De Bibliotheek van de
Balie Provincie Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
 
 Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u
 
Voor een volledig aanbod van onze tijdschriften en losbladige werken die digitaal te raadplegen zijn, zie op de website van onze bibliotheek onder bibliotheek informatie
 
 
 
Loopbaan magistratuur - examen inzake beroepsbekwaamheid
 
 
Sluiting der inschrijvingen:
10 februari om 12.00u
(‘s middags)
 
Interessante juridische vormingen
vindt op onze website

 
 
Er zijn nog steeds exemplaren van de codex 2021 in de bibliotheek voorradig!
Op te halen tijdens onze openingsuren
 
 
OMGEVINGSRECHT
 
Nieuw:
 
 Rechtsbescherming in het Nederlands en het Vlaams omgevingsrecht onder een Europees vergrootglas
L.M. Koenraad, die Keure 2021, 58 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Tijdschriften
(zowel op papier als digitaal)
in onze bibliotheek inzake
Omgevingsrecht

-Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening, Milieu(STORM)
-Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS)
-Milieu- en Energierecht (MER)
-TROS Nieuwsbrief
Deze tijdschriften zijn allemaal digitaal raadpleegbaar in de databank OmgevingPlus
In deze databank ook verschillende andere monografieën en reeksen inzake omgevingsrecht:
 
Tijdschrift voor Milieurecht (TMR)
Wolters Kluwer, ook digitaal raadpleegbaar in Jura en Jurisquare
 
Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
Vanden Broele, ook digitaal raadpleegbaar in Jurisquare en Stradalex

RECHTEN VAN DE MENS

Tijdschrift Grondrechten en armoede
 Nieuw online tijdschrift sinds 2021 gewijd aan het verband tussen armoede en het eerbiedigen van de grondrechten
 Open access, dus gratis aangeboden:
https://droitpauvrete.be/nl/welcome/

Inclusie van gehandicapten
– art. 22ter Grondwet 
I. Hachez, La consécration constitutionnelle du droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap (article 22ter) 
De la duplication du cadre juridique au dessin de politiques publiques, JT N° 6882, 15/01/2022, 17 

Rechtspraak fundamentele rechten 
JLMB 2022/5, Inhoudstafel 
 
STAATSRECHT
 
Hedendaagse spiritualiteit als voedingsbodem voor een florerende democratie. De klimaatkwestie als voorbeeld
E. Lancksweerdt, TBP 2022/1, 25

BESTUURSRECHT

Noodzaak van een Belgisch leerstuk van schaarse overheidsrechten, belicht vanuit Nederlands en Unierechtelijk perspectief
S. Verbeyst, S. Devroe, S. Lierman, RW 2012-2022,nr. 22, 29/01/2022, 850 

Persoonlijke dagvaarding van ministers in dossier terugdraaiende tellers : weinig kans op slagen 
D. Daniëls, L. De Brucker, Juristenkrant nr.441, 12/01/2022, 16 (N.a.v arrest Grondwettelijk Hof  van 14 januari 2021 stelden gedupeerden aansprakelijkheidsvordering tegen de Vlaamse overheid door (voormalige) ministers te dagvaarden voor de burgerlijke rechter).

GEMEENTERECHT

Democratische vernieuwing in gemeenten door lokale burgerfora
E. Lancksweerdt, T.Gem. 2021/3-4, 115

AMBTENARENRECHT

De loyauteitseis van het overheidspersoneel versus het spreekrecht en het recht op toegang tot de rechter
J. Van Steenbergen, T.Gem. 2021/3-4, 129


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
 
Standard Business Contracts – nieuwe editie
Dirk Deschrijver, Marc Taeymans, Olivier Vanden Berghe, Intersentia 2021, 452 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Engelstalige contracten in het ondernemingsrecht
In onze bibliotheek zowel op papier als digitaal via Stradalex raadpleegbaar

 
 
Ondernemingsrecht geannoteerd 2021-2022
Dambre Maarten, Keirsbilck Bert, Steennot Reinhard, die Keure 2021, 1555 p.
De nieuwste editie van het wetboek Ondernemingsrecht bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, artikel 8.11 van het Burgerlijk Wetboek inzake het bewijs door en tegen ondernemingen en van een selectie bijzondere wetgeving.
In onze bibliotheek zowel op papier als digitaal beschikbaar via https://www.omnilegie.be/nl/
 
 

Onroerende leasing

Kwalificatie van de overeenkomst, boekhoudkundige en fiscale verwerking
S. Ruysschaert, Wolters Kluwer 2022, 190 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?
D. Roosses, RW 2021-2022, nr. 23, 05/02/2022, 891


VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
Maatschap en aanverwante rechtsvormen
Hellemans Frank, Keirsbilck Bert, Van Ransbeeck Raf, reeks Leerstoel Professor C. Matheeussen, die Keure 2022, 452 p.
Beschrijving + inhoudstafe
 
De maatschap nieuwe stijl in het ondernemings-, insolventie- en procesrecht 
 J. Vananroye, TBH 2021/8, 987

Vergelijkende tabel van de voornaamste wettelijke actiemiddelen bij conflicten in de BV en de NV onder het WVV
A. François, W. De Mets, Not.Fisc.M. 2022/1, 14

Intérêt de la société et intérêt général
Une tentative de clarification des rôles entre les sociétés et l’État
R. Houben, JT N° 6883, 22/01/2022, 33

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
8 nummers per jaar, op papier en digitaal in Jurisquare en Stradalex
TRV&RPS 2021/8
Inhoudstafel

de Vennootschap – Praktijkgericht tijdschrift voor vennootschappen
Maandelijks tijdschrift, op papier en digitaal (monKEY ) raadpleegbaar in onze bibliotheek

VERZEKERINGSRECHT
 

Genetische gegevens en verzekeringen
Cindy Cornelis, Reeks Gezondheidsrecht, vol. 25, Intersentia 2021, 710 p.
Beschrijving + inhoudstafel

FINANCIEEL RECHT

Het Belgische profvoetbal aan anti-witwasnormering onderworpen - Een kritische analyse in context 
R. Houben, RW 2021-2022, nr. 21, 22/01/2022, 811

Bankgeheim
F. Collon, La deuxième mort du 'secret bancaire', JT N° 6884,  29/01/2022, 53     
 
Tijdschrift Bank- en Financieel recht
2021/4
FEBRUARI 2022
BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Patrimonium 2021
Declerck Charlotte, Mosselmans Sven, Pintens Walter (eds.), die Keure 2021, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 

Huldeboek Nan Torfs
Perspectieven op familie en vermogen
Declerck Charlotte, Draye Anne Mie, Foubert Petra, Van de Velde Elly (eds.), die Keure 2021, 365 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 

Vereffening en verdeling in rechtspraak
B. Van den Bergh (ed.), reeds RABG+ 2020, Intersentia 2020, 167 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Eerbetoon aan magistraat Patrick Senaeve
S. De Bauw, B. Verbeke, T. Fam. 2022/1, 2

De deontologische verantwoordelijkheid van de notaris in het kader van de feitelijke omzeiling van de reservebescherming: quo vadis?
C. Maes, Not.Fisc.M. 2022/1, 2

Gerechtelijke vereffening-verdeling
B. Van den Bergh, Niet zomaar een ‘tussendoortje’: het tussentijds proces-verbaal, T. Not. 2022/1, 3

Geen wederzijdse hulpplicht voor de wettelijke samenwonenden
Cassatie 16 december 2021

JEUGDRECHT

Risicovol ouderschap tijdens de zwangerschap: maatregelen ter bescherming van ongeboren en toekomstige kinderen
C. De Mulder, T.Fam. 2022/1, 5

VERBINTENISSENRECHT

Sancties wegens wanprestatie: kroniek van de recentste evoluties
S. De Rey, S. Stijns, TBBR 2022/1, 2

Rechtspraak verbintenissenrecht
RABG 2021/15
Inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissenrecht
JLMB 2022/3
Inhoudstafel

BOUWRECHT

Rechtspraak bouwrecht
JLMB 2022/4
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Kunnen slachtoffers van een onrechtmatige daad excuses eisen?
S. De Rey, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 23, 05/02/2022, 890

Onrechtmatige daad – schade- en schadeloosstelling - wrongful birth
L. Oplinus, Kind van de rekening, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 20, 15/01/2022, 770

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR
Openingsrede 'Advocatenmerken'
Openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingszitting van Balie Provincie Antwerpen van het gerechtelijk jaar 2021-2022 op vrijdag 15 oktober 2021
K. Neefs, Intersentia 2021, 30 p.
De vergoeding van de bewindvoerder: in de beperking toont zich de meester
D. Scheers, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 21, 22/01/2022, 810

De advocaat in het democratisch verzet: over recht en verantwoordelijkheid
M. Merrigan, RW 2021-2022, nr. 20, 15/01/2022, 771
Advocaat – tucht – klachtneerlegging bij stafhouder – art. 458 Ger.W.
Conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de Bruxelles 8 juilliet 2021, JT N° 6884, 29/01/2022, 64 
Tuchtraad advocaten – territoriale bevoegdheid –verwijzing geen maatregel inwendige orde
Cass. 19 november 2021, JT N° 6882, 15/01/2022, 25
GERECHTELIJK RECHT

Judicial self-government in de Belgische rechtsorde: over rechterlijke onafhankelijkheid, rechterlijke verantwoordelijkheid en de scheiding der machten
M. Leloup, TBP 2022/1, 3

Rechtspraak procesrecht
RABG 2021/16
Recht van verdediging – advocaat – tuchtrecht advocaten – uitlegging vonnis – onrechtmatig verkregen bewijs – eindbeslissing – tegenvordering in hoger beroep – cassatieberoep – dwangsom – beslag – bewarend beslag op onroerend goed
Inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2022/2
Inhoudstafel

 
NOTARIAAT
Notariële actualiteit 2020-2021
Fiscaliteit – Familie – Vastgoed – Rechtspersoon
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke, Reeks Leuvense Notariële Geschriften, vol. 23, Intersentia 2021, 469 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
Bericht aan het Notariaat
Inhoudstafel 2021/3

FISCAAL RECHT
Nieuw:
 
 
Fiscaal praktijkboek indirecte belastingen
L. Maes, H. De Cnijf (eds.), Wolters Kluwer 2021, 307 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Papieren editie en digitaal beschikbaar in de databank monKEY in onze bibliotheek
 
De bibliotheek heeft abonnementen op volgende fiscale tijdschriften van Wolters Kluwer op papier en digitaal raadpleegbaar in de databank Monkey:

- Algemeen Fiscaal Tijdschrift
- Fiscale actualiteit
- De Fiscale Koerier
- Fiscale Jurisprudentie - FJF
- BTW-brief
- Tijdschrift voor regionale fiscaliteit
 
Andere fiscale tijdschriften in onze collectie:
- Fiscoloog
- Fiscoloog Internationaal

Papieren versie en digitaal te consulteren op www.fiscoloog.be
 
- Tijdschrift voor Fiscaal recht
Intersentia, op papier en digitaal beschikbaar in Stradalex en Jurisquare
 
- Revue Générale du Contentieux Fiscal
Larcier, op papier en digitaal beschikbaar in Stradalex en Jurisquare
 
- Lokale & Regionale Belastingen
die Keure, op papier en digitaal beschikbaar in Stradalex en Jurisquare
STRAFRECHT
 
Droit pénal et lutte contre les migrations irrégulières
Contours et enjeux de l’incrimination de comportements transgressant les règles applicables en matière migratoire
C. Macq, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, nr. 29, la Charte 2021, 184 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Opsporing en vervolging van misdrijven
Technische overdracht van gegevens
H., Depaepe, K. Seyen, NJW nr. 454, 19/01/2022, 2

Het zwijgrecht als tweesnijdend zwaard: een fundamenteel recht van verdediging of een katalysator voor schuldigverklaring?
J. Rozie, M. Vanderhallen, P. Tersago, NC 2021/6, 461
Het tijdschrift Nullum Crimen (NC) in onze bibliotheek zowel op papier als digitaal raadpleegbaar de databanken Jurisquare en Stradalex.

Non bis in idem – tuchtrecht orde van geneesheren
O. Michiels, A. Berrendorf, Les contours de l’application du principe non bis in idem au disciplinaire, JT N° 6884, 29/01/2022, 53
Cass. (3e k.) AR D.21.0005.F, 20 september 2021 (P. W. / ORDRE DES MÉDECINS)
 
ECONOMISCH STRAFRECHT
 
De straf(proces)rechtelijke impact van de Europese klokkenluidersrichtlijn: pleidooi voor een parlementair debat
J. Lambrechts, TBH 2021/8, 971
SOCIAAL RECHT
 
Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
A. Witters, Sociale Praktijkstudies 2021/5, Wolters Kluwer 2021, 233 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hybride werken en welzijn

I. Verhelst, J. Devos, OR 2022/1, 2
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen