Quote
 Week 20
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________
 
Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen
onbeperkt te werk gaan.
 
 
 
Zoals aangegeven in de quote van vorige week is wederzijds vertrouwen opbouwen met je medewerkers cruciaal om je als leidinggevende te positioneren. Gedaan met micromanagement en de nefaste gevolgen ervan zoals o.a. beschreven door Guido De Valk. Gewoon de juiste managementtaken doen. Dat klopt als een bus. Maar mocht het zo eenvoudig zijn dan was micromanagement al lang van de baan, zoals ook aangegeven in dit grappig videofragment van een therapeutische sessie. De werkelijkheid is zoals je weet iets complexer en verloopt procesmatig.
 
Daarom dit tweede principe om je als leider te laten aanvaarden: geef heel duidelijk de limieten aan binnen dewelke je medewerkers autonoom kunnen handelen. Want net als jij willen medewerkers weten waar ze aan toe zijn: Wat kan hier? Wat kan hier niet? Welke richting moet ik uitgaan? Wat verwacht men van mij? Wanneer doe ik het goed?
 
Je zou je dit kunnen voorstellen als een eenrichtingsweg waarvan de linker limiet wordt aangegeven door wettelijke bepalingen, interne reglementen en de Visie-Missie-Waarden van je organisatie. De rechter limiet wordt aangegeven door jouw persoonlijke visie op leiding geven die je aan je medewerkers hebt bekend gemaakt. Binnen deze grenzen kan iedere medewerker van je team autonoom handelen om het gestelde doel te bereiken.
 
Als leidinggevende is het belangrijk die duidelijkheid te verschaffen want zo creëer je veiligheid en kom je tegemoet aan één van de intrinsieke motivatoren van iedere mens.
 
Volgende week zullen we het hebben over hoe je als leidinggevende de zelfredzaamheid van je medewerkers kunt bevorderen zodat ze op een creatieve manier het pad blijven volgen.
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.