Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2018 nr. 05
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Sirkelslag vrijdag 2/2
 
ZWO Onvoorwaardelijke liefde
 
Bethlehemkerk = Groene Kerk
 
Snelwegkerk
 
Huispaaskaars bestellen
 
Beroepingscommissie update
 
Interview Monica Rietveld
 
Aandacht helpt: toerusting
 
Gastvrij Leerhuis
 
Watersnood: 65 jaar
 
Jacobsladder Hilversum
 
Petrus: nieuw leden magazine PKN
 
 
Zondag 4 februari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''Onvoorwaardelijke Liefde"
 
 
Voorgangers:
Diakenen van de Bethlehemkerk
 
 
Sterretjes
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
Margreth Decker exposeert haar iconen.
 
Projectkoor op Goede Vrijdag zoekt leden.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
AGENDA
 
Vrijdag 2 februari

Zaterdag 3 februari
 
Cantate op de Brink
 
Zondag 4 februari
ZWO-viering, geleid door de diaconie

Maandag 5 februari Moderamen

Dinsdag 6 februari Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Benefietconcert in De Kapel

Donderdag 8 februari  Bijbels nadenken over gastvrijheid

Stiltecentrum open

Vrijdag 9 februari BuurtkerkZang

 
Zaterdag 10  februari
Zondag 11 februari
Eerste ontmoetings-bijeenkomst.

Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 4 februari

Marcus 1:29-38
 
Beterschap! 
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt.
Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen.
Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!
 
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Sirkelslag 'Onvoorwaardelijke liefde'
 
Sirkelslag YOUNG is hét online spel voor jeugdgroepen (12 t/m 16 jaar).
 
Sirkelslag YOUNG vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 2 februari in de Bethlehemkerk Hilversum.
 
We verzamelen 19:15 in de Bethlehemkerk, het spel begint dan ook direct... We hebben weer een leuke actieve jury.
 
Kom ook! En hier lees je meer en hoe leuk het vorig jaar was!
 
ZWO: Onvoorwaardelijke liefde
Zondag 4 februari is een ZWO dienst en  dit jaar zal het een hele  bijzondere dienst worden.

Het thema van dienst is alvast een vooruitblik op de thema van de 40-dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde.

In deze dienst zal de Eros, de Filios en de Agape in woord en muziek klinken.
 
En wees niet bang: het zal een hele herkenbare dienst zijn waarin jong en oud meer dan welkom is.
 
 
 
Bethlehemkerk = Groene Kerk
 
 
 
De afgelopen week kregen we van de organisatie PKN Groene Kerken Nederland het bericht dat de Bethlehemkerk zich Groene Kerk mag noemen. Hiermee zijn we de eerste Groene Kerk in Hilversum.
 
Het bordje Groene Kerk wordt ons binnenkort toegestuurd. We hopen dat de plaatsing daarvan aanleiding wordt voor weer wat plaatselijke publiciteit voor onze kerk, waarmee we ook aandacht kunnen schenken aan onze wens een kerk in en voor de buurt te willen zijn.
 
Snelwegkerk
Binnenkort wordt de film SNELWEGKERK vertoond in het Filmtheater Hilversum. Deze ontroerende documentaire won tijdens het Nederlands Filmfestival in september het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire.
In de film trekt een wonderlijke wereld aan ons voorbij: die van kapelletjes langs de snelweg te midden van benzinestations en fastfoodrestaurants, waar lokale bewoners en voorbijgangers hun toevlucht zoeken en ziel blootleggen. We krijgen een zeer intiem portret van deze mensen, maar ook een inkijkje in de grote thema's die bij ons allemaal leven.
Lees meer ...
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huispaaskaars bestellen
 
Pasen valt dit jaar op 1 april. Vroeg dus dit jaar. Dus  is het bestellen van de paaskaars dit jaar ook vroeg.
 
Want ook dit jaar kunt u een paaskaars voor thuis bestellen. Dit jaar is er keuze uit 3 reliëfs:
 
A: Duif/kelk/kruis 
B: Kruis/brood/vissen
C: Chi-rho kruis
 
 
Beroepingscommissie update
De beroepingscommissie heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen.
 
In januari zijn gesprekken gehouden met de twee zittende predikanten (ds. Heleen Weimar en ds. Jurjen Zeilstra, zie de 2 foto's hiernaast) die in aanmerking komen voor een vervulling van de vacature in de Bethlehemkerk.
 
Eind januari 2018 is een tussentijds verslag uitgebracht aan de kerkenraad.
 
  
 
 
Interview Monica Rietveld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Oecumenische viering op zondag 21 januari, bij de start van de week van het gebed in De Waaier, was Monica Rietveld een van de vier voorgangers.
“Ik ben van oorsprong geworteld in het christendom (de gereformeerde kerk). Tegenwoordig is dat de protestantse kerk in Nederland. Ik ben hierin opgegroeid en ken de taal en de gebruiken. Als klein meisje dacht ik altijd al Lees meer ...
 
Aandacht helpt: toerusting
  
Het diaconale kerkelijke platform Aandacht Helpt en Vluchtelingen Werk Nederland heten jou van harte welkom op donderdagavond 1 maart.
De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Wij starten om 19.30 uur. Plaats: Emmauskerk op de  Kerkelandenlaan 5 te Hilversum.
De avond laat zich kenmerken door ondersteuning van jouw vrijwilligerswerk met de statushouders in Hilversum e.o. Lees meer ...
 
Leerhuis Gastvrijheid
Aanstaande donderdag 8 februari zal ik een avond verzorgen over het thema gastvrijheid.
 
Dit is de vierde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
 
  
 
 
 
 
Watersnoodramp: 65 jaar
  
In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Meer dan 57 Zeeuwse kerken hopen in 2018 samen met Kerk in Actie geld op te halen voor hulp in Pakistan.
 
 
 
Jacobsladder in Hilversum
De jongeren van de Bethlehemkerk hebben in het najaar van 2017 een bezoek gebracht aan het atelier van de beeldend kunstenaar Willem Zijlstra. Dat heeft een vervolg gekregen in het maken van een kunstwerk met als thema: “De Jakobsladder”. De jongeren hebben een kopie van zichzelf gemaakt in plastic en figureren als engelen op de jakobsladder.
In de catechese bijeenkomsten hebben zij gesproken over de engel die jezelf kunt zijn in je eigen omgeving. Lees meer ...
 
 
Petrus: nieuw ledenmagazine PKN
 
 
 
 
 
 
 
  
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde: dat staat centraal in het nieuwe ledenmagazine Petrus van de Protestantse Kerk. Vrijdag 26 janauri 2018 werd het magazine feestelijk gelanceerd in het Thomastheater in Amsterdam.
In Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Petrus komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Lees meer ...
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl