FEBRUARI 2016
In deze Bijblijver
 
  • Werkgroepen vervangen de Tussenbijeenkomst
  • Mailinglijst NSE contactpersonen
  • Update respons
  • Bekijk het eigen promotiemateriaal van instellingen
 
Werkgroepen vervangen de Tussenbijeenkomst
Voorgaande jaren belichtten we tijdens de Tussenbijeenkomst een bepaald onderwerp gedurende één korte workshop. Omdat deze bijeenkomst niet aansloot bij de behoefte van de contactpersonen, hebben we onderstaande werkgroepen opgezet die afzonderlijk bij elkaar komen. Dit betekent dat de Tussenbijeenkomst niet doorgaat. Contactpersonen kunnen elkaar buiten de werkgroepen ook digitaal ontmoeten via de mailinglijst.

Aanmelden voor de werkgroepen is nog steeds mogelijk door te mailen naar info@nse.nl
 
De werkgroepen:
  • Communicatieplan rond de NSE
  • Rapportages op basis van het Benchmarkbestand
  • Beslisregels voor tonen van NSE resultaten in de Studiekeuzedatabase 
  • Hoe te transformeren naar een afdeling IR (Institutional Research)? Ervaringen uitwisselen. (Aangedragen door Erik Schaapman van Hogeschool Windesheim)
 
Mailinglijst NSE contactpersonen
Om de algemene NSE contactpersonen makkelijker met elkaar in contact te kunnen laten komen, hebben we een mailinglijst opgesteld met daarin naam, instelling en e-mailadres. Alle contactpersonen ontvangen deze week de mailinglijst per e-mail.
 
Update respons
De flitsende start van de NSE 2016 heeft zich voortgezet. Met nog 2,5 week te gaan, hebben 245.462 studenten de NSE al ingevuld, wat neerkomt op een bruto respons van 34,5%!
 
Volgende week wordt de derde reminder verstuurd, de week daarna volgt de last shot mailing. 

Bekijk de respons van je eigen instelling via de responstool.
 
Bekijk het eigen promotiemateriaal van instellingen
Sommige instellingen gebruiken niet alleen het promotiemateriaal dat Studiekeuze123 levert, maar maken ook zelf promotiemateriaal voor de NSE. Op Studiekeuzeinformatie.nl zijn hiervan een aantal voorbeelden te zien. 

Hebben jullie ook posters gemaakt, een stand ingericht of een ludieke actie georganiseerd en willen jullie dit als voorbeeld delen met andere instellingen, mail dan een afbeelding of foto naar info@nse.nl!
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.