JUNI 2017
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
  • Deadline van 16 juni
  • Publicatie na 1 september
  • Engelstalige versie
  • Lengte toelichtingstekst
  • Uitgebreide technische verantwoording
  • Economie-conversie
 
Deadline van 16 juni
Vrijdag 16 juni is de deadline voor het generen van toelichtingen, zodat de plaatjes op 22 juni definitief kunnen worden opgeleverd en de instellingen deze kunnen verwerken in brochures. We constateren dat voor het controlewerk bij een aantal opleidingen een uitgebreidere technische verantwoording nodig was.
 
Daarom hebben we besloten om de deadline van 16 juni alleen te stellen voor de instellingen die Studie in Cijfers op willen nemen in de gedrukte brochures. Voor de opleidingen die nog meer controlewerk vragen,  nemen we meer tijd gezamenlijk zaken na te lopen. We zullen daarom het Dashboard langer open houden en later een tweede run maken, waarin we alsnog alle plaatjes beschikbaar stellen.

We houden 22 juni aan als datum voor het gros van de plaatjes. De instellingen die de plaatjes willen opnemen in de brochures kunnen daarmee het druk-proces starten. 
 
Publicatie na 1 september
Studiekeuze123 voert de komende maanden een aantal wijzigen door in de data, zoals bijvoorbeeld opleidingen die worden samengevoegd, de economie-conversie etc. Deze wijzigingen publiceren wij vanaf 1 september op www.studiekeuze123.nl. We zullen vanaf dan ook de geactualiseerde data en bijsluiters op de opleidingspagina's publiceren en de pagina's creëren waar vanuit de plaatjes naar verwezen wordt.

Wij vragen u om ook pas na 1 september de data online te publiceren. Zo wordt voorkomen dat er naar pagina's verwezen wordt die nu nog niet te vinden te zijn. Bovendien geeft het Studiekeuze123 tijd om openstaande issues in overleg met instellingen op te lossen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Engelstalige versie
Ook dit jaar komt er een Engelstalige versie van het plaatje beschikbaar. We werken op dit moment aan de vertaling. Deze komt begin volgende week beschikbaar via het Dashboard. De data is gelijk aan de Nederlandse versie.U kunt nu wel al de Engelstalige toelichtingen invoeren in het Dashboard.
 
Lengte toelichtingstekst
Sinds dit jaar is er meer ruimte voor de toelichtingstekst. U kunt zelf beoordelen wanneer de ruimte overschreden wordt. Dit doet u door na het invoeren van de toelichtingstekst op “Voorbeeld” te klikken. U ziet dan een voorbeeld van hoe de ingevoerde tekst wordt opgenomen in de bijsluiter. Wanneer de tekst te lang is, loopt deze door de onderste tekst heen.
 
Uitgebreide technische verantwoording
De uitgebreide technische verantwoording is inmiddels in conceptversie gereed. Met het versoepelen van de deadline kunt u hier alsnog uw voordeel mee doen.
 
We vragen u de verantwoording alleen te gebruiken bij de controle van de plaatjes en deze niet te verspreiden.
 
Economie-conversie
Binnen het economisch domein wordt een grote conversie voorbereid. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd in CROHO, zal Studiekeuze123 deze verwerken op de website. Direct hierna zullen voor de betrokken opleidingen nieuwe plaatjes worden vervaardigd. Omdat nog niet bekend is wanneer de wijzigingen in CROHO zijn doorgevoerd, kunnen wij nog hiervoor nog geen exacte planning geven.
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 00.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.