Vrijdag | 13 januari 2017 | 20:00 uur 
 
 
 
 
De Peel in beeld en Toon
Kortooms in tekst, beeld en muziek
 
 
 
 
m.m.v. Vrijetijdsorkest Deurne
en Heemkundekring H.N. Ouwerling
 
Toegangskaarten à € 2,- zijn te verkrijgen bij
de VVV aan de Markt en Boekhandel Berkers, Stationsstraat 42
 
  
 
Programma
 
 
 1. The Royal Jubilee
  Henk van Lijnschoten
   
 2. De Peel
   
 3. Symphony nr. 9; deel 1 en 2
  Antonn Dvorak, Arr. James Curnow (ASCAP)
   
 4. Het dorp
   
 5. Lascia ch'io Pianga
  G.F.Händel, Arr. W. Kalischnig
   
 6. Dagelijks leven
   
 7. Holy God Almighty
   
Pauze
 
 1. Prijsuitreiking tijdlijn
   
 2. Kerkelijk leven
   
 3. Ave Maria no morro
  Herivelto Martins, Arr. J. v.d. Linden
   
 4. Oorlog
   
 5. Ramblin' through Holland
  Arr. Theo Lokin
   
 6. Vreemd Volk
   
 7. Friesland/Brabant/Boppe
  bew. Theo Lokin
   
 8. Heimwee
   
 9. Pavane in Blue
  Henk van Lijnschoten
De citaten komen uit Mijn kinderen eten Turf, Parochie in de Peel, De Kleine Emigratie, Help de Dokter verzuipt en Beekman en Beekman.                                     
 
Voor u treden op
 
 
Het Vrijetijdsorkest is midden jaren tachtig in Deurne ontstaan vanuit de behoefte aan een blaasorkest voor muzikanten die over voldoende vrije tijd konden beschikken om met veel elan uitvoeringen te verzorgen. Het orkest bestaat uit 36 musicerende leden, waarvan de leeftijd ligt tussen 55 en 85 jaar. Het VTO treedt op bij tal van gelegenheden op tijdstippen dat andere orkesten niet beschikbaar (kunnen) zijn. Dirigent Marc van Kessel vervangt tijdelijk Theo Lokin.
 
Het programma wordt gepresenteerd door Lisette van Erp en Jan Casper van Beek, tevens de samenstellers. Beiden maken deel uit van de werkgroep Concertcyclus die de maandelijkse concerten in deze St. Willibrorduskerk  (en af en toe in de Protestantse kerk) organiseert. In Kortooms-termen is Lisette ‘vreemd volk’, want afkomstig uit Helmond, maar inmiddels al vele jaren in Deurne woonachtig. Jan Casper is geboren en getogen in Deurne en vond via omzwervingen vijf jaar geleden de weg terug naar Deurne.
 
Dit concert vormt de afsluiting van het themajaar Toon Kortooms en is de start van het themajaar Klanken Kleuren 2017. Het wordt mogelijk gemaakt door Heemkundekring H.N. Ouwerling, die als doelstelling heeft het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor Deurne en de streek. Dit gebeurt door het onderzoeken en bestuderen van de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, het landschap en het milieu. Hans van Hoek verzorgt de beelden die komen uit het fotoarchief van Deurne Wiki.
 
De Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne is in 1998 opgericht om fondsen te werven voor de noodzakelijke restauratie van de historische kerk in het centrum van Deurne, die behouden moest blijven voor de hele gemeenschap, onafhankelijk van de eigenaar/gebruiker. De Stichting werft middelen en bevordert het gebruik van de kerk door het organiseren van diverse activiteiten, zoals het gilde Kerkwachten, de wisseltentoonstellingen en de Concertcyclus. Daarnaast biedt de Stichting ondersteuning aan de parochie door inzet van de deskundigheid van bestuursleden op met name bouwkundig gebied. Ook verzorgt de stichting tweejaarlijks een educatieproject samen met alle Deurnese basisscholen.
 
 
 
 
 
Eerstvolgende concert 
 
 
 
Zondag | 19 februari 2017 | 16:00 uur
 
 
Koren uit de regio
 
 
 
Bakels Gemengd koor Kunst en Vermaak
Una Sono Gemengde Zangvereniging Liessel
intermezzo: Bert Augustus, orgel
 
 
 
 
Kijkt u ook af en toe eens op onze website www.willibrorduskerkdeurne.nl  
of volg ons op facebook
 
 
Uw reacties op het concert of suggesties voor de concertcyclus kunt u sturen aan:
concerten@willibrorduskerkdeurne.nl
 
Hartelijk dank voor uw komst en uw bijdrage bij de uitgang
ter dekking van de kosten van deze concertcyclus.
Uw gift ter ondersteuning van onze concertcyclus is ook zeer welkom op
NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. "St. Behoud".