Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juni 2020 nr. 33
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Volgen in het
voetspoor van Jezus
 
Blog ds Jetty Scheurwater
 
Zeven radicale
woorden van Jezus
 
Midden in het leven weer van start
 
Morgenster en Bethlehemkerk drinken gezamenlijke samen online koffie (SOK)
 
Tienerdienst:
Black lives matter
 
Wegwijzer 2020-2021
 
Actiekerkbalans start extra campagne in coronatijd
 
Wereldvluchtelingen- dag: 'Bakkie doen?'
 
Samen: hulp gevraagd
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers
 
Hart & Ziel: Zomermeditaties
 
Vacatures (3X)
 
 
 
Zondag 14 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Morgenster & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘Volgen in het voetspoor van Jezus van Nazaret’
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden.
--------------------------
Een gemeentelid is op zoek naar iemand die één keer in de week een paar uur kan helpen in de huishouding
---------------------------
 
VACATURES
Vacature secretaris Inloophuis de Wording
 
Vacature PGH
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
 
Collecte overzicht:
Toelichting op de collecten:
 
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 

Vrijdag 12 juni
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 13 juni
Kaarjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Met hart en ziel: Zomermeditaties 01
 
Zondag 14 juni
Black lives matter tienerdienst
 
Maandag 15 juni
--
Dinsdag 16 juni
 
Woensdag 17 juni
Donderdag 18 juni
--
Vrijdag 19 juni
Nieuwsbrief
 
Stercafé
 
Zaterdag  20 juni
 
 
Met hart en ziel: Zomermeditaties 02
 
Zondag 21 juni
online viering met
ds Heleen Weimar in de Bethlehemkerk
 
Save the date
 
 

Zondag 14 juni

Lucas 9: 57-62 
 
Volgen
 
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’
 
Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’
 
Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Hemelvaart
Pinksteren"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 

Volgen in het voetspoor van Jezus

In de serie over radicale woorden van Jezus gaat het zondag 14 juni over volgen. In onze geïndividualiseerde samenleving die autonomie en onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, is ‘volgen’ van iets of iemand niet direct een keuze die respect afdwingt. Laat staan dat men er een positieve, spirituele grondhouding in vermoedt. En de woorden van Jezus in Lucas 9 vers 58, 60 en 62 vragen dan ook nog om radicale omkeer en toewijding…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOG ds. Jetty Scheurwater
Hoe is het u de afgelopen 2,5 maand gegaan?
Die vraag heb ik de afgelopen week verschillende keren gesteld, nu we in verschillende verbanden weer bespreken wat er opgestart kan worden en hoe.
Premier Rutte heeft in zijn laatste toespraak ruimte gegeven om vanaf 1 juni weer samen te komen. In juni met maximaal 30 mensen, vanaf juli met 100 mensen.
 
U weet ook dat wij daar als Bethlehemkerk nog mee willen wachten. Als ik vraag aan mijn gesprekspartner(s) wat zij van het besluit van de kerkenraad vinden is de reactie over het algemeen er één van begrip, soms zelfs opluchting. Er zijn mensen die direct zeggen ‘Mij zul je voorlopig echt niet zien.’
 
Maar als we straks wel willen samenkomen, zullen we ons moeten voorbereiden. Niets is immers zoals het was en de kerkenraad heeft uitgesproken toch echt een veilige vorm te zoeken om weer bij elkaar te komen.
 
 
 
Zeven radicale woorden van Jezus
Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we de komende zondagen stil bij de zeven radicale woorden van Jezus.
 
Ter afsluiting van het gezamenlijk jaarthema ‘Rondom Jezus’ van de Protestantse gemeente Hilversum, is gekozen voor zeven radicale woorden van Jezus (7 juni-19 juli). Schurende Bijbelteksten kun je ook zeggen.Hoe moeten we deze uitspraken van Jezus interpreteren? Begrijpen we wat er staat? Wat er bedoeld wordt.
 
En wat doen we concreet met deze uitspraken in ons leven? Zo’n Bijbelse ‘struikeltekst’ is bedoeld om ons aan het denken te zetten, wakker te schudden, uit onze comfortzone te halen. Durven we de teksten te laten staan zonder te negeren of te bagatelliseren? Een hele uitdaging, om over te preken. Waarschijnlijk ook om te ontvangen! Gaan we er voor?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding (olie op canvas) van het gesprek van Jezus met Nicodemus (Johannes 3), van Fritz von Uhde uit 1886 (privébezit).
 
 
Midden in het Leven: vrijdag 12 juni
We zijn blij te kunnen mededelen dat we 12 juni18.45 uur weer rustig aan opstarten met onze Midden In Het Leven bijeenkomsten.
Uiteraard wel met in acht neming van alle ons nu bekende regels.
Dit houdt in dat we zo mogelijk buiten eten en bij slecht weer in de kerkzaal. We gaan het eten bestellen bij “de Mangerie” ipv zelf meenemen.
 
Ieder afzonderlijk krijgt zijn/haar eigen maaltijd en dit zal een combi gerecht van de kaart zijn zodat zo weinig mogelijk mensen in aanraking komen met het eten.

Geef bij aanmelding ook even aan of je een Vega gerecht wil,
Op de avond zelf dient direct afgerekend te worden, dit kan cash of via een tikkie.

Wel is het fijn als iedereen drinken meeneemt, wijn, bier, sap, net waar je zelf ook zin in hebt.

Mocht je voor jezelf je eigen eten mee willen nemen, dan is dat ook mogelijk, geef dat dan even door bij opgave.
 
 

Morgenster en Bethlehemkerk drinken gezamelijk samen online koffie (SOK)!

Zondag 14 juni drinken we online koffie en dat doen we gezamenlijk met onze lieve gasten vanuit de Morgenster.
 
Het thema van komende zondag is: Volgen in het voetspoor van Jezus van Nazaret. Ds Jetty Scheurwater schrijft hierover:
In de serie over radicale woorden van Jezus gaat het vandaag over volgen. In onze geïndividualiseerde samenleving die autonomie en onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, is ‘volgen’ van iets of iemand niet direct een keuze die respect afdwingt. Laat staan dat men er een positieve, spirituele grondhouding in vermoedt. En de woorden van Jezus in Lucas 9 vers 58, 60 en 62 vragen dan ook nog om radicale omkeer en toewijding… 
 
We willen graag tijdens de SOK met elkaar hier het gesprek over aangaan: wat heb je gehoord in de preek, wat raakt je, wat bevreemd of irriteert je?
 
Lees meer ...

 

Tienerdienst: Black lives matter

De afgelopen weken heb je vast ook wat meegekregen van de dood van George Floyd in Amerika, Black Lives Matter en de antiracisme demonstraties overal waar duizenden mensen kwamen om te demonstreren tegen het onrecht van racisme.

Wat vind je ervan? Wie volg jij? Daar gaan we het over hebben. Ben je er ook bij?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegwijzer 2020-2021
In de zomermaanden zullen we weer ons best doen om een nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen 2020/2021 samen te stellen. In de Wegwijzer staat veel informatie over alles waar we als Bethlehemkerk voor staan en wat we doen. Ook de gegevens van de taakgroepen en contactpersonen kunt u hierin vinden.
 
Hierbij het verzoek aan de vrijwilligers van onze gemeente: bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer en/of emailadres , wilt u dit dan – graag vóór 30 juni a.s. doorgeven? Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.
 
 
 
 
 
 
 

Actie Kerkbalans start extra campagne in coronatijd

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scriba ds. René de Reuver: "Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander! Ik steun de extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God."
 
 
Wereldvluchtelingendag: 'Bakkie doen?'
Op Wereldvluchtelingendag - zaterdag 20 juni - kun je onder het genot van een kopje koffie in gesprek met een vluchteling. Voorgaande jaren deelden onze ‘vluchtelingen-barista’s’ kopjes koffie uit op straat en knoopten zo bijzondere gesprekken aan met voorbijgangers. Dit jaar organiseren we online ontmoetingen en bieden vluchtelingen jou een virtueel bakkie aan. Khaled, Aziz, Wahhab, Naya en Akram kijken er naar uit om jou te ontmoeten in een een-op-een gesprek! 
 
 
 
 
Samen: hulp gevraagd
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden. De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
Een gemeentelid is op zoek naar iemand die één keer in de week een paar uur kan helpen in de huishouding. Vanwege ziekte lukt het dit gemeentelid op dit moment niet. Deze mevrouw bevindt zich in de risicogroep wat betreft het coronavirus. Ze wil daarom het liefst dat degene die haar wil komen helpen voorzichtig is wat betreft contacten met het oog om de besmettelijkheid van corona of zo min mogelijk sociale contacten onderhoudt. Er staat een vergoeding tegenover voor de hulp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers
Nadat we maandenlang geen Open Kerk hebben kunnen houden vanwege het coronavirus, zouden we - nu er enige versoepelingen zijn in de maatregelen - weer Open Kerk willen proberen op te starten!
 
We willen heel graag weer mensen gaan uitnodigen voor de Open Kerk. Maar het moet natuurlijk voor iedereen wel veilig zijn om te komen, we moeten ons daarom wel houden aan de RIVM maatregelen en het daaraan gerelateerde coronaprotocol van de Bethlehemkerk.
 
Om alles in goede banen te leiden hebben we meer vrijwilligers nodig.
Vandaar onze vraag: zijn er mensen die mee willen helpen als gastvrouw/gastheer tijdens de Open Kerk? Daar zouden we heel blij mee zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hart & ziel: Zomermeditaties
Verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. Die staan centraal in het NCRV-programma Met hart en ziel. De presentatoren gaan het land in, op zoek naar hartverwarmende verhalen van gewone mensen.
 
KRO-NCRV zendt de zaterdagen in de zomer een serie van negen Met Hart en Ziel - Zomermeditaties uit. Drie voorgangers wisselen elkaar af met verhalen waarin de kijker wordt meegenomen in ontmoetingen met personages uit het bijbelboek Handelingen.
Vandaag een meditatie door dominee Rolinka Klein Kranenburg uit Amersfoort, over het verhaal van Saulus, die Paulus wordt (Handelingen 9 uit de Bijbel).
Lees meer ...
Met hart en ziel, zaterdag 13 juni om 18.00 uur op NPO 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature scriba AK
De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een: Scriba van de Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
  • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
  • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

Vacature notulist AK/BK

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt.  De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt. Lees meer ...
 
Vacature secretaris Inloophuis Wording
 
Inloophuis Wording heeft als doelstelling een open huis te zijn voor mensen die om verschillende redenen dak- of thuisloos zijn geworden of te kampen hebben met psychische- of verslavingsproblemen. Normaal gesproken wordt aan onze bezoekers dagelijks koffie, thee, brood, soep en een luisterend oor geboden. De medewerkers die hiervoor zorgen doen dit geheel belangeloos en vanuit een christelijke overtuiging. Momenteel echter is het inloophuis vanwege het coronavirus gesloten.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl