lint met vlaggetjes gespannen, wel 500 meter lang in totaal. Er onder stonden op Corona-veilige afstand van elkaar tafels en stoelen opgesteld, zodat de onderlinge afstand gewaarborgd kon worden.
 
 
 
Iona viering & HA kleine kring: geannuleerd
Tot onze spijt moeten we melden dat de Ionaviering op zondag 11 oktober a.s. vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen niet door kan gaan.
 
Ook de ‘Avondmaalsviering in kleine kring’ van maandag 12 oktober gaat niet door.
 
We hopen in het voorjaar wel weer de mogelijkheid te hebben om een inspirerende viering in de Bethlehemkerk te organiseren.  Wij houden u op de hoogte!
 

Impressie eerste dag Voedselbank in de Bethlehemkerk

Eindelijk was het dan zover. Gisteren, donderdag 8 oktober, is de voedselbank gestart met de voedsel- en productenuitgifte vanuit de Bethlehemkerk. Eigenlijk gebeurt deze uitgifte vanuit de Pniëlkerk, maar die wordt grondig verbouwd.
 
Gedurende deze verbouwing maakt de voedselbank gebruik van onze kerk. Hiervoor hebben ze gebruikgemaakt van zaal 3 en 4. De goederen zijn aangeleverd door via de nooddeuren en het grasveld achter de kerk. Geen zorgen, de kerkrentmeesters hebben rijplaten neergelegd, zodat de vrachtwagen van de voedselbank niet weg is gezakt. 
 
 
 
Levende Adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
Ziet u op tegen de donkere dagen voor Kerst? Dan delen we nu graag alvast een heel bijzonder lichtpuntje met u. Net als vorig jaar, organiseren we tijdens Advent dagelijks een open huis waar u anderen kunt ontmoeten. We maken daarbij opnieuw een lichtsnoer van adressen waar u met warmte en aandacht wordt ontvangen. Tot zover niets nieuws, denkt u misschien. Maar dit jaar is er met die adressen iets heel bijzonders aan de hand. 
 
Lees meer ...
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl